Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 145 290 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

MODLITWA LIENY – CO TO ZNACZY BYĆ CHRZEŚCIJANINEM W SYRII?

piątek, 12 grudnia 2014 0:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA LIENY – CO TO ZNACZY BYĆ CHRZEŚCIJANINEM W SYRII?

Wystarczy kliknac w ponizszy link  :)

 

https://www.youtube.com/watch?v=10BFdonUSNM

 

 

Mick  & Patty Bloniarz


Podziel się
oceń
2
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Ktora Maria Jest Prawdziwa?

piątek, 12 grudnia 2014 0:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedz : ŻADNA.. dlatego jest tyle wizerunków ile Objawień. .
Biblia mówi :I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. 
2Kor. 11-14
Pytanie: Czy objawienia Marii, takie jak Pani Fatimska, są prawdziwymi przesłaniami od Boga?

Odpowiedź: W katolickiej tradycji istnieje wiele zrelacjonowanych przypadków pojawień się Marii, aniołów, i / lub świętych przekazujących przesłanie od Boga. Jest bardzo prawdopodobne, że przynajmniej w niektórych z tych przypadków, ludzie naprawdę widzieli coś ponadnaturalnego. Podczas gdy część z tego co widziano różnych miejscach jest być może dziełem szarlatanów, inne objawienia wydają się być autentyczne. Jednakże, powiedziawszy to, autentyczne objawienie się jakiejś postaci nie oznacza wcale, że jest to przesłanie od Boga albo, że jest to prawdziwe pojawienie się Marii, anioła lub świętego. Pismo deklaruje, że Szatan i jego demony przybierają wygląd aniołów światła (2 Koryntian 11:14-15). Szatańskie oszustwo jest bardzo możliwym wytłumaczeniem objawień.

Jedynym sposobem na zdeterminowanie czy dane objawienie jest „zwodniczym cudem” czy prawdziwym przesłaniem od Boga jest porównanie tego objawienia z Pismem. Jeśli nauczania, które są dołączone do tych objawień są przeciwne Słowu Bożemu, to objawienia te są szatańskie w swojej naturze. Studium nauczań naszej Pani Fatimskiej z jej „Cudem Słońca” jest dobrym przykładem.

Strona internetowa zawierająca opisy “Cuda Słońca” znajduje się tutaj: www.religion-cults.com/fatima/sun.htm. Rzeczywiście wyglądałoby na to, że coś spektakularnego stało się 14 Października 1917… coś rzeczywiście pojawiło się i przekazało przesłanie. Fakt, że czas, w którym się to wydarzyło zbiegał się z tym co zostało powiedziane pastuszkom trzy miesiące wcześniej wyglądałoby na to, że wydarzenie to wiązało się z objawieniami jakie były widziane w poprzednich miesiącach, najpierw w objawieniach anioła, a później „Pani Fatimskiej”.

Jeśli ktoś porówna przesłanie z Fatimy z tym, czego naucza Biblia, to stanie się ewidentne, że Fatima miesza trochę biblijnej prawdy z kilkoma niebiblijnymi praktykami i nauczaniami. Poniższe paragrafy są fragmentami wypowiedzi ze strony internetowej dedykowanej „Pani Fatimskiej”: www.fatima.org. Poszczególne słowa i zdania są podkreślone aby zasygnalizować, że są niebiblijne (nie nauczane przez Biblię), lub anty-biblijne (sprzeczne z Biblią).

Mick  & Patty Bloniarz


Podziel się
oceń
3
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

O czym Katolicy nie wiedzą,a wiedzieć powinni?! Część 1

środa, 19 listopada 2014 5:36

 

 

 

 

 

 

 

Matka Chrystusa, Maria z Nazaretu:  

    Katolickie tytuły Marii to: Matka Boska, Królowa Niebios, Orędowniczka, Pośredniczka, Brama Niebios, Gwiazda Zaranna a nawet Współodkupicielka.  
   Tytuł Matka Boska został nadany Marii z Nazaretu na Soborze w Efezie w 431 r. Ten tytuł nie jest odpowiedni, ponieważ sugeruje, że Maria urodziła Boga. Stworzenie nie może urodzić Stworzyciela. Maria urodziła Syna Człowieczego i tak należy mówić. W objawieniach Maria nazywa siebie "Matką Boską"
Biblia zaś mówi:"Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest od Boga. Jest  
to duch antychrysta 
(1J.4:3). Wiem, że to odważne stwierdzenie, ale uważam, że świadczy to o tym, iż objawienia są fałszywe.  
Królowa Niebios - poganie w ST czcili Królową Niebios z tą tylko różnicą, że pod innymi imionami tzn.: Kali w Indiach, Izyda w Egipcie, Artemida w Grecji, Diana w Rzymie itp. Demony, które moim zdaniem ukrywały się za starożytnymi bóstwami nie odeszły z powierzchni ziemi razem z wielbiącymi je narodami. Salomon napisał: "To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma niczego nowego pod słońcem" ( Koh.1:9).  
Kilka wieków po śmierci apostołów Jezusa, w średniowieczu, kiedy chrześcijaństwo uległo spoganizowaniu, kult Królowej Niebios odżył, tyle tylko, że pod innym imieniem. Na terenie dawnej świątyni Diany Efeskiej powstał kościół... Najświętszej Marii Panny. Czczenie pogańskiej Królowej Niebios przyczyniło się, więc z pewnością do kultu Marii Dziewicy. W ST takie praktyki są nazywane w sposób nie pozostawiający według mnie wątpliwości: "obrzydliwością przed Bogiem".  
Orędowniczka - Maria w objawieniach nazywa siebie orędowniczką tymczasem w Biblii czytamy: "A jeśliby, kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy" (1J 2,1). Orędownikiem u Boga jest, więc Jezus Chrystus, nie Maria. Pośredniczka - Maria z objawień twierdzi również, że jest pośredniczką między Bogiem a  
człowiekiem. W Biblii czytamy: "Jeden jest Bóg, 
  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus" (1 Tm 2, 5).
Brama Niebios - Jezus mówi: "Ja jestem drzwiami dla owiec". (J 10:1.7). Maria nie może więc być bramą - to chyba zrozumiałe;) Gwiazda Zaranna - Maria z objawień nazywa siebie w ten właśnie sposób, co jest znamienne, gdyż Gwiazda Zaranna po hebrajsku znaczy... Lucyfer!!! ( jest też tłumaczone jako: Niosący światło, Syn jutrzenki itp. ) Kto więc stoi za objawieniami "Błogosławionej Marii Dziewicy"?, kto każe sie wielbić i wychwalać pod niebiosa? Kto każe się modlić do siebie? Wreszcie, do kogo modlą się nieświadomi katolicy? Czy nie przypadkiem do samego szatana?! Czy nie jesteśmy przypadkiem świadkami największego zwiedzenia w dziejach świata?! Pamietajmy, że szatan jest mistrzem zwodzenia! Jeszcze taka ciekawostka: KK utrzymuje, że Maria była całe życie dziewicą. Nie zgadzam się z tym poglądem. W Biblii czytamy: "Czyż nie jest to [Jezus] syn cieśli? Czy jego matka nie nazywa się Maria, a jego bracia: Jakub i Józef, i Szymon, i Juda? A jego siostry, czy nie są wszystkie u nas?".(Mateusza 13:55-56) KK utrzymuje, że chodzi o kuzynów Jezusa, tymczasem Nowy Testament był pisany w oryginale w języku greckim. A język grecki rozróżnia kuzynów, oraz kuzynki od braci i sióstr! Kolejny cytat z Biblii: "Lecz nie zbliżał się [Józef] do Niej [Marii], aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus". (Mt 1.25). Nie zbliżał się dopóki urodziła Syna Człowieczego, ale nigdzie nie jest napisane, że później się nie zbliżał! To, że Jezus miał braci i siostry ( a język grecki [jeszcze raz podkreślam] w którym był napisany NT, rozróżnia kuzynostwo od rodzeństwa ) świadczy o tym, że Józef zbliżał się do Marii, po tym jak już urodziła Jezusa. A więc pogląd, że Maria byłą dziewicą całe życie jest moim zdaniem fałszywym dogmatem KK.  

 


cdn....

 

 

 

 

 

 

 


Podziel się
oceń
6
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

:)

wtorek, 08 lipca 2014 6:44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dziękuje Ci Ojcze za ten dzień,że mogliśmy się obudzić,że podarowałeś nam kolejny dzień życia.Aby móc Cię uwielbiać i każdą sekundę naszego życia poświęcać tylko dla Ciebie Jezu!
Jeśli żyjesz dla Boga i spełniasz jego prawa -przykazania i powierzyłeś Mu swoje grzeszne życie ,w którym teraz już unikasz kontaktu z grzechem służąc Mu każdego dnia,a przede wszystkim pokładasz swoje życie tylko w Zbawicielu Jezusie Chrystusie to te wersety poniżej są i dla Ciebie.......

1 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna,
że nie poznał Jego.
2 Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło,
czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
3 Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję,
uświęca się podobnie jak On jest święty.

Musimy unikać grzechów
4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia,
ponieważ grzech jest bezprawiem.
5 Wiecie, że On się objawił po to,
aby zgładzić grzechy,
w Nim zaś nie ma grzechu.
6 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy,
żaden zaś z tych, którzy grzeszą,
nie widział Go ani Go nie poznał.
7 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
kto postępuje sprawiedliwie,
jest sprawiedliwy,
tak jak On jest sprawiedliwy.
8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn Boży objawił się po to,
aby zniszczyć dzieła diabła.
9 Każdy, kto narodził się z Boga,
nie grzeszy,
gdyż trwa w nim nasienie Boże;
taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.

Mowie wiec.według Ducha postępujcie,a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.
gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi,a Duch przeciwko ciału,a te są sobie przeciwne,abyście nie czynili tego co chcecie.
A jeśli Duch was prowadzi,nie jesteście pod zakonem.
Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie:
-wszeteczeństwo.
-nieczystość.
-rozpusta.
-Bałwochwalstwo.
-czary.
-wrogość.
-spor.
-zazdrość.
-gniew.
-knowania.
-waśnie.
-odszczepieństwo.
-zabójstwa.
-pijaństwo.
-obżarstwo.
I tym podobne: o tych zapowiadam wam,jak już przedtem zapowiadałem,ze Ci,którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego Nie odziedziczą!!

Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości
10 Dzięki temu można rozpoznać
dzieci Boga i dzieci diabła:
każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga,
jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
11 Taka bowiem jest wola Boża,
którą objawiono nam od początku,
abyśmy się wzajemnie miłowali.
12 Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego
i zabił swego brata.
A dlaczego go zabił?
Ponieważ czyny jego były złe,
brata zaś sprawiedliwe.
13 Nie dziwcie się, bracia,
jeśli świat was nienawidzi.
14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia,
bo miłujemy braci,
kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.
16 Po tym poznaliśmy miłość,
że On oddał za nas życie swoje.
My także winniśmy oddać życie za braci.

17Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata
i widział, że brat jego cierpi niedostatek,
a zamknął przed nim swe serce,
jak może trwać w nim miłość Boga?
18 Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!
19 Po tym poznamy,
że jesteśmy z prawdy,
i uspokoimy przed Nim nasze serce.
20 A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.
21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
mamy ufność wobec Boga,
22 i o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba.
23 Przykazanie zaś Jego jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.
24 Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.


Podziel się
oceń
13
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Czy Kosciol Katolicki jest falszywa Religia??

wtorek, 03 czerwca 2014 14:10

 

 

 

 

Czy Kosciol Katolicki jest falszywa Religia??

 

Członkowie kościoła katoliciego zarzucają nam,że jesteśmy sektą, bo nie jesteśmy katolikami.Jednocześnie  krzyczą głośno,że po za kościołem Katolickim nie ma zbawienia,że tylko w tej organizacji jest zbawienie.......Że ich kościół założył sam Pan Jezus na bazie Piotra.

Nasz odpowiedź brzmi tak;

Rzaden kościół nie zbawia czy to katolicki czy zielonoświątkowy ,czy baptystyczny etc etc etc.... 

 

 Pan Jezus Chrystus nie nazywał się katolikiem,nie założył kościoła Katolickiego,i w Biblii nie ma wzmianki o tym,że jedynym kościołem zbawczym jest Katolicyzm.A przedewszystkim Pan Jezus rzadnego kościoła nie założył,lecz ustanowił swoich wyznawców-uczniów  "Chrześcijanami"I my należymy do tej właśnie grópy co nosi nazwę "Chrześcijanie"

A dlaczego uważamy,że kościół katolicki nie jest instytucją założoną przez Pana Jezusa Chrystusa?

ponieważ kościół ten ;

 • -nie uznaje Biblii za jedyne źródło zbawienia 

 • -zafałszował Dekalog dla uzasadnienia swoich pogladów 

 • -odmawia innym wspólnotom prawa nazywania sie kościołami, ewantualnie uznaje je za kościoły "niepełne" 

 • -wszędzie gdzie może pakuje się do polityki próbując wymuszać na rządzących realizację swoich pogladów na różne dziedziny życia 

 • -przywłaszczył przysługujacy jedynie Bogu tytuł "Ojca Świętego" dla nazywania tak jakiegoś człowieka [papieża]

 • -uzurpuje sobie "jedynie słuszną" interpretację Biblii odmawiając tej intepretacji innym kościołom 

 • -uznaje swoje "prawo" do uprawiania prozelityzmu ( np na Ukrainie ) jednocześnie oskarżając o te działania inne kościoły, głównie cerkiew prawosławną 

Definicji sekty jest przynajmniej kilkanaście kochani przyjaciele. A mianowicie kto  jest SEKTĄ? 

 • sektą jest grupa która twierdzi że tylko ona zapewnia zbawienie 

 • -sektą jest grupa, która nakazuje oddawać swojemu przywódcy niemal boską cześć (Papieżowi)

 • -sektą jest grupa, która przedstawia jasny czarno-biały podział świata gdzie my jesteśmy jedynie słuszni a oni skazani są na piekło 

 • -sektą jest grupa, że tyko ona otrzymuje jakieś przesłania od Boga, a inni są zwodzeni przez diabła 

 • -sektą jest grupa, która wymusza na swoich członkach bezwzględne posłuszeństwo grożąc w przeciwnym razie skazaniem na piekło 
 • -sektą jest grupa, która autorytatywnie stwierdza, kto może być nazwany "świętym" i nakazuje tychże "świętym" czcić swoim wiernym 

 • -sektą jest grupa, której wydaje się, że ma prawo do decydowania kto jest autentycznym "wyznawcą" ich Boga 

 • -sektą jest grupa, która manipuluje księgą uznaną za świętą i zmienia jej przesłanie mimo wyraźnego zakazu ze strony Boga 

 • -sektą jest grupa, która twierdzi, że jej przywódca  (Papież)"zastępuje" Boga na ziemi ( wiecie że jednym z tytułów papieża jest alter Christus?, chyba nie muszę tłumaczyć ) 

Można się odnieść  do różnych kościołów które są sektą a mianowicie  każdy kościół co pokłada swe modlitwy  w różnych bożkach aniżeli w Bogu (Jezusie Chrystusie)

-Św Jehowi mają Jehowę.

-Mormoni mają Mormona.

_Bramchamcy mają Bramchama.

-Muzułmanie mają  Mahometa.

-Katolicy maja Maryje i  mnustwo swietych 

etc etc etc

Tylko Chrześcijanie mają Boga i Jezusa Chrystusa .


Największym problemem Kościoła rzymsko-katolickiego jest jego przekonanie, że sama wiara nie jest wystarczająca do zbawienia. Biblia jasno i wiele razy stwierdza, że przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, z łaski przez wiarę, daje zbawienie (Ew. Jana 1:12; 3:16,18,36; Dz. Apostolskie 16:31; List do Rzymian 10:9-10,13; List do Efezjan 2:8-9). Kościół rzymsko-katolicki to odrzuca. Oficjalna pozycja Kościoła Rzymsko-katolickiego mówi o tym, że osoba musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa ORAZ zostać ochrzczona ORAZ otrzymać eucharystię razem z innymi sakramentami ORAZ musi być posłuszna zarządzeniom Kościoła rzymsko-katolickiego ORAZ przedstawiać wielkie zasługi i chwalebne uczynki ORAZ nie może umrzeć w jakimkolwiek grzechu śmiertelnym ORAZ etc., etc., etc. Katolicka rozbieżność z Biblią w tym najbardziej znaczącym zagadnieniu zbawienia, oznacza, że tak, katolicyzm jest fałszywą religią. Jeśli osoba wierzy w to, czego oficjalnie naucza Kościół Katolicki, nie będzie zbawiona. Jakiekolwiek stwierdzenie, że uczynki czy rytuały muszą być dodane do wiary w celu osiągnięcia zbawienia, jest stwierdzeniem, że śmierć Jezusa nie była wystarczającym aktem, dającym zbawienie.

Podczas gdy zbawienie przez wiarę jest największym problemem, porównując Kościół rzymsko-katolicki ze Słowem Bożym znajdziemy też wiele innych różnic oraz sprzeczności. Kościół rzymsko-katolicki naucza wielu doktryn, które nie są zgodne z tym, co mówi Biblia. W tym mieści się spuścizna apostolska, czczenie świętych oraz Marii, modlenie się do świętych oraz Marii, papiestwo, chrzest w wieku dziecięcym, transsubstancjacja, odpust, system sakramentów oraz czyściec. Podczas kiedy katolicy utrzymują, że istnieje duchowa podstawa tych koncepcji, żadne z tych nauczań nie ma solidnego fundamentu w jasnej nauce Pisma Świętego. Te koncepcje bazują na katolickiej tradycji, nie na Słowie Bożym. Tak naprawdę, są one sprzeczne z biblijnymi zasadami.

Niebiblijne wierzenia i praktyki Kościoła rzymsko-katolickiego często dawały wrogom Chrystusa okazję do bluźnierstw. Kościół rzymsko-katolicki nie jest kościołem, jaki ustanowił Jezus Chrystus. Nie jest to kościół, który bazuje na nauczaniu apostołów (tak jak jest to opisane w Dziejach Apostolskich oraz w listach zawartych w Nowym Testamencie). Słowa Jezusa w Ew. Marka 7:9 były skierowane do faryzeuszy, ale opisują też Kościół rzymsko-katolicki „Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.”


Podziel się
oceń
22
1

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

piątek, 27 marca 2015

NASZ LICZNICZEK :  379 265  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 379265
Nasze wpisy
 • liczba: 475
 • komentarze: 4921
Tyle już działamy: 2972 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl