Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 129 650 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

O czym Katolicy nie wiedzą,a wiedzieć powinni?! Część 1

środa, 19 listopada 2014 5:36

 

 

 

 

 

 

 

Matka Chrystusa, Maria z Nazaretu:  

    Katolickie tytuły Marii to: Matka Boska, Królowa Niebios, Orędowniczka, Pośredniczka, Brama Niebios, Gwiazda Zaranna a nawet Współodkupicielka.  
   Tytuł Matka Boska został nadany Marii z Nazaretu na Soborze w Efezie w 431 r. Ten tytuł nie jest odpowiedni, ponieważ sugeruje, że Maria urodziła Boga. Stworzenie nie może urodzić Stworzyciela. Maria urodziła Syna Człowieczego i tak należy mówić. W objawieniach Maria nazywa siebie "Matką Boską"
Biblia zaś mówi:"Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest od Boga. Jest  
to duch antychrysta 
(1J.4:3). Wiem, że to odważne stwierdzenie, ale uważam, że świadczy to o tym, iż objawienia są fałszywe.  
Królowa Niebios - poganie w ST czcili Królową Niebios z tą tylko różnicą, że pod innymi imionami tzn.: Kali w Indiach, Izyda w Egipcie, Artemida w Grecji, Diana w Rzymie itp. Demony, które moim zdaniem ukrywały się za starożytnymi bóstwami nie odeszły z powierzchni ziemi razem z wielbiącymi je narodami. Salomon napisał: "To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma niczego nowego pod słońcem" ( Koh.1:9).  
Kilka wieków po śmierci apostołów Jezusa, w średniowieczu, kiedy chrześcijaństwo uległo spoganizowaniu, kult Królowej Niebios odżył, tyle tylko, że pod innym imieniem. Na terenie dawnej świątyni Diany Efeskiej powstał kościół... Najświętszej Marii Panny. Czczenie pogańskiej Królowej Niebios przyczyniło się, więc z pewnością do kultu Marii Dziewicy. W ST takie praktyki są nazywane w sposób nie pozostawiający według mnie wątpliwości: "obrzydliwością przed Bogiem".  
Orędowniczka - Maria w objawieniach nazywa siebie orędowniczką tymczasem w Biblii czytamy: "A jeśliby, kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy" (1J 2,1). Orędownikiem u Boga jest, więc Jezus Chrystus, nie Maria. Pośredniczka - Maria z objawień twierdzi również, że jest pośredniczką między Bogiem a  
człowiekiem. W Biblii czytamy: "Jeden jest Bóg, 
  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus" (1 Tm 2, 5).
Brama Niebios - Jezus mówi: "Ja jestem drzwiami dla owiec". (J 10:1.7). Maria nie może więc być bramą - to chyba zrozumiałe;) Gwiazda Zaranna - Maria z objawień nazywa siebie w ten właśnie sposób, co jest znamienne, gdyż Gwiazda Zaranna po hebrajsku znaczy... Lucyfer!!! ( jest też tłumaczone jako: Niosący światło, Syn jutrzenki itp. ) Kto więc stoi za objawieniami "Błogosławionej Marii Dziewicy"?, kto każe sie wielbić i wychwalać pod niebiosa? Kto każe się modlić do siebie? Wreszcie, do kogo modlą się nieświadomi katolicy? Czy nie przypadkiem do samego szatana?! Czy nie jesteśmy przypadkiem świadkami największego zwiedzenia w dziejach świata?! Pamietajmy, że szatan jest mistrzem zwodzenia! Jeszcze taka ciekawostka: KK utrzymuje, że Maria była całe życie dziewicą. Nie zgadzam się z tym poglądem. W Biblii czytamy: "Czyż nie jest to [Jezus] syn cieśli? Czy jego matka nie nazywa się Maria, a jego bracia: Jakub i Józef, i Szymon, i Juda? A jego siostry, czy nie są wszystkie u nas?".(Mateusza 13:55-56) KK utrzymuje, że chodzi o kuzynów Jezusa, tymczasem Nowy Testament był pisany w oryginale w języku greckim. A język grecki rozróżnia kuzynów, oraz kuzynki od braci i sióstr! Kolejny cytat z Biblii: "Lecz nie zbliżał się [Józef] do Niej [Marii], aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus". (Mt 1.25). Nie zbliżał się dopóki urodziła Syna Człowieczego, ale nigdzie nie jest napisane, że później się nie zbliżał! To, że Jezus miał braci i siostry ( a język grecki [jeszcze raz podkreślam] w którym był napisany NT, rozróżnia kuzynostwo od rodzeństwa ) świadczy o tym, że Józef zbliżał się do Marii, po tym jak już urodziła Jezusa. A więc pogląd, że Maria byłą dziewicą całe życie jest moim zdaniem fałszywym dogmatem KK.  

 


cdn....

 

 

 

 

 

 

 


Podziel się
oceń
2
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

:)

wtorek, 08 lipca 2014 6:44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dziękuje Ci Ojcze za ten dzień,że mogliśmy się obudzić,że podarowałeś nam kolejny dzień życia.Aby móc Cię uwielbiać i każdą sekundę naszego życia poświęcać tylko dla Ciebie Jezu!
Jeśli żyjesz dla Boga i spełniasz jego prawa -przykazania i powierzyłeś Mu swoje grzeszne życie ,w którym teraz już unikasz kontaktu z grzechem służąc Mu każdego dnia,a przede wszystkim pokładasz swoje życie tylko w Zbawicielu Jezusie Chrystusie to te wersety poniżej są i dla Ciebie.......

1 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna,
że nie poznał Jego.
2 Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło,
czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
3 Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję,
uświęca się podobnie jak On jest święty.

Musimy unikać grzechów
4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia,
ponieważ grzech jest bezprawiem.
5 Wiecie, że On się objawił po to,
aby zgładzić grzechy,
w Nim zaś nie ma grzechu.
6 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy,
żaden zaś z tych, którzy grzeszą,
nie widział Go ani Go nie poznał.
7 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
kto postępuje sprawiedliwie,
jest sprawiedliwy,
tak jak On jest sprawiedliwy.
8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn Boży objawił się po to,
aby zniszczyć dzieła diabła.
9 Każdy, kto narodził się z Boga,
nie grzeszy,
gdyż trwa w nim nasienie Boże;
taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.

Mowie wiec.według Ducha postępujcie,a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.
gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi,a Duch przeciwko ciału,a te są sobie przeciwne,abyście nie czynili tego co chcecie.
A jeśli Duch was prowadzi,nie jesteście pod zakonem.
Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie:
-wszeteczeństwo.
-nieczystość.
-rozpusta.
-Bałwochwalstwo.
-czary.
-wrogość.
-spor.
-zazdrość.
-gniew.
-knowania.
-waśnie.
-odszczepieństwo.
-zabójstwa.
-pijaństwo.
-obżarstwo.
I tym podobne: o tych zapowiadam wam,jak już przedtem zapowiadałem,ze Ci,którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego Nie odziedziczą!!

Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości
10 Dzięki temu można rozpoznać
dzieci Boga i dzieci diabła:
każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga,
jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
11 Taka bowiem jest wola Boża,
którą objawiono nam od początku,
abyśmy się wzajemnie miłowali.
12 Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego
i zabił swego brata.
A dlaczego go zabił?
Ponieważ czyny jego były złe,
brata zaś sprawiedliwe.
13 Nie dziwcie się, bracia,
jeśli świat was nienawidzi.
14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia,
bo miłujemy braci,
kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.
16 Po tym poznaliśmy miłość,
że On oddał za nas życie swoje.
My także winniśmy oddać życie za braci.

17Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata
i widział, że brat jego cierpi niedostatek,
a zamknął przed nim swe serce,
jak może trwać w nim miłość Boga?
18 Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!
19 Po tym poznamy,
że jesteśmy z prawdy,
i uspokoimy przed Nim nasze serce.
20 A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.
21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
mamy ufność wobec Boga,
22 i o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba.
23 Przykazanie zaś Jego jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.
24 Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.


Podziel się
oceń
10
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Czy Kosciol Katolicki jest falszywa Religia??

wtorek, 03 czerwca 2014 14:10

 

 

 

 

Czy Kosciol Katolicki jest falszywa Religia??

 

Członkowie kościoła katoliciego zarzucają nam,że jesteśmy sektą, bo nie jesteśmy katolikami.Jednocześnie  krzyczą głośno,że po za kościołem Katolickim nie ma zbawienia,że tylko w tej organizacji jest zbawienie.......Że ich kościół założył sam Pan Jezus na bazie Piotra.

Nasz odpowiedź brzmi tak;

Rzaden kościół nie zbawia czy to katolicki czy zielonoświątkowy ,czy baptystyczny etc etc etc.... 

 

 Pan Jezus Chrystus nie nazywał się katolikiem,nie założył kościoła Katolickiego,i w Biblii nie ma wzmianki o tym,że jedynym kościołem zbawczym jest Katolicyzm.A przedewszystkim Pan Jezus rzadnego kościoła nie założył,lecz ustanowił swoich wyznawców-uczniów  "Chrześcijanami"I my należymy do tej właśnie grópy co nosi nazwę "Chrześcijanie"

A dlaczego uważamy,że kościół katolicki nie jest instytucją założoną przez Pana Jezusa Chrystusa?

ponieważ kościół ten ;

 • -nie uznaje Biblii za jedyne źródło zbawienia 

 • -zafałszował Dekalog dla uzasadnienia swoich pogladów 

 • -odmawia innym wspólnotom prawa nazywania sie kościołami, ewantualnie uznaje je za kościoły "niepełne" 

 • -wszędzie gdzie może pakuje się do polityki próbując wymuszać na rządzących realizację swoich pogladów na różne dziedziny życia 

 • -przywłaszczył przysługujacy jedynie Bogu tytuł "Ojca Świętego" dla nazywania tak jakiegoś człowieka [papieża]

 • -uzurpuje sobie "jedynie słuszną" interpretację Biblii odmawiając tej intepretacji innym kościołom 

 • -uznaje swoje "prawo" do uprawiania prozelityzmu ( np na Ukrainie ) jednocześnie oskarżając o te działania inne kościoły, głównie cerkiew prawosławną 

Definicji sekty jest przynajmniej kilkanaście kochani przyjaciele. A mianowicie kto  jest SEKTĄ? 

 • sektą jest grupa która twierdzi że tylko ona zapewnia zbawienie 

 • -sektą jest grupa, która nakazuje oddawać swojemu przywódcy niemal boską cześć (Papieżowi)

 • -sektą jest grupa, która przedstawia jasny czarno-biały podział świata gdzie my jesteśmy jedynie słuszni a oni skazani są na piekło 

 • -sektą jest grupa, że tyko ona otrzymuje jakieś przesłania od Boga, a inni są zwodzeni przez diabła 

 • -sektą jest grupa, która wymusza na swoich członkach bezwzględne posłuszeństwo grożąc w przeciwnym razie skazaniem na piekło 
 • -sektą jest grupa, która autorytatywnie stwierdza, kto może być nazwany "świętym" i nakazuje tychże "świętym" czcić swoim wiernym 

 • -sektą jest grupa, której wydaje się, że ma prawo do decydowania kto jest autentycznym "wyznawcą" ich Boga 

 • -sektą jest grupa, która manipuluje księgą uznaną za świętą i zmienia jej przesłanie mimo wyraźnego zakazu ze strony Boga 

 • -sektą jest grupa, która twierdzi, że jej przywódca  (Papież)"zastępuje" Boga na ziemi ( wiecie że jednym z tytułów papieża jest alter Christus?, chyba nie muszę tłumaczyć ) 

Można się odnieść  do różnych kościołów które są sektą a mianowicie  każdy kościół co pokłada swe modlitwy  w różnych bożkach aniżeli w Bogu (Jezusie Chrystusie)

-Św Jehowi mają Jehowę.

-Mormoni mają Mormona.

_Bramchamcy mają Bramchama.

-Muzułmanie mają  Mahometa.

-Katolicy maja Maryje i  mnustwo swietych 

etc etc etc

Tylko Chrześcijanie mają Boga i Jezusa Chrystusa .


Największym problemem Kościoła rzymsko-katolickiego jest jego przekonanie, że sama wiara nie jest wystarczająca do zbawienia. Biblia jasno i wiele razy stwierdza, że przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, z łaski przez wiarę, daje zbawienie (Ew. Jana 1:12; 3:16,18,36; Dz. Apostolskie 16:31; List do Rzymian 10:9-10,13; List do Efezjan 2:8-9). Kościół rzymsko-katolicki to odrzuca. Oficjalna pozycja Kościoła Rzymsko-katolickiego mówi o tym, że osoba musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa ORAZ zostać ochrzczona ORAZ otrzymać eucharystię razem z innymi sakramentami ORAZ musi być posłuszna zarządzeniom Kościoła rzymsko-katolickiego ORAZ przedstawiać wielkie zasługi i chwalebne uczynki ORAZ nie może umrzeć w jakimkolwiek grzechu śmiertelnym ORAZ etc., etc., etc. Katolicka rozbieżność z Biblią w tym najbardziej znaczącym zagadnieniu zbawienia, oznacza, że tak, katolicyzm jest fałszywą religią. Jeśli osoba wierzy w to, czego oficjalnie naucza Kościół Katolicki, nie będzie zbawiona. Jakiekolwiek stwierdzenie, że uczynki czy rytuały muszą być dodane do wiary w celu osiągnięcia zbawienia, jest stwierdzeniem, że śmierć Jezusa nie była wystarczającym aktem, dającym zbawienie.

Podczas gdy zbawienie przez wiarę jest największym problemem, porównując Kościół rzymsko-katolicki ze Słowem Bożym znajdziemy też wiele innych różnic oraz sprzeczności. Kościół rzymsko-katolicki naucza wielu doktryn, które nie są zgodne z tym, co mówi Biblia. W tym mieści się spuścizna apostolska, czczenie świętych oraz Marii, modlenie się do świętych oraz Marii, papiestwo, chrzest w wieku dziecięcym, transsubstancjacja, odpust, system sakramentów oraz czyściec. Podczas kiedy katolicy utrzymują, że istnieje duchowa podstawa tych koncepcji, żadne z tych nauczań nie ma solidnego fundamentu w jasnej nauce Pisma Świętego. Te koncepcje bazują na katolickiej tradycji, nie na Słowie Bożym. Tak naprawdę, są one sprzeczne z biblijnymi zasadami.

Niebiblijne wierzenia i praktyki Kościoła rzymsko-katolickiego często dawały wrogom Chrystusa okazję do bluźnierstw. Kościół rzymsko-katolicki nie jest kościołem, jaki ustanowił Jezus Chrystus. Nie jest to kościół, który bazuje na nauczaniu apostołów (tak jak jest to opisane w Dziejach Apostolskich oraz w listach zawartych w Nowym Testamencie). Słowa Jezusa w Ew. Marka 7:9 były skierowane do faryzeuszy, ale opisują też Kościół rzymsko-katolicki „Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.”


Podziel się
oceń
14
1

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Idz na pielgrzymke......

sobota, 24 maja 2014 7:53

 

 

 

 

 

Czy wybrałeś właściwą  drogę idąc na pielgrzymkę? Czy  to co  tam robisz jest Biblijne? Nawet jeśli modlisz się  tam do Boga??
 PIELGRZYMKA; Ludzie tracą  tylko swój  cenny czas  po to aby iść na Jasną Górę dziękować  Marii i Bogu za  cokolwiek.  A dlaczego ? Ponieważ Biblia mówi jasno i wyraźnie  JEDEN  BÓG JEDEN POŚREDNIK MIĘDZY  BOGIEM A LUDŹMI JEZUS CHRYSTUS!  I właśnie tu tkwi problem w tych pielgrzymkach bo głównym celem postacią   jest tam Maria Jej obraz  i modlitwy do niej. A przecież Bóg ustanowił tylko Jezusa  jako naszego pośrednika Maria nim nie jest i nie będzie . Może  pomyślicie sobie kochani  "Ale oni czyt patty i mick " uczepili się  nas katolików i naszej Marii! Nie kochani nie uczepiliśmy się was i nie chcemy was obrażać itp  po prostu chcemy ukazać  wam co biblia na  ten temat mówi nie MY ale  BIBLIA  i BÓG  jeśli Bóg powiedział .Jeden pośrednik  Jezus  to jest jeden nie ma innej opcji jeden oznacza jeden jak 2+2=4 czyż nie?? a może 2+2= 10??  jak sądzicie ;-)Nauczyliśmy się i wiemy,że 2+2=4  i wiemy,że  to nie jest 10 ani 20 tylko 4 czyż nie?? ciekawe jak by to było jak by wam ktoś  mówił ,że 2+2= 8 ?? Czyż byście się  nie sprzeciwili i próbowali  temu pokazać ,że jednak się myli,że  to nie jest 8 tylko 4??  A  On by wam mówił,że  jednak uważa ,że to jest 8  bo mu ktoś  tak objawił ?Tak samo jest  z tym pośrednictwem Biblia  naucza,jest JEDEN Pośrednik więc  nie ma innej opcji ,nie ma  POŚREDNIKÓW  jak Maria  jacyś Aniołowie i Święci jest tylko Jezus Chrystus nim bo tak naucza Boże słowo ... Wracając  do pielgrzymki  kochani tracicie  tam swój bezcenny czas   gdyż Bóg tam nie działa Bo  jest tam nie biblijna nauka między innymi MARIA czczenie jej i modlenie się do niej jako wstawienniczki ...  sprawia  ,że Bóg  tam nie działa ,nie jest obecny swym duchem. Nawet jeśli  są tam cuda wykonywane przez posąg Marii nie wierzcie  temu  gdyż diabeł tam zwodzi i on tam działa aby zwieść każdego tam przebywającego człowieka. Dlaczego mówimy,że to diabeł tam  sprawia cuda  ,bo nauka Biblii jest inna ,Bóg naucza,że Maria  była  tylko błogosławioną i to wszystko ale nie dał jej mocy  aby czówała nad wami aby się wam ukazywała i aby wam cuda czyniła  jest to nie biblijne  a  diabeł  mydli oczy właśnie tymi cudami. Maria  czeka na zmartwychwstanie jak każdy  człowiek który już nieżyje ... Jedynie  to co możecie to modlić się do Jezusa Chrystusa i to on będzie  działał cuda w waszym życiu:) Kochani nie dajcie się zwodzić szatanowi bo onjest głównym organizatorem  tych pielgrzymek. 
 Ostatnio  znaleźliśmy na internecie pewne  komentarze PIELGRZYMÓW  katolickich  są przerażające
Ktoś zadał im pytanie "Po co tam idziecie  aż tak bardzo grzeszycie??"
 Odpowiedź  Pielgrzyma Katolika ;   "Ty nie masz za co dziękować Bogu?? zobaczysz
chamie że jeszcze kiedyś będziesz błagać Boga i
LUDZI o wybaczenie."
  Co nas  tu przeraża  to wulgarność  tych osób  .. Czy ta pielgrzymka im coś dała?? NIE sądzę  bo jak hamował przed pielgrzymką   tak hamuje dalej i po niej  . A dlatego,że nie ma tam Boga więc  go zmienić nie może niestety...

  Kochani  zacznijcie  czytać słowo Boże   nie idźcie za nauką  człowieka nie bądźcie im  poddani .... cała prawda zawarta jest w  Biblii i tam szukajcie swej wiary w Boga sprawdzajcie  czy to co wam mówią zgadza się z Biblią to jest najważniejsze   i potrzebne do tego aby żyć  w prawdzie z Bogiem :) My was  kochani nie zniechęcamy ale chcemy ukazać  Naukę  Biblijną a nie naszą ludzką. Do was należy wybór :)
  Radio Dobra  Nowina 


Podziel się
oceń
10
1

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Majowka- Maj miesiac Maryiny....

czwartek, 24 kwietnia 2014 6:41

 

 

 

Majowka- Maj miesiac Maryiny....???

 

 

 

Maj dla wielu Polaków  jest miesiącem Maryi ,w tym miesiącu oddają szczególna cześć jej.
Zastanawiamy się  nad tym czy większość Polaków wie,że  Tego nie nakazał Bóg ,że w  Biblii nie ma wzmianki o tym aby ją czczono kiedykolwiek ?? Boże Słowo  jasno i wyraźnie stwierdza,że  JEDYNYM pośrednikiem jest Jezus Chrystus 

a nie Maria i jedynym czcicielem powiniem być On sam .Każdy człowiek wierzący  wie,że nie WOLNO nam oddawać czci  NIKOMU innemu jak tylko Bogu-Jezusowi Chrystusowi ! 
A teraz  krótka Historia z kąd wywodzi się KULT Marii między inymi w Maju.


'Potop" szwedzki

W czasie najazdu szwedzkiego Polska była prawie w całości opanowana przez Szwedów i Rosjan. 1 kwietnia 1656 roku, król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, którą nazwał Królową Polski złożył uroczyste symboliczne śluby. Zobowiązał się do szerzenia kultu Maryi, prosić papieża o pozwolenie na obchody Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem chłopów oraz zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Oddał też Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej. Po ślubowaniu w imieniu senatorów i szlachty podobną rotę odczytał podkanclerzy koronny biskup krakowski Andrzej Trzebicki oraz powtórzyli wszyscy obecni. Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie Litanii do Najświętszej Marii Panny, do której nuncjusz apostolski dodał wezwanie „Królowo Korony Polskiej módl się za nami" powtórzone następnie trzykrotnie przez zgromadzonych.

Przyrzeczenia króla Jana Kazimierza miały na celu poderwać do walki z wrogiem nie tylko szlachtę, ale cały naród. Obiecał, że spełni je, gdy kraj zostanie uwolniony spod okupacji.

  Tak więc  jest to WYMYSŁ człowieka a nie nakaz Boży  więc  czczenie Mari w Maju i na codzień jest NIE  BIBLIJNE ! Nie Boże i nie Chrześcijańskie ! Gdyż  każdy chrześcijanin powinien wiedzieć  ,że  Tylko Jezus Chrystus jest Godzien wszelkiej chwały czci i uwielbienia Tylko JEZUS jest naszym JEDYNYM  pośrednikiem ,naszym Odkupicielem i tylko ON może zmazac nasze winy i grzechy tylko On  ma prawo wstawiać się do ojca za nami.Tylko on jest Alfa i Omega.
Każdy kto modli się do kogos innego niż do Jezusa traci tylko swój czas 


Podziel się
oceń
14
1

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 26 listopada 2014

NASZ LICZNICZEK :  357 620  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 357620
Nasze wpisy
 • liczba: 473
 • komentarze: 4798
Tyle już działamy: 2851 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl