Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 738 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

BŁĘDY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

czwartek, 28 sierpnia 2008 14:29
Zapraszamy

Jest to zestawienie historyczne, z podaniem konkretnych dat, największych błędów doktrynalnych popełnionych przez Kościół katolicki, a obowiązujących do dzisiaj. Myślę, że odpowie ono na wiele wątpliwości związanych z początkami poszczególnych elementów katolickiej tradycji - zwłaszcza, że niewielu katolików zna te fakty i błędnie uważa, jakoby wywodziły się z czasów apostolskich. Lista ta nie jest jeszcze kompletna - wymaga z mojej strony większego jeszcze nakłądu pracy i rozwinięcia - udostępniam jednak wersję roboczą.

II wiek

- Wprowadzenie wody święconej, służącej do wypędzania demonów (120 r.).

- Wprowadzenie instytucji rodziców chrzestnych przez "świętego" Hygina, biskupa Rzymu w latach ok. 136 - ok. 142.

- Wprowadzenie pokuty za grzechy (157 r.).

- Pierwsze wzmianki o kulcie relikwii (190 r.).

III wiek

- Podział wiernych na duchowieństwo i laikat (200 r.).

- Wprowadzono dogmat o konieczności niektórych obrzędów do pozyskania zbawienia (220 r.).

- Biskup Rzymu zastąpił w kościelnych celebracjach stół ołtarzem.

- Wprowadzono kadzidło przed którym pierwotni chrześcijanie się wzbraniali. Zwyczaj okadzania zaczerpnięto z kultów pogańskich. Praktyka ta jeszcze długo była powodem wielkich kontrowersji w Kościele - sprzeciwiali się temu m.in. Orygenes i Cyryl Jerozolimski. ten ostatni nie wahał się określić tą praktykę jako "cłużenie szatanowi".

IV wiek

- Wprowadzono praktykę modlitwy za zmarłych (ok. 310 r.).

- Wprowadzono zwyczaj żegnania się znakiem krzyża.

- W kościołach wprowadzono świece wotywne (ok.320 r.).

- Oficjalne zapoczątkowanie kultu świętych (początkowo byli nimi wyłącznie męczennicy za wiarę) i kultu relikwii (ok.330 r.).

- Pojawił się zwyczaj czczenia aniołów (ok.360 r.).

- Wprowadzono po raz pierwszy kult "świętych" obrazów (ok. 375 r.).

- Wprowadzono dla kapłanów obowiązek codziennej celebracji mszy (394 r.).

V wiek

- Wprowadzono, jako regułę, chrzest niemowląt (412 r.), co było spowodowane z jednej strony wysoką śmiertelnością wśród dzieci w tamtym czasie, z drugiej zaś w grzech pierworodny. Chrzczenie dzieci powodowane było zabobonnym przekonaniem, że jeśli umrą bez tego obrzędu, nie zostaną zbawione.

- Na synodzie w Efezie Marię, matkę Jezusa, określono jako Theo Tokos (Matka Boga) i zapoczątkowano jej kult. W Efezie też, na zgliszczach świątyni Artemidy Efezkiej (przypadek?) wzniesiono pierwszy kościół ku jej czci.

- Wprowadzenie prymatu biskupa Rzymu przez sprawującego ten urząd Leona I Wielkiego. Wykorzystał on fakt podziału Cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie, przywłaszczając sobie wszelkie uprawnienia dotychczasowych cesarzy, w tym zwierzchnośc nad władzą świecką.

VI wiek

- "Święty" Benedykt z Nursji zakłada we Włoszech pierwszy zakon (528 r.).

- Zaczęto wpajać przekonanie, iż msza jest "ofiarą", a Chrystus realnie jest obecny na ołtarzu (539 r.).

- Wprowadzono ostatnie namaszczenie chorych (550 r.).

- Kościół zaczyna szerzyć - za pontyfikatu rzymskiego biskupa Wigiliusza - sprzeczne z Biblią nauki o czyśćcu, jako trzecim miejscu, gdzie dusze trafiają po śmierci (553 r.).

- Ustanowienie przez cesarza bizantyjskiego Maurycego święta Wniebowziecia Najświętszej Maryii, które w Europie zachodniej zaczęło upowszechniać się począwszy od połowy VIII wieku (582 r.).

- Biskup Rzymu Grzegorz I oficjalnie ogłasza - jako dogmat - istnienie czyścca oraz możliwość wykupienia cierpiących tam zmarłych przez żywych poprzez wskazsane przez Kościół czynności i datki, uzyskiwanie odpustów (593 r.).

VII wiek

- Wprowadzenie języka łacińskiego jako obowiązującego w obrzędach kościelnych (600 r.).

- Wprowadzenie do liturgii "Godzinek do Matki Bożej" (600 r.).

- Wprowadzenie święta Wszystkich Świętych (ok.610 r.).

- Zapoczątkowano kult krzyża, jako narzędzia męki zadanej Chrystusowi (662 r.). W pierwszych wiekach chrześcijaństwa krzyż nie był wcale symbolem chrześcijaństwa - jedynym znakiem, jakiego używli chrześcijanie pierwszych wieków jako rozpoznawczy była RYBA.

VIII wiek

- Wprowadzenie - za pontyfikatu biskupa rzymskiego Konstantyna - upokarzającego wiernych i niższy stopniem kler zwyczaju całowania nóg papieskich przez poddanych (709 r.).

- Wprowadzenie i upowszechnianie modlitw do Maryi i świętych (715 r.)

- Ostateczne wprowadzeniekultu krzyża, obrazów i figur oraz relikwii "świętych" (788 r.).

IX wiek

- Zatwierdzenie przez Grzegorza VI świeta Wszystkich Świętych i przeniesienie go na dzień 1 listopada (835 r.)

- Zapoczątkowanie kultu Józefa, męża Marii i opiekuna Jezusa (890 r.).

X wiek

- Dalsza rozbudowa kościelnej hierarchii, ustanowienie Kolegium kardynalskiego (927 r.).

- Wprowadzono "chrzest dzwonów", wymyślony przez biskupa Rzymu Jana XIII (965 r.).

- Wprowadzono i zaczęto upowszechniać (początkowo wyłącznie w klasztorach benedyktyńskich związanych z "reformą kluniacką") dzień "zaduszny" (988 r.), będący dniem modlitw za wszystkich zmarłych. pomysłodawcą był "święty"odilo, opat klasztoru w Cluny.

- Wprowadzono zwyczaj ogłaszania świętych jedynie przez papieży (993 r.). Wcześniej decydował o tym cały lud chrześcijański. Wiązało się to również i z tym, że... dla zmarłego krewnego można było - za odpowiednią kwotę - kupić wyniesienie go na ołtarze.

- Wprowadzono post piątkowy (998 r.).

XI wiek

 - Ostatecznie zatwierdzenie przez biskupa rzymskiego Sylwestra II błędnej nauki o czyśccu (1000 r.).

- Ostateczne ustanowienie przez tegoż samego biskupa uroczystoiści Wszystkich Świętych i "Zaduszek" (1000 r.).

- Biskup Rzymu Grzegorz VII zapoczątkowuje funkcjonowanie "klątwy kościelnej" (1077 r.).

- Piotr Pustelnik zaczyna upowszechniać modlitwę różańcową (1079 r.). Wedle niektórych teorii sam różaniec, pod względem formy (łąńcuszek z koralikami) przejęty został z kultów pogańskich.

- Wprowadzono zakaz czytania Biblii przez wiernych, upoważniając do tego jedynie duchownych, którzy następnie nieli jaw ykładać wiernym w zgodzie z naukami Kościoła (1080 r.). 

XII wiek

- Ostateczne zatwierdzenie celibatu ksieży (1123 r.).

- Ułożono, zatwierdzono i zaczęto wpajać wiernym przekonanie o istnieniu siedmiu "świętych" sakramentów: chrztu, bierzmowania, eucharystii, pokuty, namaszczenia chorych,  święceń kapłańskich i małżeństwa (1140 r.). Eucharystia zajmuje wyjątkowe miejsce w życiu katolików, jako "sakrament sakramentów".

- Biskup Rzymu Lucjusz III powołuje do istnienia "Świętą" Inkwizycję (1184 r.).

- Początki kupczenia odpustami (1190 r.).

XIII wiek

- Zaczęto szerzyć przekonanie o świętości hostii (1204 r.).

- Początek rzeczywistej działalności "Świętej" Inkwizycji (1204 r.).

- Innocenty III wprowadził spowiedź "uszną" - wyznawanie grzechów wobec kapłana (1215 r.)

- Innocenty III ogłasza dogmat o transsubstancjacji - "cudowenj przemiany" chleba i wina w ciało i krew Jezusa dokonującego się podczas mszy (1215 r.).

- Biskup rzymski Grzegorz IX umieszcza Pismo Święte na indeksie ksiąg zakazanych (1229 r.).

- Urban VI wprowadza święto Bożego Ciała (1264 r.).

XIV wiek

- Kościół wprowadził zwyczaj corocznego wyklinania ludzi o innych przekonaniach niż nauki hierarchów Kościoła (1300 r.) - dokonywano tego w "Wielki Czwartek".

- Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną koroną władcy wszechświata (1311 r.).

- Chrzest przez zanurzenie - według wzorców znanych z Biblii - ostatecznie zamieniono na polewanie wodą głowy osoby chrzczonej (1314 r.).

XV wiek

- Kościół ostatecznie zabronił udzielania wiernym "komunii" pod dwoma postaciami - chleba i wina, jak to ustanowił jezus na swoją pamiątkę - i ogłosił komunię pod jedną postacią, szerząc odtąd nauczanie, że jest tosymbol zarówno ciałą, jak i krwi Pańskiej (1414 r.).

- Kościół zaczyna nauczać doktryny o czyśccu (1439 r.), nie znajdującej zadnego potwierdzenia w Biblii.

- Zatwierdzono dogmat o siedmiu sakramentach (1439 r.).

XVI wiek

- Biskup rzymski Paweł III, podczas Soboru Trydenckiego, ogłasza autorytet "Świętej Tradycji" Kościoła jako równoznaczny z autorytetem Biblii, co wiąże się z uznaniem "Świętej Tradycji" za cześć objawienia Bożego (1545 r.).

- Ostatecznie zatwierdzono chrzest dzieci poprzez polanie im głowy wodą (1545 r.).

- Podczas Soboru Trydenckiego zapada decyzja o dodaniu do Pisma Świętego ksiąg apokryficznych (1548 r.). księgi te zwie się je obecnie "wtórnokanonicznymi", z łac."deuterokanonicznymi" i są to: Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, Pierwsza Księga Machabejska, Druga Księga Machabejska, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Barucha i księga Daniela. Częściowo miało to służyć uwierygodnieniu doktryny katolickiej.

- Tradycja Kościoła staje się ważniejszym źródłem objawienia niż Pismo Święte , które znajduje się na indeksie ksiąg zakazanych (1563 r.). 

XVIII wiek

- Wprowadzono "nabożeństwa pasyjne" - kult Męki Pańskiej (1707 r.).

XIX wiek

- Do życia liturgicznego wprowadzono "nabożeństwa majowe" ku czci Maryi (1852 r.).

- Biskup Rzymu Pius IX ogłasza dogmat o "Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marti Panny" (1854 r.).

- Uroczyście ogłoszono, że zbawienie można pozyskać tylko w Kościele rzymsko - katolickim (1854 r.).

- Do życia liturgicznego wprowadzono swięto Serca Jezusowego (1856 r.).

- Pomimo oporu części hierarchii Kościoła i duchowieństwa ogłoszono dogamt o nieomylnosci papieży (1870 r.).

- Biskup rzymu Leon XIII ponownie włącza Biblię do indeksu ksiąg zakazanych (1897 r.).

XX wiek

- Ogłoszenie dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (1950 r.).

- Paweł VI ogłosił Maryję "Matką Kościoła" (1965 r.) nadinterpretując słowa skierowane przez Chrystusa z krzyża do Marii i apostoła Jana.

Podziel się
oceń
9
2


Miejsce na Twą myśl

Jeśli chcesz skomentować proszę

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 262  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451262
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl