Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 094 021 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Czy Papież jest Ojcem Świętym??

piątek, 18 kwietnia 2014 13:35

 

 

 


Pan Jezus nazwał Boga Ojcem Świętym. 

W Ewangelii Jana 17,11 czytamy: - 

"I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, 
zachowaj w Imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak My". 

Jest tylko Jeden Ojciec Święty, to Bóg JAHWE ZASTĘPÓW, nasz Stwórca. 
Dlatego żadnego człowieka nie wolno nazywać tym zaszczytnym tytułem. 

Nikt z prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa nie będzie nazywał tak 
żadnego człowieka, i sam również nie pozwoli się tak nazywać. 

Czy zgadzacie się ze mną ?
Pytanie moje dotyczy używania zwrotu "Ojcze Święty" w stosunku do papieża. Czy jest to zwrot właściwy? Mam co do tego poważne wątpliwości i od jakiegoś czasu staram się tego zwrotu unikać. Szczerze mówiąc, razi mnie jego bardzo częste i powszechne stosowanie. Słyszałem, że ma on swoje "historyczne uzasadnienie", ale nie przemawia ono do mnie. Uważam, że tak jak w dziejach całej ludzkości, tak i w dziejach Kościoła istniały i istnieją pewne "formy robocze", dobre może i stosowane bez zastrzeżeń w danym okresie, lecz nie znaczy to, że dobre zawsze. Wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy zaprzestać nazywania papieża Ojcem Świętym. Tym imieniem nazywa Pan Jezus swojego Przedwiecznego Ojca (J 17,11). Nie powinno się używać tego samego zwrotu w stosunku do Boga Stworzyciela i w stosunku do człowieka stworzenia! 
Kociół Katolicki uważa śmiertelnego grzesznka-człowieka za Ojca Świętego ,nazywanie Go tak jest nie zgodne z Pismem Świętym.
"Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie". Mt 23,9

Kiedyś słyszałem jak Ksęża mówili;
Jeśli kto kolwiek uważa ,że Jan Paweł II nie jest Ojcem Świętym ,to niech będzie przeklęty!!

Chwała Bogu jestem przeklęty przez Kościół Katolicki !!! Alleluja!!! Słowo Boże mówi tak:

"(7)Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. (8) Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! (9) Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty! Gal 1 7-9

"Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie".
 Mt 23,9


Przyjrzałem się temu wersetowi i myślę, że Jezus nie miał na myśli ojca biologicznego. 
Ojciec biologiczny JEST ojcem i nie trzeba go dopiero ojcem NAZYWAĆ. 
W przypowieści o synu marnotrawnym jego ojciec to po prostu ojciec. 
A więc coś jest na rzeczy z tym NAZYWANIEM. 
Przyznam, że zawsze,jak słyszę osoby mówiące do papieży"Ojcze" wydaje mi sie to jakieśnie normalne mówienie do różnych duchownych "Ojcze", ale największy dysonans wyczułem śmierci Jana Pawła II : 
"Ojciec Święty poszedł do Ojca." 
Człowiek został tutaj obdarzony wyższym tytułem niż Bóg... 

Bardziej czci się ziemsakich grzeszników niż Boga .Obdarza się ich większą czcią .A przecież to tylko Boga powinniśmy tak czcić i tylko mówić do Niego "Ojcze"
A teraz Najważniejsze!!


Rzymski katolicyzm twierdzi, ze jest prawdziwym Kościołem Boga. Jego
członkowie mają być posłuszni biskupowi Rzymu, który nazywany jest Następcą 
Świętego Piotra, Księciem Apostołów i Zastępcą Chrystusa. 

Rzymski katolicyzm zbudowany został na twierdzeniu, że w Ewangelii Mateusza 
16,13-19 Jezus ustanowił Piotra pierwszym papieżem i w ten sposób - 
ustanawiając papiestwo - założył Swój Kościół. 

Jeżeli to prawda, to wszyscy prawdziwi chrześcijanie musza zostać 
katolikami. Jeżeli to fałsz, to wyznanie katolickie jest fałszywe, ma 
charakter obcego kultu i żaden prawdziwy chrześcijanin nie może utożsamiać 
się z jego systemem. 

Jezus Chrystus nie obiecał zbudować Swojego Kościoła na Piotrze. Jezus nie 
powierzyłby tej drogocennej 
WARTOŚCI, jaka jest Jego Kościół, przywództwu 
jakiegokolwiek omylnego człowieka, nie mówiąc już o całym łańcuchu takich 
ludzi. 
Rzymski papież nazywa siebie Zastępca Syna Bożego (Vicarius Filii Dei). Jest 
to uzurpacja. W Biblii podkreślono z mocą, ze miejsce Jezusa na ziemi zajął 
posłany z nieba Duch Święty (patrz: Ewangelia wg Jana 14,16-20; 16,7-15). 
Natomiast nigdy miejsca tego i funkcji nie przyznano papieżowi! Duch Święty 
został posłany przez Boga, aby prowadził nas do wszelkiej prawdy (Ewangelia 
wg Jana 16,7-15), a Pismo Święte zostało nam dane dla nauczania, 
przekonywania, poprawiania i kształcenia w sprawiedliwości (II List do 
Tymoteusza 3,16). 
Chrześcijanie, którzy swa wiarę i nadzieje zbawienia opierają na nieomylnym 
Słowie Bożym, nie mogą się utożsamiać z fałszywym Kościołem, i nie mogą 
zgadzać się na żaden kompromis kosztem wierności Bogu i Jego Słowu. 

Piotr nazywał siebie "starszym" (prezbiter), jednym ze starszych 
(prezbiteros) - a nie "papieżem". Nie zgodził się żeby ktokolwiek klękał i 
uniżał się przed nim (por. Księga Dziejów Apostolskich 10,25-26), gdyż miał 
świadomość, ze jest tylko słabym człowiekiem! 

Więc nazywanie Papieża OJCEM ŚWIĘTYM jest nie zgodne z Biblijną Nauką Bożą.! Papież NIE jest OJCEM ŚWIĘTYM.Nie możemy nazywać tak śmiertelnego grzesznego  człowieka !Tylko Bóg jest naszym wspaniałym Ojcem Świętym.

Autor Mick Błoniarz


Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Po co zyje?

piątek, 18 kwietnia 2014 11:01
 
 
 

 Bóg powołał nas do życia i tylko ON może nam wytłumaczyć jego sens. Tłumaczy nam przez Pismo Święte. Bóg stworzył nas po to byśmy byli Jego dziećmi. Stworzył nas na swoje podobieństwo. Bóg pragnie mieć z nami kontakt, chce z nami rozmawiać. Kocha nas i pragnie być kochany przez nas. czy przyznajesz się do Niego? Czy pragniesz być kochany?  W księdze rodzajów jest napisane:"Stworzył Bóg człowieka a Swój obraz..."Adam i Ewa zgrzeszyli, bo zerwali owoc z drzewa życia. Bóg dał im wolną wolę i nam ją daje. Często mówimy:Nie wierzę w Boga, bo go nie widzę! Jednak czy naprawdę?Przecież powietrza nie widzimy, a oddychamy nim.Więc Drogi Przyjacielu myślę, że nie w tym tkwi problem.Bóg istnieje. To ludzie chcą się Go pozbyć.Chcą wprowadzić swoje zasady, nowe  przykazania,Ale to się nie uda. Możesz żyć według własnych zasad, Ale Boga nie usuniesz. Możesz Go tylko odnaleźć.To On cię stworzył. Każdy wierzy w Boga, nawet jeśli mówisz, że nie, ale do Niego nie należysz.Naszym powołaniem jest byśmy stali się dziećmi Bożymi.Wtedy zaczniesz być człowiekiem gdy staniesz się dzieckiem żywego Boga! Żyć  z żywym Bogiem to prawdziwe szczęście.Kiedyś gdy nie znałam go bliżej chodziłam tylko smutna,Wierzyłam ale nie zauważałam Go!Jednak gdy w 2001 roku przyjęłam Go jako naszego Pana i Zbawiciela. Jestem szczęśliwa wiem, że mogę przyjść i On Mnie przytuli gdy jest źle i raduje się ze mną gdy ja się cieszę. Do Ciebie Bóg też chce przyjść, lecz czeka na Twe przyzwolenie. Gdy przyjdziesz i powierzysz swoje życie Jezusowi i oddasz Mu wszystko, poczujesz wielką radość i uzdrowienie.Ja gdy powierzyłam swoje życie Jezusowi, zaczął mnie uzdrawiać, sprawił że zaczęłam wierzyć w siebie i że jestem coś warta. .Do tej pory gdy mówię Mu o problemach, pomaga mi je rozwiązać.Popatrz na swe życie!Czy jesteś naprawdę szczęśliwy?Czy nie czujesz pustki? Sam sobie odpowiedz na to pytanie.Rozważ je w swoim sercu. Do niczego Cię to nie zobowiązuje.Zapytasz pewnie jak stać się dzieckiem Bożym.Przytoczę Ci fragment z Pisma Świętego:„Oto stoję u drzwi i kołaczę, kto posłyszy mój głos, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał "Na to pytanie daje nam odpowiedź Biblia przez Jezusa.Drogi bracie/siostro!Chcę Cię teraz o coś spytać. Co czynisz w swoim życiu, by być szczęśliwym?Świat oferuje Ci pieniądze, alkohol, narkotyki.Świat mówi Ci Kradnij gdy nie masz co jeść.Zabijaj gdy ktoś Cię nienawidzi.Świat mówi Boga nie ma!A Ty co mówisz gdy Ci źle?Moje życie nie ma sensu.Tak, jak Twe życie może mieć sens gdy nie  idziesz  drogą  Boga!Jeśli myślisz, że Bóg ci nie pomoże, mylisz się. \Bóg czeka! Widzi jak według własnych pomysłów szukasz szczęścia.Widzi twoje cierpienie, ale zapytaj siebie czy ty nie stwarzasz muru dla Boga.On czeka, byś pozwolił mu wejść w swoje życie. Czy chcesz by Bóg zmienił Twoje życie ?Czy chcesz by stała się rewolucja?Pan czeka cierpliwie!Czy wpuścisz Go jak Zacheusz?Decyzja należy do ciebie!Pismo Święte mówi:Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli"Tak dziś jest.Jezus przychodzi a człowiek zamyka przed nim drzwi.Bóg jednak czeka, aż przyjdziesz do Niego.Jest napisane:„Kto przyjął, dał prawo być dzieckiem Bożym"Więc gdy przyjmiesz Jezusa staniesz się dzieckiem Bożym.Czy jesteś gotowy otworzyć mu drzwi?Opowiem Ci historię, którą kiedyś usłyszałam:Jest XXIw.Współczesny człowiek podobny jest do człowieka,Który boi się przyjąć łaskę.Była sobie łaska, puka, puka i nic!Człowiek pozamykał drzwi i okna na kłódkę.Łaska dalej puka, a człowiek mówi: nie, nie.Ja cię nie potrzebuję!Wiesz, może kiedyś.Laska jednak jest tam dalej i puka.To czy ty otworzysz jej zależy od ciebie.Idźmy dalej!Pewnego dnia człowiek był smutny.Nikogo nie było.Łaska czekała za drzwiami                        
Któregoś dnia człowiek otworzył drzwi i wpuścił łaskę.Wiecie co się stało?Co ten człowiek poczuł?Łaska ucieszona weszła do domu i człowiek miał przyjaciela.Był radosny i szczęśliwy. Gdy miał problem łaska mu pomogła  je rozwiązać i nigdy już nie był sam!Zachęcam Cię Mój Przyjacielu byś wpuścił Go do swego serca.Ryzyko?Tak jedno!Gdy Go wpuścisz nigdy nie będziesz sam!Chyba wiem jakie masz Mój Przyjacielu obawy.Obawiasz się, że ktoś Cię wyśmieje lub powie Ci, że jesteś głupi.Pamiętaj jednak, że masz tylko jedno życie!Nigdy nie jest za późno otworzyć drzwi.Otwórz a nie pożałujesz!Jezus zaprasza Cię każdego dnia na ucztę.Człowiek często mówi: Nie mam czasu!Czy odmówiłbyś swojemu dobremu przyjacielowi, gdyby cię zaprosił na wesele?Jeśli tak, ryzykujesz, że stracisz przyjaciela.Będzie mu przykro!Tak! Jezusowi jest przykro, że Go odtrącasz.On Cię kocha i dlatego Bóg nam dał Swego Syna, by za nas umarł.Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne"
     Często mówimy: Nie mam czasu, bo muszę zrobić to czy tamto.Ale czy Go w ogóle nie masz?Czy może nie chcesz go mieć?To ważne!przecież można wszystko zrobić na skróty.Na przykład:W domu masz dzieci, musisz się nimi zająć, wyprać, ugotować obiad.Owszem, ale zobacz:Teraz są pralki, kuchenki, miksery, one wykonują to ekspresowo, gdy pralka za ciebie pierze masz chwilę wolną, wtedy możesz się pomodlić.Nieprawdaż?Czekasz i nic nie robisz!Wiesz, myślę że nie jest problem iż nie masz czasu.Ty go masz tylko jest ktoś kto nas pogania: diabeł!Jemu by się nie spodobało, że masz czas dla Jezusa.  W dzisiejszym świecie jest tyle zła, wojen, morderstw,Ludzi którzy ulegają słabości,Piją i biorą narkotyki.Alkoholik mówi muszę pić, narkoman muszę brać.Dlaczego! Nie musisz! To diabeł cię do tego zmusza, to jego działanie !. 
Opowiem wam teraz bajkę o rybce i robaczku, którą kiedyś usłyszałam.Była sobie mama rybka. Prosiła synka rybkę, by nie wyciągał robaczka wolnopływającego, bo jest on niebezpieczny. Mała rybka jednak nie posłuchała przestróg mamy i została złapana na haczyk. Nikt nie mógł go wyciągnąć próbowali rodzice, dziadkowie, przyjaciele....Tak właśnie jest z nami gdy wpadniemy w pułapkę zła Nikt nie jest w stanienie nam pomóc, tylko Jezus. Tylko w Nim mamy odkupienie win. Jego krew oczyszcza nas z grzechu. "Gdy Jezus przychodzi więzy spadają i śmierci kajdany spadają Nasz Wybawiciel, Syn Boży przychodzi Człowieka z hańby i z grzechu obmywa Jezus nasz Pan"To jest kolejny argument, byś zaprosił Jezusa i odpowiedział na jego zaproszenie.       
Teraz parę pytań :   
1 czy pragniesz pozostać w ciemnościach, czy wybierasz światło?

 2    jak czynisz w swym życiu?

 3  Co jest ważne w twym życiu?

                                                   4   Czy odpowiadasz na zaproszenie Boga?                                                 

5    Jaki jest twój cel w życiu?

Odpowiedz sobie w sercu sam na nie !
  
TYM SENSEM JEST JEZUS CHRYSTUS SYN BOŻY 

 
 
 

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Czy Jezus jest jedyną drogą do nieba?

piątek, 18 kwietnia 2014 11:00
 
 
 
 
 
 Pytanie: Czy Jezus jest jedyną drogą do nieba?

Odpowiedź: „Ogólnie jestem dobrym człowiekiem, więc po śmierci pójdę do nieba”. „W porządku, robię kilka złych rzeczy, ale częściej jestem dobry, więc pójdę do nieba”. „Bóg nie pośle mnie do piekła tylko dlatego, że nie żyję zgodnie z tym, co mówi Biblia. Czasy się zmieniły!”. :Jedynie naprawdę źli ludzie, jak pedofile czy mordercy, idą do piekła.”

Oto często używane argumenty większości. Prawda jest jednak taka, że argumenty te są kłamliwe. Szatan, władca tego świata, wkłada te myśli do naszego serca. On, podobnie jak każdy, kto idzie swoimi własnymi ścieżkami, jest wrogiem Boga (1 List św. Piotra 5:8). Szatan zawsze podaje się za dobrego(2 List św. Pawła do Koryntian 11:14). Tak naprawdę ma władzę nad wszystkimi umysłami, które nie należą do Boga, umysłami „Niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 List św. Pawła do Koryntian 4:4).

Wiara w to, że Boga nie obchodzą małe grzechy, jest zakłamaniem, podobnie jak myśl, że piekło zarezerwowane jest dla „złych ludzi”. Wszelki grzech oddziela nas od Boga, nawet „drobne niewinne kłamstewko”. Wszyscy zgrzeszyli i nikt nie jest wystarczająco dobry, by dostać się do nieba dzięki własnym staraniom (List św. Pawła do Rzymian 3:23). To, czy ktoś trafi do nieba, nie jest uzależnione od przewagi dobrych uczynków nad złymi; gdyby od tego zależał nasz los po śmierci, wszyscy bylibyśmy na z góry przegranej pozycji. „Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską” (List św. Pawła do Rzymian 11:6). Nic nie możemy zrobić, by zasłużyć na wejście do nieba (List św. Pawła do Tytusa 3:5).

„Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą”(Ewangelia wg św. Mateusza 7:13). Nawet gdyby wszyscy żyli w grzechu, a wiara w Boga nie byłaby niczym popularnym, Bóg nie wybaczy nam popłynięcia z prądem. „Żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu” (List św. Pawła do Efezjan 2:2).

Kiedy Bóg stwarzał świat, był on doskonały. Wszystko było dobre. Wtedy stworzył Adama i Ewę, i dał im wolną wolę, tak, by sami wybrali, czy będą pełnić wolę Boga, czy będą nieposłuszni. Ale Adam i Ewa, pierwsi ludzie stworzeni przez Boga, byli kuszeni przez szatana, by zbudntować się przeciwko Bogu. I zgrzeszyli. Ich grzech oddzielił ich (i wszystkich, którzy są ich potomkami) od zdolności przebywania w Bożej obecności. Bóg jest doskonały, i nie może przebywać w miejscu grzechu. Jako grzesznicy nie moglibyśmy dostać się do nieba o własnych siłach. Więc Bóg stworzył drogę, byśmy mogli dostąpić jedności z Nim w niebie. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia wg św. Jana 3:16). „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Jezus urodził się po to, by móc nas nauczać o drodze do Boga, i umrzeć za nasze grzechy, byśmy my nie musieli umierać. Trzy dni po śmierci, On zmartwychwstał (List św. Pawła do Rzymian 4:25), udowadniając, że zwyciężył nad grzechem. Stał się pomostem między Bogiem a człowiekiem, byśmy mogli mieć osobistą relację z Bogiem, jeśli tylko w Niego uwierzymy.

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Ewangelia wg św. Jana 17:3).Większość ludzi wierzy w Boga. Nawet szatan w Niego wierzy. Ale żeby otrzymać zbawienie, musimy zwrócić się do Boga, stworzyć osobistą z nim relację, odwrócić się od naszych grzechów i pójść za Bogiem. Musimy zaufać, że Jezus zatroszczy się o wszystko, co będziemy robić i co będziemy mieć. Jeśli wierzymy to, że Jezus zmarł za nasze grzechy, w Bożych oczach jesteśmy usprawiedliwieni. I każdy z nas może zostać zbawiony w taki sposób, bez względu na to, co robimy, czy też kim jesteśmy” (List św. Pawła do Rzymian 3:22). Biblia naucza, że nie ma innej drogi do zbawienia, tylko Jezus. W Ewangelii wg św. Jana 14:6 Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

Jezus jest jedyną drogą do zbawienia, ponieważ On zapłacił za nasze grzechy(List św. Pawła do Rzymian 6:23). Żadna inna religia nie naucza o tym, jak poważne konsekwencje może mieć grzech. Żadna inna religia nie zapewnia tak doskonałej ofiary za grzech, jaką zapewnił Jezus Chrystus. Żaden inny „reformator religijny” nie był Bogiem, który stał się człowiekiem (Ewangelia wg św. Jana 1:1,14) – w ten sposób nieskończony dług człowieka został spłacony. Jezus musiał być Bogiem, by spłacić nasz dług. Jezus musiał być człowiekiem, by umrzeć. Zbawienie jest możliwe jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa! „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12).

Patrycja&Mick


 


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Kilka klamstw Szatana

poniedziałek, 02 grudnia 2013 2:48
 
 


 

 

1) Bóg kocha wszsytkich ludzi!!

Półprawda, wynikająca ze zniekształconych wersetów biblijnych oraz błędnego rozumowania. Wielu pastorów twierdzi, że miłość Boga do człowieka jest niezgłębiona, nieograniczona i znosząca wszystkie nasze ułomności. Nas, ludzi nie stać na taką miłość, jaką reprezentuje sam Stwórca. Będąc naszym Ojcem, nie będzie nigdy krzywdził swoich dzieci i zawsze znajdzie w swoim sercu miłość dla każdego z nas.
Biblia mówi nam coś zupełnie odmiennego. Prawdą jest, że Bóg tak umiłował świat, że oddał zań swego Syna. ( Jana 3:16 ) Czy uczynił to po to, abyśmy nadal grzeszyli?
Przede wszystkim Bóg kocha ludzi posiadających wiarę w Niego oraz postępujących zgodnie z Jego przykazaniami. Bóg dał swego syna jako przykład dla nas i jako doskonałą ofiarę, ale postawił warunki konieczne do zbawienia.
Bóg dał przykazania Izraelitom ale podał warunki dla OBU stron owego porozumienia.
Bóg kocha Prawdę, jest Jej Autorem, ale z drugiej strony... Bóg nienawidzi zła!
Nienawidzi także wszystkich tych, którzy oddają się złu. Bóg dał wiele przykładów swojej nienawiści do zła. Pamiętamy potop? Sodomę i Gomorę, oba zburzenia Jerozolimy, kary na Żydach za morderstwo popełnione na Jego Synu? Pamiętamy plagi na zbrodniczych Egipcjanach, faraonie i jego armii? Pamiętamy wyroki Jego na zwyrodniałych i morderczych plemionach Kanaanu czyli mieszkańcach Ziemi Obiecanej Izraelitom?
Najważniejsza księga Objawienia mówi nam wyraźnie o wyroku na Babilonie Wielkim, na Szatanie oraz na całych królestwach ziemi. Nie dajmy się zwieść sługom Szatana! 
Bóg kocha ludzi prawych i posłusznych. Wszyscy występujący przeciwko Niemu zostaną pozbawieni życia.

Następne kłamstwo:

2) Zaakceptuj Jezusa jako swego Zbawiciela a dostąpisz zbawienia 

Częściowa Prawda, pomijająca najważniejsze zasady. Należy nie tylko zaakceptować Jezusa jako Zbawiciela ale także jako swego Pana i Zbawiciela
Jedynie w takim przypadku możemy się spodziewać Jego akceptacji. Oczywiście są rozmaite wersje tego kłamstwa. Według jednych 'pastorów' wystarczy zmówić małą modlitwę, poprosić o wybaczenie grzechów i mamy zbawienie na wieki i dalszą możliwość (wiecznego?) grzeszenia.
Potem powtarza się owo kłamstwo twierdząc, że już się jest zbawionym dzięki łasce Pana. Zbawionym na wieki!

Co oznacza akceptacja Jezusa jako Pana?

 

Oznacza wierne Jego naśladownictwo oraz stosowanie Jego Prawa w swoim życiu. Jezus nauczał nas aby nie miłować tego świata, ponieważ cały świat należy do Złego, czyli Szatana.Tak więc akceptacja Jezusa oznacza akceptacja Jego Prawa, jego królestwa oraz tym samym kategoryczne odrzucanie hałaśliwej propagandy świata Szatana.Bez posłuszeństwa wobec Prawa Ja-szua nie ma zbawienia. Gdzie jest w Biblii napisane że aby dostąpić zbawienia należy jedynie uznać Jezusa za swego Zbawiciela? Czy mamy jakiś przykład biblijny?Tak więc w ślad za jednym kłamstwem wielu zwiedzionych chrześcijan wpada w pułapkę następnego kłamstwa.3)Zbawiony na wieki łaską Jezusa

 

Szeroko rozpowszechnione stwierdzenie - jestem zbawiony.
Gdzie to jest w Biblii napisane? Raz zbawiony - zbawiony na wieki? Czyż Biblia nie mówi, że wąska jest droga do zbawienia i niewielu tę drogę znajduje? Że każdy, kto WYTRWA do końca, ten będzie zbawiony? (Mateusza 7:14) Oczywiście dodaje się prędko, że wystarczy jedynie wiara a resztę zrobi niezmierzona łaska Chrystusa, który kocha wszystkich ludzi. Skąd owe kłamstwa się biorą? Rozpowszechniają je słudzy szatana pod postaciami wielu znanych ewangelistów.Owszem, ukazują oni nam wersety biblijny, który jest zręcznie przekręcany przez fałszywych nauczycieli.
2 Piotr 2;1-2 Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem ,jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele,którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana,który ich odkupił sprowadzając na się rychłą zgubę
I wielu pójdzie za ich rozwiązłością a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona.
1 Paweł 4;1 A Duch wyraźnie mówi ,że w poźniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną doduchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich.
Juda 1;4 Wkradli się bowiem pomiędzy was ,ludzie na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia ,bezbożni którzy łaskę Boga naszego obracają w rospustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa.

Wracając do ZbawieniaJana 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Szatan wyrwał ten werset z kontekstu.
Reszta brzmi tak:

17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 
18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 
19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki
20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 
21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. 

Czyli warunkiem zbawienia jest postępowanie w Prawdzie i miłości Jezusa. Brak tego postępowania jest równy wyrokowi śmierci! 
Człowiek ma dwie możliwości - służyć albo Szatanowi i jego światu - albo Jezusowi.

Właściciel bloga Mick &Patty.

Podziel się
oceń
6
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

"Normalna " Rodzina

piątek, 09 sierpnia 2013 13:14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----> "Normalna" Rodzina sklada sie z malzonkow odmniennej plci.

Kobieta +Mezczyzna +Dzieci  = RODZINA

Nie ma Innej opcji. A o tym nam mowi Slowo Boze!

 

W wielu krajach zostalo zakazane mowienia "Mama" Tata" a  zastapione Te slowa zostaly Rodzice .Bo przeciez "niektore" dzieci maja 2 ch tatusiow lub 2 mamusie!!  Wiec jak Owe dziecko ma powiedziec mamo tato w takiej sytuacji?? NIE normalne i nie Biblijne jest to! Bo Biblijna rodzina taka jaka Bog zalozyl sklada sie z Mezczyzny i kobiety!! A nie z Dwoch kobiet lub dwoch mezczyzn! 

 

Sodoma i Gomora

To dzisiejsze okreslenie Swiata!! Swiata tak zlego tak obrzydliwego gdzie Akceptuje sie tak obrzydliwe  rzeczy!

 

W czasie Sodomy i Gomory dzialy sie juz owe sytuacje Homoseksulane...

Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. (1 Mojż. 19:4-5)

 

Bog zniszczyl Sodome i Gomore za te obrzydliwosci  i to samo czeka dzis Swiat!

 

 

AKCEPTUJEMY RODZINE skladajaca sie z kobiety i mezczyzny  !Poniewaz Boze Slowo Mowi;

„Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” ( Księga Rodzaju 2:23 - 24). Bóg stworzył człowieka a potem stworzył kobietę z „jego kości”. Proces powstawania kobiety polegał na tym, że Bóg wziął jedno z „żeber” Adama (Księga Rodzaju 2:21 - 22). Hebrajskie słowo „żebro” dosłownie znaczy bok osoby.

Dlatego, Ewa została stworzona z „boku” Adama, i to u jego boku jest jej miejsce.


Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki; Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało.

 Jer. 29,6

 

 

 

 

Czy Rodziny Homoseksualne moha  rodzic synow i corki???NIE !!

 

Wiec dlaczego dzis na swiecie jest tak Wielka Akceptacja tego co obrzydliwe tego co nie wlasciwe tego co NIE DOSKONALE w oczach Boga jest!!

 

NIE Akceptujemy rodzin homoseksualnych ktorzy nie moga miec wlasnych dzieci a je adoptuja ! NIE akceptujemy  zwiazkow Homoseksualnych Bo NIE akceptuje tego Nasz BOG!!

 

"Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego" (1 Kor 6,9; por. Rz 1,26-27; 1 Tym 1,9-11).

 

"Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli" (20,13 por. 18,22).

"Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie ... ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci" – grzmi św. Paweł (List do Rzymian 1,26-27 i 32). 

 

 

BOG Ztworzyl  kobiete i mezczyzne aby  sie laczyli i rozmnarzali ziemie . NIE stworzyl dwoch Adamow Lub dwie Ewy!!!! Lecz w swej doskonalosci stworzyl Adama i Ewe !

Czy Bog  Akceptuje  Homoseksualistwo??

NIE!!

......LUB dwie Ewy!

 

Ale tak nie bylo bo Zostal swtorzony Adam i Ewa. 

 

Dziekuje Ci Boze za Twoja doskonalosc ze stworzyles  Rodzine  skladajaca sie z mezczyzny i kobiety . !!

 


Podziel się
oceń
7
4

Takie zdanie mają inni (1) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

sobota, 19 kwietnia 2014

NASZ LICZNICZEK :  309 137  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« kwiecień »
pn wt śr cz pt sb nd
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 309137
Nasze wpisy
  • liczba: 468
  • komentarze: 4768
Tyle już działamy: 2630 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Wiadomości