Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 739 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Specjalne życzenia dla mojego NAJcudowniejszego mężulka :)) Dziękuje kochanie Bogu za to,że mi Cię dał...[bez okazyjnie] ;)

piątek, 30 stycznia 2009 9:59


Mężusiu:)
Jesteś zawsze gdy wszyscy odchodzą. Jesteś zawsze gdy potrzebuję, Jesteś i nie opuścisz. Stoisz przy mnie gdy czegoś nie rozumiem. Ty mnie pocieszysz, gdy tego potrzebuję. Ma łza zatrzymana w połowie twarzy, Ty zatrzymasz ją ręką i zmażesz. Przytulisz, dasz nadzieję. Pomożesz. Gdy milknę i ty milczysz, Gdy płaczę, płaczesz ze mną. Ty cieszysz się ze mną, Ty smucisz się ze mną. dziękuje

Kocham cię bo Ty mnie kochasz :*
Kocham cię za to,że jesteś :*
Kocham cię bo Jesteś moim szcześciem :*
Kocham cię bo Jesteś przyjacielem :*
Kocham cię zawsze:*
Kocham cię gdy rozmawiamy :*
Kocham cię gdy na mnie patrzysz :*
Kocham cię jak nikogo na świecie :*
Kocham cię za wszystko :*
Kocham cię gdy mnie przytulasz :*
Kocham cię za to,że we mnie wierzysz :*
Kocham cię,bo Jesteś wyjątkowy :*
Kocham cię za to jaki Jesteś :*
Kocham cię bo mnie rozumiesz :*
Kocham cię za twój usmiech :*
Kocham cię za twoje całusy:*
Kocham cię za łzy :*
Kocham cię za radość :*
Kocham cię za smutek :*
Kocham cię gdy mówisz,ze mnie Kochasz :*
Kocham cię na zawsze :*
Kocham cię bo Jesteś milutki :):*
Kocham cię za wrażliwość :*
Kocham cię za wszystko co robisz :*
kocham cię za to,że mnie wspierasz :*
Kocham cię całym serduszkiem :*
Kocham cię, bo moge na ciebie liczyć :*
Kocham cię bo mi pomagasz :*
Kocham cię za Twoje słowa :*
Kocham cię za Twoje gesty :*
Kocham cię po prostu :*
Kocham cię i nic tego nie zmieni :*
Kocham cię na pewno! :*
Kocham cię bo Jestes miloscia mojego zycia :*
Kocham cię bo Jesteś dla mnie całym światem:*


 


Jak to miło ze strony Boga,
że wybrał ciebie na mojego męża.
On to sprawił, że wśród tylu ludzi na świecie
akurat my spotkaliśmy się,
że właśnie nasze ścieżki skrzyżowały się,
przeżycia nas połączyły,
a nasze myśli zbliżyły się tak,
że kiedy rozmawiamy,
bardzo często odnajdujemy nowe prawdy,
nowe spojrzenie na miłość,
życie, wiarę.  Dziękuję ci za to,
że jesteś przy mnie i w deszczowe,
i w słoneczne dni;  
że jesteś zawsze blisko,
zawsze gotowy do słuchania,
do radości  i do szlochania ze mną,
i do modlitwy.
Dziękuję ci
za dłoń spoczywającą na moim ramieniu,
zabawną pocztówkę,
bukiet kwiatów i ciastko.
Za to, że wiesz, kiedy poprzeć mnie
i kiedy sprowadzić na ziemię,
kiedy odwieść od złego,
a kiedy pobudzić do działania
we właściwym kierunku.
Dziękuję ci za radość,
problemy, przyjemności
i ból dzielone ze mną.
Dzięki temu czuję, że jestem dla ciebie
kimś bardzo ważnym,
że nasze małżeństwo ma sens.
Jesteś dla mnie kimś wyjątkowym.
Dzięki naszej miłości  staję się człowiekiem.
Mam nadzieję, że ty również.
Dziękuję ci za to, że jesteś moim mężem.

MEZUSIU


sercePattyserce


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (4) | A jakie jest Twoje zdanie?

Czy katolickie wierzenia i praktyki są biblijne?

piątek, 23 stycznia 2009 11:31


Odpowiedź: Kwestia dotycząca każdego kościoła i jego praktyk powinna brzmieć „Czy to jest biblijne?" Jeśli nauczanie jest biblijne (biorąc pod uwagę cały kontekst), powinno to być przyjęte. Jeśli nie, powinno być to odrzucone. Bóg jest bardziej zainteresowany tym, czy dany kościół wykonuje Jego wolę i jest posłuszny Jego Słowu niż tym czy jest on w sukcesji apostolskiej sięgającej do apostołów Jezusa. Jezus bardzo mocno przestrzegał przed opuszczaniem Słowa Bożego aby podążać za tradycjami ludzkimi. I znowu, pytaniem jakie musimy sobie zadać to pytanie czy dane doktryny, praktyki albo tradycje są biblijne. Jak Kościół Rzymsko-Katolicki ma się do nauczania Słowa Bożego?

 Zbawienie:
Kościół Rzymsko-Katolicki naucza, że zbawienie jest przez chrzcielne odrodzenie oraz, że jest ono utrzymywane poprzez katolickie sakramenty jeżeli celowy akt grzechu który zrywa stan łaski uświęcającej nie zostanie popełniony. Biblia uczy, że jesteśmy zbawieni przez łaskę która jest otrzymywana poprzez prostą wiarę (List do Efezjan 2:8-9), oraz, że dobre uczynki są rezultatem przemienionego serca które doświadczyło zbawienia (List do Efezjan 2:10; 2 List do Koryntian 5:17) oraz jest owocem nowego życia w Chrystusie (Ewangelia wg Jana 15).

 Pewność zbawienia:
Kościół Rzymsko-Katolicki naucza, że zbawienie nie może być zagwarantowane ani, że nie można być jego pewnym. 1 List Jana 5:13 mówi, że 1 List Jana został napisany w celu zapewnienia wierzących o PEWNOŚCI ich zbawienia.

 Dobre uczynki:
Kościół Rzymsko-Katolicki mówi, że chrześcijanie są zbawieni poprzez wykonywanie pewnych uczynków (poczynając od chrztu) oraz, że zbawienie jest utrzymywane przez dobre uczynki (przyjmowanie sakramentów, spowiedź grzechów do księdza, itp.) Biblia mówi, ż chrześcijanie są zbawieni przez łaskę poprzez wiarę, całkowicie niezależnie od uczynków (List do Tytusa 3:5; List do Efezjan 2:8-9; List do Galatów 3:10-11; List do Rzymian 3:19-24).

 Chrzest:
W Nowym Testamencie chrzest jest ZAWSZE praktykowany PO zbawiającej wierze w Chrystusa. Chrzest nie jest czymś co zbawia; to wiara w Ewangelię zbawia (1 List do Koryntian 1:14-18; List do Rzymian 10:13-17). Kościół Rzymsko-Katolicki naucza chrzcielnego odrodzenia niemowląt, praktyki nigdy nie występującej w Biblii. Jedyną aluzją do chrztu niemowląt w Biblii którą Kościół Rzymsko-Katolicki może sugerować jest to, że cały dom strażnika więziennego żyjącego w Filipii został ochrzczony (Dzieje Apostolskie 16:33). Jednakże, kontekst nigdzie nie wspomina o niemowlętach. Werset z Dziejów Apostolskich 16:31 deklaruje, że zbawienie jest przez wiarę. Paweł mówił do całego domu w wersecie 32, i cały dom uwierzył (werset 34). Ten fragment tylko potwierdza, że chrzest jest tylko dla tych którzy wierzą, a nie dla niemowląt.

 Modlitwa:
Kościół Rzymsko-Katolicki naucza katolików nie tylko modlitwy do Boga, ale także do wznoszenia próśb do Marii i świętych aby oni modlili się za nich. W przeciwieństwie do tego, jesteśmy nauczeni przez Pismo żeby modlić się tylko do Boga (Mateusza 6:9; Łukasza 18:1-7).

 Kapłaństwo:
Kościół Rzymsko-Katolicki naucza, że jest różnica pomiędzy klerem a „ludźmi świeckimi," podczas gdy Nowy Testament naucza, że wszyscy wierzący należą do kapłaństwa (1 List Piotra 2:9).

 Sakramenty:
Kościół Rzymsko-Katolicki naucza, że wierzący jest zaopatrywany w łaskę poprzez przyjmowanie sakramentów. Takie nauczanie nigdzie nie znajduje się w Biblii.

 Spowiedź:
Kościół Rzymsko-Katolicki naucza, że jeżeli wierzący nie jest przez coś powstrzymywany, to jedynym sposobem na otrzymanie grzechów jest wyznawanie ich księdzu. W przeciwieństwie do tego. Pismo naucza, że wyznawanie grzechów ma być do Boga (1 List Jana 1:9).

 Maria:
Kościół Rzymsko-Katolicki naucza, między wieloma innymi rzeczami, że Maria jest Królową Niebios, zawsze dziewicą i współ-odkupicielką która została wzięta do nieba wraz ze swoim ciałem. W Piśmie, jest ona przedstawiona jako posłuszna, wierząca służebnica Boga, która została matką Jezusa. Żaden z innych atrybutów nauczanych przez Kościół Rzymsko-Katolicki nie ma żadnych podstaw w Biblii. Idea, że Maria jest współ-odkupicielką i innym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest nie tylko poza-biblijna (nauczana poza Biblią), ale jest również niebiblijna (przeciwna do Pisma). Dzieje Apostolskie 4:12 deklarują, że Jezus jest jedynym odkupicielem. 1 List do Tymoteusza ogłasza, że Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi.

Można by dawać wiele innych przykładów. Wymienione kwestie identyfikują Kościół Katolicki jako niebiblijny. Każda chrześcijańska denominacja posiada tradycje i praktyki które nie są całkowicie wyraźnie na podstawie Pisma. To właśnie dlatego Pismo musi być standardem chrześcijańskiej wiary i praktyk. Słowo Boże jest zawsze prawdzie i autorytatywne. Nie można tego samego powiedzieć o żadnej tradycji kościelnej. Naszą wytyczną powinno być „Co mówi Pismo?" (List do Rzymian 4:3; List do Galatów 4:30; Dzieje Apostolskie 17:10). 2 List do Tymoteusza 3:16-17 deklaruje, „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (8) | A jakie jest Twoje zdanie?

Na życzenie naszych odwiedzających NASZA AUSTRALIA :)) Zdjęcia robione przez Mick B i Patty B :)

piątek, 16 stycznia 2009 3:17

ANIU Specjalnie na Twe życzenie
@)-->-->--
Australia  Wczesnym rankiem

 

Nasze miasto "Perth"

  
Piękne PalemkiOcean 


Albany od naszego Perthu 300 kmPiękno Bożej natury jest zachwycające . Panie Jezu jesteśmy wdzięczni Ci za Australię za to,że możemy głosić tu ludności Twoje Słowo ,które wykonuje prace  w naszych sercach.
Ty Panie napełniasz ziemię  uczyniłeś ją Piękną a nasze oczy mogą podziwiać Twoje stworzenia . Wielu ludzi  pyta się  czy jesteśmy patryiotami  tak Jesteśmy nimi ale  nie Polski nie Australii lecz NIEBA bo tam jest nasza ojczyzna ;)

Nasze papugi


papugi cd

Dzieki Ci Panie,

za piekno tego swiata, fascynujace moje oczy.
i napelniajace pokojem moje serce.

Dzieki Ci Panie,

za wszystkich, ktorych kocham,
i ktorzy sa przy mnie.

Dzieki Ci Panie,
za kruchosc ludzkiego serca, ktora mi przypomina,
o Twojej obecnosci i potedze.
Dzieki Ci Panie,
za nieskonczona milosc, ktora niesiesz z Soba,
za laskawosc, ktora mnie dazysz,
za Twa obecnosc milczaca, ale czujaca.
Dzieki Ci Panie,
za cudowne historie milosci,ktora wraz z Toba przezywam.... 

I na koniec Fotka w pobliżu plaży "SALOMONA"

Jeśli wybieracie się na turystykę to tylko do Australii  oczywiście Perth;-)
 MICK & PATTY


Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (4) | A jakie jest Twoje zdanie?

Odpowiedź na pytaie!

czwartek, 15 stycznia 2009 9:36

 

Co Biblia mówi o piciu alkoholu / wina? Czy dla chrześcijanina picie alkoholu / wina jest grzechem?

Odpowiedź:

Biblia mówi: „Wino - to szyderca, mocny trunek - to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest mądry, kto się od niego zatacza." PRZYP. SAL. 20, 1 (BW)

Dlaczego picie napojów alkoholowych jest niebezpieczne? Biblia mówi: „I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha". EFEZJAN 5, 18 (BW)

Dlaczego królom i władcom doradza się, aby nie pili napojów alkoholowych? Biblia mówi: „Królom, o Lemuelu, królom nie wypada pić wina albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich". PRZYP. SAL. 31,4.5 (BW)

Pośród jakich innych grzechów wymieniany jest grzech pijaństwa? Biblia mówi: „Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary..., pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą." GAL. 5, 19-21 (BW)

Jakie są skutki zbytniego pobłażania sobie w jedzeniu i piciu? Biblia mówi: „Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach." PRZYP. SAL. 23, 20-21 (BW)


Jakie są następstwa picia alkoholu? Biblia mówi: „Kto mówi: Biada! Kto mówi: Ach! U kogo jest kłótnia? U kogo skarga? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa, i wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę." PRZYP. SAL. 23:29-35 (BW)

Świeży, niesfermentowany sok winogronowy jest błogosławieństwem dla człowieka. Biblia mówi: „...Jak mówi się o winogronie, w którym znajduje się winny sok: Nie niszcz go, gdyż jest w nim błogosławieństwo!..." IZAJ. 65, 8 (BW)


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (2) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 289  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« styczeń »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451289
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl