Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 738 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Już za niedługo ŚWIĘTA Czy "Chrześcijanie" powinni obchodzić Boże narodzenie?

niedziela, 30 listopada 2008 1:53
Otóż nasza odpowiedź brzmi NIE!!  Dlatego,że Boże Narodzenie to święto pogańskie nie mające nic wspólnego z narodzeniem Jezusa Chrystusa . To święto jest ucztą Brzucha i kożyści materialnych.......   Pan Jezus w swym słowie powiedział "TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ"-Wieczerze Pańską tzn... umywanie nóg łamianie chleba i skosztowanie wina ....... i to wszystko to całe święto dla chrześcijan!
  Osobiście znamy WIELE zborów czyw Polsce czy w Australii ,zielonoświątkowe ,któe obchodzą Boże Narodzenie ubierają hoinki itp itp  Nasze Pytanie brzmi;
"Dlaczego Chrześcijanie idą za światem?"
  W dzisiejszych czasach wielu ludzi ,którzy nazywają się prawdziwymi chrześcijanami .Obchodzą święta Babilonu święta Pogańskie!?

  BOŻE NARODZENIE- W niektórych kręgach sugeruje się czasami, że "Boże Narodzenie" (Używamy zwyczajowej nazwy "Boże Narodzenie" mając świadomość błędu, jaki w niej tkwi. Jednak nie istnieje w języku polskim stosowniejsza nazwa dla przetłumaczenia angielskiego "Christmas" - przyp.tłum.) jest świętem pogańskim i nie powinno być obchodzone ani uwieczniane przez chrześcijan.
Dlaczego? Oczywiście, że obchodzenie szczególnie u nas w Polsce tzw. "Bożego Narodzenia" jest jedynie tradycją pogańską, adaptowaną do obrzędów religijnych przez kościół, jako święto chrześcijańskie.  
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA WCALE NIE SĄ URODZINAMI CHRYSTUSA. Nie pochodzą od Chrześcijan, ale od pogan z Babilonu. Niektórzy powiedzą, "Cóż z tego? Ważny jest nastrój tego czasu".

Pójdźmy trochę dalej...

JEZUS nie urodził się 25 grudnia, ani też w czasie zimy. Dlaczego? Ponieważ pasterze pilnowali na polu swych owiec w nocy (Łukasz 2:8). Przed 15 października w Palestynie pasterze zawsze zabierali swoje owce z pastwisk, by chronić je przed zimnem i deszczem. (Zobacz Pieśni Salo-mona 2:11 i Ezdrasza 10:9,13). W Palestynie zima jest porą deszczową i pasterze w tym czasie pozostają w domu. Wśród Żydów zwyczajem było w owych dniach wyprowadzać owce na pola i opuszczać pastwiska podczas Passover (wczesnej wiosny) i przyprowadzać je do domu w momencie pojawienia się pierwszego deszczu. Pasterze czuwali w dzień i w nocy. Żadna encyklopedia nie powie nam, że Chrystus nie urodził się 25 grudnia; data Jego narodzin nie jest znana. Jeżeli Bóg chciałby, aby człowiek świętował narodziny Dzieciątka jako 'Boże Narodzenie', zawarłby wskazówkę w Swoim Słowie i nie chciałby utrzymywać tej daty w tajemnicy.

POWINNIŚMY BYĆ POINFORMOWANI, ŻE BIBLIA NIE ZAWIERA ANI JEDNEGO SŁOWA MÓWIĄCEGO NAM BYŚMY OBCHODZILI 'BOŻE NARODZENIE'.
Czy to nie obraza samego Boga śpiewając Mu JEZUS MALUSIEŃKI?
Jakiż on jest malusieńki przeczcież On ma już przeszło 2 tysiące lat!!  Robienie z Boga dziecięcia i traktowanie go tak Jest Obrazą !!

  CHOINKA ŚWIĄTECZNA-Co ona ma wspólnego z Bogiem?
Czy Jezus w swoim słowie każe nam ubierać Choinki? NIE!
 Bo jest to kolejna tradycja Pogańskiego Babilonu!
Przez wieki w różnych formach tradycji tego święta pojawiały się podobne elementy. Występowało ceremonialne spalenie dojrzałego drzewa - "bożonarodzeniowe polano" (ang. "Yule-log" - polano spalane w kominku w wigilię "Bożego Narodzenia" - przyp.tłum.) w dniu 24 grudnia, poprzedzającym przesilenie - ilustrujące śmierć sił witalnych świata, następnie w dniu 25 grudnia zasadzano młode drzewko - tradycyjną "choinkę", która wyobrażała nowe życie dla zbawienia świata.
Czy Choinka daje nowe życie? Czy Ona zawisła na krzyżu Golgoty aby mogła zbawić Świat?  Chrześcijanie którzy takie rzeczy czynią są z daleka od Prawdy Bożej! ( Jest tu mowa o ludziach którzy mówią ,że są chrześcijanami narodzonymi na Nowo !!) Czy naprawdę narodzili się na Nowo czyniąc takie babilońskie pogańskie rytuały??
Drzewko Bożonarodzeniowe:
W tym momencie byłoby dobrze spojrzeć na to co Biblia mówi o drzewkach bożonarodzeniowych.
"Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało." (JEREMIASZ 10:2-4)
Pomyśl o tym, co powiedziane jest o nie przyjmowaniu pogańskich kultów i nie podążaniu za ich zwyczajami.

MIKOŁAJ-Dziś i chrześcijanie to święto obchodzą oszukują dzieci aby wierzyły  w kogoś kto nie istnieje !Jeśli święty Mikołaj przynosi prezenty 6 Grudnia,to kto zostawia je pod Choinką ? Dziś się wierzy raczej mówi ,że Pan Jezus zostawia prezenty pod Choinką.  Czy oby na pewno nie bluźnimy tym Bogu??Czy  nie robi się w ten sposób Boga jako kelnera na którego można kiwnąć palcem?!
Święty Mikołaj:
On także ma pochodzenie pogańskie. Nazwa 'Święty Mikołaj' pochodzi od nazwy 'Święty Nicolas', był nim rzymskokatolicki biskup, który żył w piątym wieku. Święty Mikołaj był biskupem w mieście Myra, ten 'Święty' był czczony w dniu 6-go grudnia przez Greków i przez narody łacińskie. Legenda głosi, że podarował on potajemnie posąg trzem córkom zubożałego mieszczanina. Stąd wziął się zwyczaj, iż wieczorem przed dniem Świętego Mikołaja (6-go grudnia) daje się potajemnie prezenty. Przeszło to później na dzień Bożego Narodzenia. Od tego czasu istnieje powiązanie między Bożym Narodzeniem, a Świętym Mikołajem.
Wielu Chrzścijan zaniedbuje Boże przykazana a trzymają się tradycji Pogańskiego babilonu.
 Biblia mówi;
Nie Możecie dwóm Panom służyć Bogu i mamonie!

Właściciel Bloga Mick&Patty  B.

Podziel się
oceń
0
1

Takie zdanie mają inni (58) | A jakie jest Twoje zdanie?

Pytanie: Co to jest Dziesięcioro Przykazań?

czwartek, 27 listopada 2008 10:38

Odpowiedź: Dziesięć Przykazań to dziesięć praw zawartych w Biblii, które Bóg dał narodowi izraelskiemu, na krótko po wyjściu z Egiptu. Dziesięć Przykazań to podsumowanie ponad sześciuset przykazań zawartych w Prawie Starego Testamentu. Cztery pierwsze przykazania dotyczą naszej relacji z Bogiem. Kolejne sześć przykazań dotyczy naszych relacji z innymi. Dziesięć Przykazań zawartych jest w Biblii w Księdze Wyjścia 20:1-17 oraz w Księdze Powtórzonego Prawa 5:6-21 i brzmią w następujący sposób:

(1) „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” To przykazanie sprzeciwia się wielbieniu innych bogów niż jeden, prawdziwy Bóg. Wszyscy inni bogowie to fałszywi bogowie.

(2) „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.” To przykazanie sprzeciwia się robieniu sobie bożków, widzialnych reprezentacji Boga. Nie ma takiego wizerunku, który moglibyśmy stworzyć, który we właściwy sposób może sportretować Boga. Zrobienie bożka, reprezentującej Boga, to czczenie fałszywego boga.

(3) „Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.” To przykazanie sprzeciwia się wzywaniu imienia Pana nadaremno. Nie powinniśmy traktować imienia Boga lekko. Powinniśmy okazywać szacunek Bogu wspominając Go z respektem i czcią.

(4) „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.” Jest to przykazanie dotyczące ustanowienia dnia, który ma być oddzielony dla Pana.

(5) „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” To przykazanie dotyczy tego, aby zawsze traktować naszych rodziców z czcią i szacunkiem.

(6) „Nie będziesz zabijał.” To przykazanie sprzeciwia się morderstwu drugiego człowieka z premedytacją.

(7) „Nie będziesz cudzołożył.” To przykazanie sprzeciwia się relacjom seksualnym z innymi osobami niż współmałżonek / współmałżonka.

(8) „Nie będziesz kradł.” To przykazanie jest przeciwko zabieraniu czegoś, co nie należy do nas, bez pozwolenia osoby, do której to należy.

(9) „Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.” To przykazanie jest przeciw składaniu fałszywego świadectwa wobec swego bliźniego. Podsumowując, jest to przykazanie dotyczące kłamstwa.

(10) „Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.” Jest to przykazanie, przeciwko pożądaniu czegokolwiek, co nie należy do Ciebie. Pożądanie prowadzić może do złamania przykazań wymienionych wcześniej: do morderstwa, cudzołóstwa czy kradzieży. Jeśli złem jest zrobienie czegoś, to takim samym złem jest samo pragnienie zrobienia tej rzeczy.


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Darmośćie wzięli, darmo dawajcie!!!

niedziela, 23 listopada 2008 6:19

Duchowni zapewne doskonale znają słowa Pana Jezusa z ew. Mateusza 10:8 "...Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie".

A jak to wygląda obecnie w kościele KK?

Wszyscy dobrze wiedzą , tylko wstyd jest im o tym mówić. Bardzo często usprawiedliwia się to że duchowni biorą za swe posługi pieniądze. Ale czy to jest naśladowanie Jezusa Chrystusa?

Na początek posłużę się przykładem komunii. Jak to wydarzenie jest mocno skomercjonalizowane.

„Sukienka koniecznie z satyny lub atłasu, szyta na miarę, na piętrowym torcie hostia i Biblia z cukru, a w prezencie żywy kucyk. W takiej oprawie dziewięciolatki szły do kościoła przyjąć Pierwszą Komunię Świętą” — opisuje tę uroczystość polski tygodnik Przekrój. Niektórym obserwatorom trudno doszukać się w niej duchowych przeżyć. Socjolog Krzysztof Podemski zauważa: „Pierwsza Komunia Święta w Polsce się zautonomizowała. Część prezentowo-imprezowa oderwała się od duchowości religijnej i żyje własnym życiem (...) Nie wierzę w duchowość dziewięciolatków wychowanych w społeczeństwie konsumpcyjnym. To czysta fikcja”. Według wspomnianego tygodnika uroczystość ta jest obecnie przede wszystkim „wydarzeniem towarzyskim”, a huczne świętowanie — „oznaką statusu społecznego”. Dla wielu rodziców przygotowania do niej wiązały się z długotrwałym stresem. Nic dziwnego, że „podczas wystawnego obiadu, zamiast rozmawiać o przeżyciach religijnych swoich dzieci, pytali gości, czy smakował im kotlet”. „Sklepy, restauracje i banki jak co roku zbiły fortunę na komunijnym szaleństwie”. Zdaniem cytowanego wcześniej socjologa „Komunia stała się też przymusem społecznym, dlatego wiele dzieci przystępuje do niej, choć rodzice są umiarkowanie wierzący i nie chodzą do kościoła”. A jeszcze co WAŻNE KOMUNIA NIE JEST BIBLIJNA !!! TO WYMYSŁ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO!!

A co powiedzieć o braniu pieniędzy przez duchownych?

zdecydowana większość z nich twierdz że co łaska. Ale znamy to powiedzenie co łaska ale nie mniej niż... (i tu się wymienia jakąś kwotę)

w zasadzie od narodzin aż pośmierć bierze się pieniądze. są wyjątki co nie biorą.

 

 

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, ale „godzien jest robotnik zapłaty swojej”. Stawek na ofiary za posługę kościelną właściwie nie ma. Ale właściwie są.

Księża mówią, że niczego się tak kapłanowi nie pamięta, jak wpadek w sprawach związanych z pieniędzmi.

W lecie tragicznie zginął chrześniak Teresy Mazepy. Kobieta mieszka samotnie w Krakowie, pomaga mieszkającym w Rzeszowie rodzicom; matce nie przysługuje emerytura, ojciec choruje. Ale Teresa wygospodarowała 400 zł, żeby zamówić za duszę chrześniaka tzw. gregoriankę: cykl trzydziestu Mszy odprawianych w intencji zmarłego. W jednym z kościołów zakonnych usłyszała, że 400 zł to za mało: żeby sobie przemnożyła zwyczajową ofiarę razy trzydzieści. W innym powiedzieli, że ofiara za gregoriankę wynosi zwykle 800-1000 zł. Że składają się całe rodziny, że ludzie biorą kredyty.

  I nachodzi nam tu Pytanie; O co księżą tak naprawde choidzi o SŁUŻBĘ DLA BOGA czy o Zdobywanie Pieniędzy nie ważne jakim kosztem!

PO 1 .Sama w sobie modlitwa za ZMARŁEGO jest NIE BIBLIJNA gdyż Boże Słowo mówi;

"PRZECIEŻ ŻADNYM SPOSOBEM BRATA NIE WYKUPI BRAT"

 Więc jeśli Biblia mówi,że modlitwa za zmarłych jest zbyteczna to po co się zamawia msze i modli za zmarłych?? A nawet jeśli była by to powinnośc nałożona przez Boga  to czy Jezus brał za każdą modlitwę i pomoc pieniądze???NIE Jezus robił to za darmo! tak więc  na jakiej podstawie KK ustanowił modlitwy za zmarłych jeśłi jest to NIE BIBLIJNE ? Jasno można tu PODKREŚLIĆ ,że dla PIENIĘDZY!
-  Za Chrzest -pobierane są opłaty przez Duchownych.
-  Za Komunię [NIE ZGODNA NAUKA Z  BIBLIĄ]  pobierane są opłaty przez Duchownych
-  Za bierzmowanie [NIE ZGODNA NAUKA Z BIBLIĄ] pobierane są opłaty przez Duchownych
-  Za modlitwy za zmarłych [NIEZGODNA NAUKA Z BIBLIĄ] pobierane są opłaty przez Duchownuych
-  Za pogrzeby pobierane są opłaty przez Duchownych
-  Za śluby pobierane są opłaty przez Duchownych
-  Za wszelkie usługi kościelne pobierane są opłaty przez Duchownych
Można by tu wymieniać i wymieniać[......]
 Nawet jeśli by [komunia,bierzmowanie,modlitwy za zmarłych etc etc etc] było zgodne z nauczaniem BIBLII to  NIE powinno się pobierać RZADNYCH opłat ! Gdyż  Pan Jezus tak nei nauczał Pan Jezus  dawał Darmo  Uzdrawiał za DARMO ,moldił się za DARMO wspieral poczebujących za DARMO! itd itd [....]
   Znamy osobiście wiele osób którym nie udzielonio tych powinności kościelnych gdyż nie mieli pieniędzy -bylo zbyt biednymi ludźmi aby przyjąc wszystkie te NIE ZGODNE Z BIBLIĄ  Rytuały! 
Zdarzyło się równireż ,że pewna rodzina nie dała za pogrzeb pieniędzy  bo nie miała więc   Żaden Duchowny z kk nie ośmielił się przyjść  i uczynić swej powinności .......:-/ Czyżby te wszelkie Tradycje kk były tylko dla Bogaczy?? hmmm .
Biblia jasno głosi aby nie brać pieniędzy za  żadną modlitwę oczywiście chodzi tu o[ żywe osoby ,które potzrebuja modlitwy] a dlaczego w KK za wszystko trzeba płacić ?? Odpowiedź Prosta DLA ZYSKU!! kto się na tym Bogaci ?? Tu odpowiedź pozostawiamy wam......
Bo Pan Jezus nie mówił "Co łaska" Lecz DARMO WZIELIŚCIE DARMO DAWAJCIE!!

WYPOWIEDŹ PEWNEJ OSOBY!
"
W poniedziałek (2008-05-05) byłem w kancelarii tejże parafii, a tam na tablicy korkowej (koło okna) wisiał cennik za usługi, chociaż ubrane to było w ładne słowa i brzmiało mniej więcej tak "Ofiary za posługę duszpasterską". Przytoczę tylko to co zapamiętałem:

Msza ślubna 400 PLN
- organista 100 PLN
- sprzątanie kościoła 50 PLN

Chrzest 150 PLN

Msza pogrzebowa 150 PLN (albo 250 - nie pamiętam dokładnie)
Pogrzeb 100 PLN

Intencja mszalna 30-50 PLN

Więcej nie zapamiętałem... A były jeszcze chyba komunia święta i bierzmowanie. Niestety, ale od tamtej pory niedobrze mi się robi, gdy myślę o tych księżach. Moja noga w życiu już nie stanie w tym kościele. Dlaczego oni nas oszukują i nie nazwą tego po prostu "Cennik usług kościelnych" i nie wywieszą tego PRZED kościołem, aby każdy ich parafianin miał świadomość, że ma do czynienia ze zwykłym sprzedawcą, a nie księdzem??"


OSOBA 2;
"w Pułtuskiej bazylice za ślub płaci się bagatela 1200 zł... przy przenoszeniu dokumentów z jednej parafii do drugiej trzeba opłacić półślubek 250 zł... no i jeszcze zapowiedzi;]"

OSOBA 3;
"Ja w tamtym tygodniu byłem na pogrzebie i kiądz pobrał opłatę w wysokości 1100zł"

  Zadamy pytanie ;CZY Duchowni są z powołania czy z Kożyści jakie przynosi im Katolickie wyznanie??

 

 


Podziel się
oceń
0
1

Takie zdanie mają inni (28) | A jakie jest Twoje zdanie?

Odpowiedzi na pytania dotyczące Kościoła Katolickiego

środa, 19 listopada 2008 0:34Będziemy całkowicie szczerzy,Radio Dobra Nowina nie jest służbą katolicką. Jesteśmy mocno przekonani, że Biblia powinna być naszym przewodnikiem wiary oraz praktyki. Uznajemy wartość tradycji kościoła, jednak nie akceptujemy żadnych tradycji, o których Słowo Boże nie przemawia w jasny sposób. Nasz „konflikt” z katolicyzmem dotyczy właściwej interpretacji Biblii. W kategorii "FAŁSZYWE NAUKI KATOLICKIE" znajduje się lista najczęściej zadawanych pytanie jakie otrzymujemy od katolików na temat katolicyzmu.

Otrzymujemy wiele “skarg” od katolików na to, że nasze artykuły na temat Kościoła rzymsko-katolickiego nie przedstawiają we właściwy sposób nauk i praktyk Kościoła Katolickiego. Otrzymujemy również wiele komplementów od dawnych katolików, którzy twierdzą, że nasze artykuły na temat Kościoła rzymsko-katolickiego są absolutnie prawdziwe. Wszystkie nasze artykuły na temat spraw katolickich zostały napisane przez  Nas i byłych katolików, którzy pozostawili Kościół Katolicki po tym, jak porównali nauki i praktyki Kościoła Katolickiego z tym, co mówi Biblia. Artykuły są głęboko badane. Uważamy, że reprezentują doktryny Kościoła Katolickiego we właściwy sposób. Możesz nie zgadzać się z naszymi wnioskami, ale one są wynikiem lat pozostawania katolikiem, bycia nauczanym katolickich doktryn, praktykowania katolicyzmu, studiowania katolickiej teologii, i rozmów z katolikami. My nie atakujemy Kościoła Katolickiego, i nie darzymy katolików nienawiścią. Po prostu wierzymy, iż istnieją pewne poważne problemy doktrynalne w Kościele Katolickim, które wymagają biblijnego spojrzenia na nie.

Istnieje również zagadnienie, które dotyczy tego, iż wiele katolików odchodzi od “oficjalnych tradycji” Kościoła rzymsko-katolickiego. Na przykład, Kościół Rzymsko-katolicki nie naucza katolików w sposób „oficjalny” tego, aby czcili Marię, szanowali ją i darzyli honorem.A nawet modlili się do Niej jako Orędowniczki choć Biblia mówi ;JEDEN BOG I JEDEN POŚREDNIK JEZUS CHRYSTUS  wiele katolików, tak naprawdę czci Marię bardziejniż Jezusa Chrystusa to tylko taki mały przykład tej nie zdorwej Nauki. Jest to rezultatem tego, że Kościół rzymsko-katolicki nie wykonuje zbyt dobrze swojej pracy nauczania i tłumaczenia swoich doktryn. Wielu katolików tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, co oznaczają doktryny i praktyki katolickie. Niektóre z naszych artykułów, które dotyczą spraw katolicyzmu, mogą być bardziej odpowiedzią na niebiblijne praktyki niektórych (lub większości) katolików, a niekoniecznie na „oficjalne stanowisko” Kościoła rzymsko-katolickiego.
Kiedy zaczynamy studiować Pismo Święte i porównywać naukę kościoła Katolickiego zauważamy,że ona jest NIE ZGODNA z Biblią w 99% zachodzi tu Pytanie KOGO SŁUCHAĆ ?? Nauki człowieka czy Pana Boga po przez Pismo Święte??
Pan Jezus powiedział ;
Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. [...]
Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie" (Mar. 7,1-13).
Odpwoedzmy Sobie w sercu  o kim tu jest Mowa!
z Poważaniem Patty&Mick


Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (6) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 277  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451277
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl