Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 738 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Czy Istnieje czyścieć.......?

niedziela, 17 czerwca 2007 3:14
Zapraszamy

   Niekróre kościoły uczą, że zaraz po śmierci dusze zostają osądzone i podążają do piekła, czyśćca lub nieba. Czyściec ma rzekomo stanowić miejsce pośrednie między piekłem a niebem. A przebywać w nim mają te dusze, które nie są na tyle czyste, aby mogły pójść od razu do nieba. Nauka ta jednak jest bardziej konsekwencją dogmatu o nieśmiertelności duszy niż prawdą Pisma Świętego. Pan Jezus powiedział, że „nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd" (Jana 5:28-29). Nigdzie w Biblii nie czytamy o czyśćcu. Powoływanie się na tekst z Ewangelii Mateusza 5:26:

„Nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz" jest przykładem wypaczenia nauki Chrystusa. Mówił On bowiem o ludzkim wymiarze sprawiedliwości, a nie o czyśćcu.

    A co z bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu? Czy wzmianka o „wieku przyszłym" jest dowodem na istnienie czyśćca? Bynajmniej! Chrystus nie wspomina ani jednym słowem o czyśćcu. Mówiąc, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie zostanie odpuszczone „ani w tym wieku, ani w przyszłym", ostrzegał że nie zostanie odpuszczone nigdy (Mateusza 12:31-32).

    Zwróćmy jeszcze uwagę na wypowiedź apostoła Pawła: „A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze;jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień"  (1 Koryntian 3:13-15). Również ten tekst nie daje podstaw dla nauki o czyśćcu. Apostoł wskazuje tu na dzień sądu. W tym dniu okaże się wartość pracy tych wszystkich, którzy byli zaangażowani w rozwój Królestwa Bożego. Apostoł Paweł stwierdza, że jedni odbiorą dodatkową zapłatę poza zbawieniem, a inni szkodę, chociaż sami dostąpią zbawienia. Przykładem tych drugich może być historia Lota. Chociaż ocalał, to jednak dorobek jego życia strawił ogień. A największym jego dramatem była śmierć żony (1 Mojżeszowa 19; Łukasza 17:32). Tak więc wypowiedź apostoła Pawła nie wskazuje na istnienie czyśćca. Dzień sądu ma bowiem objawić, „jakie jest dzieło każdego", a nie dokonać oczyszczenia duszy.

    Jak widzimy, powyższe teksty Pisma Świętego nie dają żadnych podstaw dla katolickiego dogmatu o czyśćcu. A doszukiwanie się w nich czyśćca jest zaprzeczeniem rzetelnej egzegezy biblijnej. Na jakich więc podstawach Kościół podtrzymuje swoje racje?

   Podstawy te są bardzo kruche. Ponieważ w uznanych powszechnie księgach kanonicznych Pisma Świętego nie ma ani jednej wypowiedzi uzasadniającej doktrynę o czyśćcu, dlatego Sobór Trydencki (w 1546 r.) zmuszony był uznać księgi apokryficzne za „wtórnokanoniczne" i na podstawie szczególnie 2 Księgi Machabejskiej 12:43-45 rozwinął obecną naukę o czyśćcu. Dodać jednak należy, że księgi te zostały przetłumaczone na język grecki przez siedemdziesięciu Żydów (stąd: Septuaginta), na polecenie egipskiego króla Ptolomeusza (ok. 270 r. przed Chr.). A zatem uczeni żydowscy nie uczynili tego z własnej woli. Ponadto, tłumacząc księgi Starego Testamentu, przetłumaczyli i inne pisma, do których dziś nie przywiązuje się większej wagi. A tzw. księgi „wtórnokanoniczne" nigdy nie zostały włączone do Biblii hebrajskiej. Po raz pierwszy dokonał tego Hieronim (347-420). Jego łaciński przekład Pisma Świętego - Wulgata - z przyjętymi apokryfami, stopniowo przyjmował się w chrześcijaństwie zachodnim. Oficjalnie jednak zostaje uznany dopiero przez Sobór Trydencki (1546), jako tłumaczenie wolne od błędów w sprawach wiary i obyczaju.

   Czy to przypadek, że księgi te zostały uznane za natchnione dopiero w chwili, gdy reformatorzy zakwestionowali naukę o czyśćcu, o odpustach oraz kulcie i wstawiennictwie świętych? Odpowiedź może być tylko jedna. Chcąc potwierdzić wcześniejsze postanowienie Soboru Florenckiego o czyśćcu (z 1439 r.), Kościół katolicki na Soborze w Trydencie zmuszony był przyjąć za natchnione te księgi, których nigdy za takie nie uważali Żydzi, a przede wszystkim sam Chrystus oraz Jego wyznawcy.

   Tak więc nauka o czyśćcu nie pochodzi z Biblii, ale ze starożytnych ksiąg apokryficznych. Jej korzenie sięgają pogańskich wierzeń, podobnie jak doktryna o nieśmiertelności duszy. Pojęcia te są bliższe wszystkim starożytnym religiom uznającym wędrówkę dusz - niż przesłaniu Pisma Świętego. A kolejny dogmat Kościół katolicki jest co najmniej błędny z punktu widzenia egzegezy biblijnej i dowodzi raczej lekceważenia Biblii.


Jedyne oczyszczenie

   Według Pisma Świętego, katolicka nauka o czyśćcu nie posiada żadnej wartości. Nie znaczy to, że nie potrzebujemy oczyszczenia. Przeciwnie. Biblia mówi, że „wszyscy zgrzeszyli" (Rzymian 3:23) i dlatego wszyscy potrzebują oczyszczenia - nawet jeśli nie wszyscy zgadzają się z tym orzeczeniem.

  Po drugie, Pismo Święte mówi, że nie jesteśmy w stanie oczyścić się sami: Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona"   (Izajasza 64:6).  

    Po trzecie, Pismo Święte zapewnia nas, że „krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu" (1 Jana 1:7). Kiedy do tego dochodzi? „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości" (1 Jana 1:9). Ten tekst jednoznacznie rozwiewa wszelkie wątpliwości w sprawie oczyszczenia. Bóg oczyszcza całkowicie, a dochodzi do tego tu na ziemi! Tak więc, jeśli Boże źródło jest wciąż otwarte dla oczyszczenia nas z grzechu i nieczystości (Zachariasza 13:1), a krew Syna Bożego oczyszcza nas całkowicie i gładzi wszelki grzech, to dlaczego mielibyśmy jeszcze oczekiwać złudnego oczyszczenia po śmierci? Dlaczego w ogóle zwlekać? Czyż nie lepiej złożyć całą ufność w Zbawicielu, który „ukarany został dla naszego zbawienia"? (Izajasza 53:5). Jeśli Jezus został ukarany za nas, to po cóż jeszcze my mielibyśmy cierpieć w ogniu czyśćcowym? Czyż Jego ofiara nie jest doskonałym zadośćuczynieniem za wszystkie nasze grzechy? Przecież Biblia mówi, że gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już ofiary za grzech (Hebrajczyków 10:18).

   A zatem dzieła całkowitego oczyszczenia dokonuje sam Zbawiciel i jest rzeczą niemożliwą, aby do tego dokonanego dzieła jeszcze coś dodać. Triumfalny okrzyk Chrystusa: „Wykonało się" nie pozostawia miejsca na doktrynę o czyśćcu.


 
Podziel się
oceń
2
0


Miejsce na Twą myśl

Jeśli chcesz skomentować proszę
 • Czy to są Twoje słowa?: 18 sierpnia 2016 3:58

  Dobry blog

  Nazywam się Zuzia77

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: http://amazonwarrior.co.uk/forums/topic/przyklady-prac-licencjackich/

 • Czy to są Twoje słowa?: 14 lipca 2016 7:41

  ok

  Nazywam się doda2464

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: http://www.uksosh.khakasnet.ru/forum/profile.php?action=show&member=474

 • Czy to są Twoje słowa?: 01 czerwca 2016 5:30

  OK WPIS

  Nazywam się dorcia4554

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: http://lhd-bg.com/forums/topic/korekta-prac-magisterskich/

 • Czy to są Twoje słowa?: 24 kwietnia 2016 9:06

  Dobry wpis

  Nazywam się irenka45

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: http://infocraz.in/idg/index.php/blog/item/3725

 • Czy to są Twoje słowa?: 28 lutego 2016 22:12

  interesujący wpis

  Nazywam się jagoda94

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: http://www.tyxyd.com/home.php?mod=space&uid=541

 • Czy to są Twoje słowa?: 17 lutego 2016 7:08

  witam wszystkich

  Nazywam się zuzkazpoznania26

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: http://ltrhd.com/home.php?mod=space&uid=521

 • Czy to są Twoje słowa?: 02 lutego 2016 19:14

  bardzo dobry wpis

  Nazywam się szafa3414

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: http://www.avtoprofi-rzn.ru/gb/index.php

 • Czy to są Twoje słowa?: 23 sierpnia 2013 0:36

  Hmm radze czytać wiecej biblii:
  1. Mt 18:34n. "I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec Mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu".

  2. Łk 12:47n. "Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę".

  3. Mt 5:25n. "Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz" (por. Flp 2:10). W tym przypadku drogą jest nasze życie doczesne (Hbr 11:13, Wj 18:20, Prz 20:24).

  4. 1Kor 3:14n. "Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie poniesie szkodę i sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień".

  5. ST wskazywał na czyściec jako na miejsce, gdzie może nastąpić uwolnienie od grzechów: "Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechów" 2Mch 12:45 (por. Syr 7:33).

  6.Chrystus w mowie o grzechu przeciwko Duchowi Św. stwierdza możliwość odpuszczenia pewnych grzechów w przyszłości, a tym samym potwierdza wcześniej znaną naukę (Mt 12:32, Mk 3:29).

  Wszystko żywcem kopiowałem z pewnej ksiązki "w obronie wiary", a więc polecam ją sobie przestudiować.
  Nie sądź aby nie być sądzonym w ten sam sposób.

  Nazywam się Bartek

 • Czy to są Twoje słowa?: 04 lipca 2013 8:50

  Ciekawy blog. Pozdrawiam i zapraszam do mnie.

  Nazywam się Marcin

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: http://pit2013.blox.pl/

 • Czy to są Twoje słowa?: 28 kwietnia 2012 14:15

  Ka to sie oczyszczaj w miejscu ktorego nie ma :) Niestety NIE MA CZYSCA Mydli kosciol Wam oczy falszywymi naukami ;/ smutne ze w 21 wieku panuje gorsze ograniczenie jakie bylo w 19 tym ;/ ze ludzie lykaja wszystko co im koscil powie... a Biblia Boze Slowo? Masz Biblie w domu?? Jesli nie to ci ja wysle w prezecie ....

  Czysciec to miejsce ktore szatan wam wymyslil ;/ Dziekuje CI Jezu ze tam nie trafie :)

  Nazywam się wlasciciele Bloga Patty&Mick

 • Czy to są Twoje słowa?: 28 kwietnia 2012 14:12

  Niestety ale czyściec istnieje , piekło istnieje i niebo istnieje

  Nazywam się ka

 • Czy to są Twoje słowa?: 17 sierpnia 2010 13:11

  Zacheuszku

  Co zas tyczy sie twego komentarza do nas

  Odpowiemy tak

  Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu; oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą; tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich.

  Łuk. 6,22-26

  Do ciebie zas;

  Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,

  1 Tym. 6,3-4

  Nazywam się właściciele Bloga Patty&Mick

 • Czy to są Twoje słowa?: 14 sierpnia 2010 11:28

  Oj zacheuszowy Jakubowy Katoliku

  Chcesz miej sobie tych krzyży z 30 na ścianach czy szyi czy gdzie kol wiek módl się do niego 5 razy dziennie tylko wiedz że ten kawałek drewna cię nie wysłucha ... Krzyż sam w sobie nie jest zły ale dziś ludzie otoczyli go czcią i kultem a to jest już pogańskie

  Oglądając wiadomości Polskie to po prostu szok jaka zawiść nienawiść pała w tych ludziach broniących tego krzyża śpiewając CZARNA MADONNO JAK DOBRZE TWYM DZIECKIEM BYĆ hmmm ciekawe kto na tym krzyżu dla nich zawisł Madonna ?/ raczej tak a nie Jezus ! ciekawe kto ich taką nienawiścią poi?? Nauka Chrystusowa ?? nie sądzę ! Biedni ludzie pożałowania godni i modlitwy błądzący Polski naród w kultach i obrzędach KRK ....
  Oby Bóg się zlitował i wyrwał każdego ze szpon szatańskiej Watykańskiej nauki. O to się modlimy bo szkoda nam Tych ludzi [ciebie też]
  Idź w pokoju przyjacielu ze swoim krzyżem na plecach

  Nazywam się dobra-nowina3

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: za-jezusa-glosem.bloog.pl

 • Czy to są Twoje słowa?: 14 sierpnia 2010 10:54

  Jaki triumfalny okrzyk???!!! Jezus już konający, zbity i skatowany, duszący się w wyniku przybicia do krzyża mógł to jedynie z ogromnym trudem wypowiedzieć "wykonało się" i to zapewne przyciszonym głosem, który dosłyszał uczeń stojący pod krzyżem

  Nazywam się zacheusz

 • Czy to są Twoje słowa?: 19 czerwca 2007 0:52

  BASIEK;-)
  Modlitwa czyni cuda,tylko czeba wierzyc i ufac Bogu napewno sie bedziemy modlic za twoje zdrowie;-) Niech cie Bog blogoslawi

  Nazywam się wlasciciel bloga Pati&Mick

 • Czy to są Twoje słowa?: 19 czerwca 2007 0:43

  Nie mam nic przeciwko temu, jeżeli bardzo tego pragniecie to módlcie się za to.
  Chyba mnie na tyle poznaliście czytając, mnie, że szanuję każdego człowieka ze względu na jego wartość bycia człowiekiem.
  Więcej nie potrafię i mogę tylko tyle.
  Pozdrawiam serdecznie

  Nazywam się xbasiak1

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: www.marnoscnadmarnosciami.bloog.pl

 • Czy to są Twoje słowa?: 18 czerwca 2007 12:05

  To tylko wymysl ludzki bo jak powiedzial kiedys katolicki katdynal Newman to sa wymyslu i praktyki podanskie .Wcalwe nie majace potwierdzenia w Slowie Bozym .A my jako chrzescijanie bodujemy swoja wiare tylko na BIBLI.ONA jest naszym fundamentem i droga do naszego Ojca

  Nazywam się wiolka

  jeśli pragniesz abyśmy cię odwiedzili podaj stronę www: jezus-kocha-nas.bloog.pl

 • Czy to są Twoje słowa?: 18 czerwca 2007 3:53

  Dziekuje Bardzo!!!!!!!!!!!!!!!

  Nazywam się Kropeczka 13 lat :)

 • Czy to są Twoje słowa?: 18 czerwca 2007 2:29

  X BASIAK!
  Oddaj Bogu swa chorobe a zobaczysz ze On ja poniesie.... modl sie z wiara a zobaczysz ze dostapisz laski.
  pozdrawiam cie i zycze aby Pan Jezus Chrystus uzdrowil Twe cialo.Nie musisz sie godzic z tym ze chorujesz,ale w modlitwach WALCZ i pros Boga o uzdrowienie.... jesli pozwolisz to pomodlimy sie za twoje zdrowie.....;))))

  Nazywam się wlasciciel bloga Pati&Mick

 • Czy to są Twoje słowa?: 18 czerwca 2007 2:26

  Lizzy!!
  Amen pieknie to napisalas i prawdziwie ciesze sie z tego kometarza Alleluja.
  Niech Pan Jezus blogoslawi ci kazdego dnia i zycze milego dnia z Panem

  Nazywam się wlasciciel bloga Pati&Mick

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 271  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451271
Nasze wpisy
 • liczba: 484
 • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl