Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 739 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Czy Jestes balwochwalca??!

piątek, 28 stycznia 2011 15:50

oddaj hołd prezydentowi!
oddaj hołd papieżowi!
oddaj hołd ofiarom takim a takim!
oddaj hołd zmarłym!
oddaj hołd obrazom, grobom, figurom, duchom Maryjnym i czemukolwiek jeszcze... 
oddaj hołd drzewom, skałom, wodzie, wiatrowi, słońcu i wszystkiemu tak jak wszyscy poganie w ciągu wieków...

oddaj hołd wszystkiemu byle nie Jezusowi Chrystusowi! jak nakazuje Ewangelia!

a potem na Sądzie Bożym usłysz, że jesteś potępiony za bałwochwalstwo!

OSTRZEŻENIE: 
 

Przypominamy, że bałwochwalstwem jest np. wiara w zabobony typu talizmany na szczęście, oraz wszelki kult poza Bogiem (szczególnie kult umarłych np. kult tzw. świętych katolickich jest według Ewangelii grzechem duchowego cudzołóżstwa). A także wiara, że wszystkie religie czczą tego samego boga (co jest kłamstwem diabelskim) też jest grzechem - według Ewangelii "bogiem tego świata" jest diabeł. 
Szczególnie wymieniony jest w Słowie Bożym kult "królowej niebios" (co odpowiada katolickiej matce boskiej) - Bóg szczególnie nienawidzi tego bożka (demona) i przeklęty jest każdy kto go czci. 

Szczególnie wymieniany jest w Słowie Bożym kult obrazów i figór - czczenie a nawet samo wykonywanie takich przedmiotów jest przez Boga zabronione i przeklęte. Bóg rzucił przekleństwo na bałwochwalców, tak więc jeśli przez nieuwagę bądź zwiedzenie wpadłeś w to, to potrzebujesz uwolnienia od przekleństwa... 

 

"I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła" 
(Ap 13:14) 


"Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie [Dekalogu; przykazaniach kościelnym, naukach papieża] szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski. 
Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, 
Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie [ceremonie; liturgia; tradycja] nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. 
(Ewangelia Pawłowa; Gal. 5:4-6) 

 

http://nk.pl/profile/18758615Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (2) | A jakie jest Twoje zdanie?

Czy Kościół katolicki jest fałszywą religią????

poniedziałek, 10 stycznia 2011 8:30

Członkowie kościoła katoliciego zarzucają nam,że jesteśmy sektą, bo nie jesteśmy katolikami.Jednocześnie  krzyczą głośno,że po za kościołem Katolickim nie ma zbawienia,że tylko w tej organizacji jest zbawienie.......Że ich kościół założył sam Pan Jezus na bazie Piotra.

Nasz odpowiedź brzmi tak;

Rzaden kościół nie zbawia czy to katolicki czy zielonoświątkowy ,czy baptystyczny etc etc etc.... 


 Pan Jezus Chrystus nie nazywał się katolikiem,nie założył kościoła Katolickiego,i w Biblii nie ma wzmianki o tym,że jedynym kościołem zbawczym jest Katolicyzm.A przedewszystkim Pan Jezus rzadnego kościoła nie założył,lecz ustanowił swoich wyznawców-uczniów  "Chrześcijanami"I my należymy do tej właśnie grópy co nosi nazwę "Chrześcijanie"

A dlaczego uważamy,że kościół katolicki nie jest instytucją założoną przez Pana Jezusa Chrystusa?

ponieważ kościół ten ;

 • -nie uznaje Biblii za jedyne źródło zbawienia 

 • -zafałszował Dekalog dla uzasadnienia swoich pogladów 

 • -odmawia innym wspólnotom prawa nazywania sie kościołami, ewantualnie uznaje je za kościoły "niepełne" 

 • -wszędzie gdzie może pakuje się do polityki próbując wymuszać na rządzących realizację swoich pogladów na różne dziedziny życia 

 • -przywłaszczył przysługujacy jedynie Bogu tytuł "Ojca Świętego" dla nazywania tak jakiegoś człowieka [papieża]

 • -uzurpuje sobie "jedynie słuszną" interpretację Biblii odmawiając tej intepretacji innym kościołom 

 • -uznaje swoje "prawo" do uprawiania prozelityzmu ( np na Ukrainie ) jednocześnie oskarżając o te działania inne kościoły, głównie cerkiew prawosławną 

Definicji sekty jest przynajmniej kilkanaście kochani przyjaciele. A mianowicie kto  jest SEKTĄ? 

 • sektą jest grupa która twierdzi że tylko ona zapewnia zbawienie 

 • -sektą jest grupa, która nakazuje oddawać swojemu przywódcy niemal boską cześć (Papieżowi)

 • -sektą jest grupa, która przedstawia jasny czarno-biały podział świata gdzie my jesteśmy jedynie słuszni a oni skazani są na piekło 

 • -sektą jest grupa, że tyko ona otrzymuje jakieś przesłania od Boga, a inni są zwodzeni przez diabła 

 • -sektą jest grupa, która wymusza na swoich członkach bezwzględne posłuszeństwo grożąc w przeciwnym razie skazaniem na piekło 

 • -sektą jest grupa, która autorytatywnie stwierdza, kto może być nazwany "świętym" i nakazuje tychże "świętym" czcić swoim wiernym 

 • -sektą jest grupa, której wydaje się, że ma prawo do decydowania kto jest autentycznym "wyznawcą" ich Boga 

 • -sektą jest grupa, która manipuluje księgą uznaną za świętą i zmienia jej przesłanie mimo wyraźnego zakazu ze strony Boga 

 • -sektą jest grupa, która twierdzi, że jej przywódca  (Papież)"zastępuje" Boga na ziemi ( wiecie że jednym z tytułów papieża jest alter Christus?, chyba nie muszę tłumaczyć ) 

Można się odnieść  do różnych kościołów które są sektą a mianowicie  każdy kościół co pokłada swe modlitwy  w różnych bożkach aniżeli w Bogu (Jezusie Chrystusie)

-Św Jehowi mają Jehowę.

-Mormoni mają Mormona.

_Bramchamcy mają Bramchama.

-Muzułmanie mają  Mahometa.

-Katolicy maja Maryje i  mnustwo swietych 

etc etc etc

Tylko Chrześcijanie mają Boga i Jezusa Chrystusa .


Największym problemem Kościoła rzymsko-katolickiego jest jego przekonanie, że sama wiara nie jest wystarczająca do zbawienia. Biblia jasno i wiele razy stwierdza, że przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, z łaski przez wiarę, daje zbawienie (Ew. Jana 1:12; 3:16,18,36; Dz. Apostolskie 16:31; List do Rzymian 10:9-10,13; List do Efezjan 2:8-9). Kościół rzymsko-katolicki to odrzuca. Oficjalna pozycja Kościoła Rzymsko-katolickiego mówi o tym, że osoba musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa ORAZ zostać ochrzczona ORAZ otrzymać eucharystię razem z innymi sakramentami ORAZ musi być posłuszna zarządzeniom Kościoła rzymsko-katolickiego ORAZ przedstawiać wielkie zasługi i chwalebne uczynki ORAZ nie może umrzeć w jakimkolwiek grzechu śmiertelnym ORAZ etc., etc., etc. Katolicka rozbieżność z Biblią w tym najbardziej znaczącym zagadnieniu zbawienia, oznacza, że tak, katolicyzm jest fałszywą religią. Jeśli osoba wierzy w to, czego oficjalnie naucza Kościół Katolicki, nie będzie zbawiona. Jakiekolwiek stwierdzenie, że uczynki czy rytuały muszą być dodane do wiary w celu osiągnięcia zbawienia, jest stwierdzeniem, że śmierć Jezusa nie była wystarczającym aktem, dającym zbawienie.

Podczas gdy zbawienie przez wiarę jest największym problemem, porównując Kościół rzymsko-katolicki ze Słowem Bożym znajdziemy też wiele innych różnic oraz sprzeczności. Kościół rzymsko-katolicki naucza wielu doktryn, które nie są zgodne z tym, co mówi Biblia. W tym mieści się spuścizna apostolska, czczenie świętych oraz Marii, modlenie się do świętych oraz Marii, papiestwo, chrzest w wieku dziecięcym, transsubstancjacja, odpust, system sakramentów oraz czyściec. Podczas kiedy katolicy utrzymują, że istnieje duchowa podstawa tych koncepcji, żadne z tych nauczań nie ma solidnego fundamentu w jasnej nauce Pisma Świętego. Te koncepcje bazują na katolickiej tradycji, nie na Słowie Bożym. Tak naprawdę, są one sprzeczne z biblijnymi zasadami.

Niebiblijne wierzenia i praktyki Kościoła rzymsko-katolickiego często dawały wrogom Chrystusa okazję do bluźnierstw. Kościół rzymsko-katolicki nie jest kościołem, jaki ustanowił Jezus Chrystus. Nie jest to kościół, który bazuje na nauczaniu apostołów (tak jak jest to opisane w Dziejach Apostolskich oraz w listach zawartych w Nowym Testamencie). Słowa Jezusa w Ew. Marka 7:9 były skierowane do faryzeuszy, ale opisują też Kościół rzymsko-katolicki „Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.”


 


Podziel się
oceń
6
1

Takie zdanie mają inni (36) | A jakie jest Twoje zdanie?

Dlaczego Polak Polakowi utrudnia drogę do zbawienia?

poniedziałek, 03 stycznia 2011 12:19

 

Nie pozwalacie wejść innym

 Dlaczego jeden drugiemu utrudnia drogę do zbawienia? Dlaczego Polak Polakowi jest przeszkodą do przyjścia do Chrystusa?? 

Nawet taki "Zacheuszowy katolikowy Jakub " który ciągle tu zagląda i mąci i utrudnia tym co chcą poznać Słowo Boże.I utrudnia nam głoszenia CZYSTEJ EWANGELII  którą już głosimy ponad 20 lat od 19/12/1991 r  My już jesteśmy od wielu lat NA NOWO NARODZENI i dalej nam szatan podkłada kłody  bo widzimyjak ryczy ze złości i nie chce aby  jak najwięcej ludzi było zbawionych i aby jak najwięcej ludzi poznało   "Prawdy Biblijnej Nauki."

Boże Słowo  mówi o takich mącicielach  tak Ew. Mateusza 23r 13-15 wers

13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. 
15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. 


"Wychodzac z miasta Jerycha, Jezus spotkal slepca, zebraka,( Bartymeusza) ktory wolal do Niego o okazanie mu milosierdzia i litosci.Pomysl tez o ludziach idacych blisko Jezusa, jak uciszali krzyczacego slepca: wielu nastawalo na niego, aby umilkl. "

Nawet i za czasów Jezusa byli tacy ludzie co przeszkadzali innym dojść do Jezusa.

Dzisiaj w Polsce  jest podobnie ludzie ,którzy przychodzą do Jezusa  są wyśmiewani ,sąsiedzi się do niech nie odzywają oplówają i naśmiewają się,okna są ich obrzucane kamieniami . Dziś wielu  chciało by przyjśc do prawdziwej wiary w Jezusa ,ale ze względu na otoczenie ,sąsiadów ,znajomych itp boją się ,bo nie chcą być poniżani.Polak Polakowi nakłada taką presję ,że jak już nie jesteś w Katolicyźmie jesteś nikim,zerem,śmieciem czy sektą .... U nas w Perth jest wielu Polaków chrześcijan (Nowo narodzeni chrześcijanie...my nie uważamy katolicki kościół jako chrześcijański),którzy wstydzą się przyznać w środowisku Polskim ,że nimi są.Dlatego posiadają dwie twarze idą za światem a w niedziele za Bogiem.


Kochani nie bójcie się przyjść do Jezusa ,nie patrzcie na otoczenie ,czy będziecie wyśmiewani,czy będa wami gardzić  .Przypomnijcie sobie werset z Biblii 

  „Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!” (Mt 5:11).

"… Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą"


 

KOCHANI  Spójrzcie,.....popatrzcie......., Kto pochyla się nad wami, pukając do drzwi waszych serc.Otwórzcie Mu Jezusowi Chrystusowi swoje serca "Duszo, przebudź się, dlaczego jesteś uśpiona?"Jezus was woła ,oferuje wam swoją miłość i zbawienie... Czy słyszysz jak Jezus Cię dziś woła?? Czy czujesz jak póka dziś do Twego serca? 


WSTAŃ
Zapewniam cię, że Jezus spogląda teraz na ciebie i mówi te same słowa, które wypowiedział wówczas: do owego ślepca  „Zawołajcie go”. W Ewangelii czytamy, że ludzie zawołali niewidomego i powiedzieli mu: „Odwagi! Podnieś się, wstań, woła cię”. To jest bardzo dobra nowina! Usłysz ją – Jezus cię woła, Jezus chce się tobą zaopiekować. On wysłuchał twojego wołania. Odwagi! Nie możesz już siedzieć przy drodze. Wstań! On cię wzywa, nie bój się  presji znajomych ,nie bój się ,że Cię dorzucą WSTAŃ i przyjdź do Jezusa takim jakim jesteś dziś !

Pójdź do Jezusa, dziś jeszcze czas!
Usłysz głos Jego, nie bądź jak głaz!
Wszak on tak bardzo miłuje nas,
Woła tak słodko: pójdź!

Ujrzym widok piękny jako cud,
Gdy, rzuciwszy grzechu złość i brud,
Wkroczymy wreszcie w niebieski gród.
Jezu, przychodzę już!

Pójdź, o me dziecię, usłuchać chciej!
Daj Mu swe serce, w sercu Go miej!
Pewną przystanią On duszy twej,
Więc Doń bez zwłoki pójdź!

Wierz tylko silnie, Pan przyjmie cię!
Czyliż nie czujesz, jak zbliża się?
Z miłością otrze twej skruchy łzę.
Pójdź, grzeszny człeku, pójdź!
Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (5) | A jakie jest Twoje zdanie?

Być chrześcijaninem nie tylko z nazwy....

sobota, 01 stycznia 2011 11:49

 Tak spoglądamy na ten świat... Ponoć każdy uważa się za wierzącego w Boga każdy chce być chrześcijaninem kiedy się o to zapytasz ...większości każdy odpowiada,że nim jest ....

U nas w Perth podczas Nowego roku tak dla wielu świętem chrześcijańskim.....

Ponad 100 osób zostało zatrzymanych po pijanemu

Przeszło 500 osób zostało ukaranych mandatami

Przeszło 40 osób wylądowało w wiezieniu 

Policjant został odwieziony na sygnale nieprzytomny bo został pobity...

Hmmmmmm w takie  święto chrześcijańskie  sami chrześcijanie się bawią no nie?? 

  Niestety,daje sie zauwazyc,ze narod Bozy dni obecnych stara sie za wszelka cene zatrzec dzielące od tego świata różnice... Dziś i chrześcijanie chcą być jedną nogą przy Bogu drugą w świecie... żyć w letności mówiąc  słynne słowo "Wszystko mi wolno " Bóg jest miłością  i akceptuje  moje życie przecież mnie stworzył i wie jaki-a jestem. Błąd kochani  nie myślcie tak ,bo doprowadzi was to do zguby...

Jak może ktoś kto idzie na zabawy upija się ,klnie czy ćpa mówić jestem chrześcijaninem .... Nawet przebywając w takim otoczeniu może tego nie robić co oni ale samo przebywanie z tymi co tak robią czyni go nieczystym....

 

 Bedac swiadomi konsekwencji nie uginajmy sie pod presja tego swiata!
 Obierzmy sobie jako wzor Jozuego nie zachwial sie powiedziec glosno i otwarcie calemu narodowi izraelskiemu nastepujacych slow (Jozuego24,15)
   "A jesliby sie wam wydawalo,ze zle jest sluzyc Panu,to wybierzcie sobie dzisiaj komu bedziecie sluzyc,:czy bogom,ktorym sluzyli wasi ojcowie,gdy byli za Rzeka,czy tez bogom amorejskim,w ktorych ziemi teraz mieszkacie.Lecz ja i dom moj sluzyc bedziemy Panu!"
   Jozue powiedzial,ze caly narod moze sluzyc komu chce i zyc tak jak chce ale on ze swoja rodzina bedzie sluzyc Panu,Swietemu Bogu,chocby nawet mieli byc jedynymi wierzacymi w Boga w calym kraju.
    mysle,ze jest to dla nas wspanialy przyklad oddania i wiernosci Bogu.Wstepujmy smialo w slady Jozuego i jego rodziny.Bog bedzie z nami tak jak byl z nim i z wszystkimi,ktorzy obrali Jego droge w swoim zyciu.
   Zycze nam wszystkim zyjacym w tych trudnych czasach tak otwartej i odwaznej chrzescijanskiej postawy popartej mocnymi slowami z Listi apostola Pawla do rzymian8,31
"Coz tedy na to powiemy?Jesli Bog z nami,ktoz przeciwko nam?

 

Pozwol, ze zadam Ci pytanie..........
 czys wporzadku z Bogiem Twym?
Czy nie dreczy Cie sumienie,czys zwyciezyl w Boju zlym?
Czys wporzadku przyjacielu, czy zgladzony grzechow dlog?
Czy nim pojdziesz na wesele, gdy nas wezwie zloty rog!?
Gdy by dzisiaj smierc stanela na twej drodze z mieczem swym!?
Czy Jezusa krew Cie zmyla, czys wporzadku z Bogiem Swym.
Gdy Pan przyjdzie z wojskiem Swoim, 
Czy twe zycie jest bez plam?
Czys wporzadku z Bogiem Twoim?
Czys wporzadku powiedz sam!!Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (2) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 299  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« styczeń »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451299
Nasze wpisy
 • liczba: 484
 • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl