Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 738 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Bóg jest wspaniałym Bogiem cudów!!

poniedziałek, 31 grudnia 2007 2:31
@)-->-->--@)-->-->--blizej oblizej Piesn .mp3@)-->-->--@)-->-->--

15 Grudnia 2007 roku
Na świat przyszedł nasz syn Jonathan imię Jonathan oznacza - "BÓG DAŁ" ! Panie Boże przyjmij podziękowanie za ten cudowny dar Ty jesteś Świętym i Wspaniałym Ojcem .Dziękujemy Ci za naszego synka!
   Jonathan urodził się  6 tygodni wcześnie jest zdrowym i ślicznym chłopcem  Jak Bóg daje prezęty to daje je doskonałe i piękne .Nasze serca się radują i bardzo dziękują Bogu za Jego łaskę i cud ;-)
    Bóg jest też wspaniałym lekarzem bo uzdrowił mnie z choroby serca ,ponieważ podczas ciąży dostałam zatrucia i bardzo osłabiło mi się serce  w moim organiźmie było za dużo wód ,które dostawały się do serca ,lekarze stwierdzili ciężki stan mego zdrowia,ale mój mąż pocieszał mnie i mówił abym ufała Jezusowi On ma moc mnie uleczyć  wierzę ,że bez woli Bożej nic się nie dzieje i kiedy Pan zacznie działać to nasze życie staje się piękne.Bardzo dużo się modliłam w szpitalu  a Pan działał dodawał mi otuchy siły i wiary . Podczas  czytania Pisma Świętego Pan dał mi pewne słowa zawarte w niej ,które wzmocniły mnie bardzo i dodały większej wiary
Księga Izajasza 43 r 1-5 wers
1.Lecz teraz tak- mówi Pan -
   który cię stworzył ,Jakubie,
   I który cię ukształtował Izraelu;
   Nie bój się bo cię wykupiłem
   Nazwałem cię twoim imieniem
   Moim jesteś!
2.Gdy będziesz przechodził przez
   wody ,będę z Tobą.
   A gdy przez rzeki nie zaleją Cię;
    a gdy pójdziesz przez ogień
    nie spali cię.
3.Bo ja Pan jestem Twoim Bogiem
   Ja ,Święty Izraelski ,twoim
   wybawieniem.
   daję Egipt na okup za ciebie ,
    Etiopię i Sabę zamiast ciebie.
4.Dlatego ,że jesteś w moich oczach
   drogi,cenny Ja cię miłuję,
   więc daję ludzi za ciebie,
   I narody za Twoje życie.
5.Nie bój się bo Ja jestem z Tobą(.....)
Bóg jest cudownym Bogiem i dodaje nam siły ,On jest był i będzie Jego słowo trwa na wieki i nigdy się nie zmienia. Dziękuje Ci Ojcze w Imieniu Jezusa Chrystusa za Twą cudowną łaskę i za to,że UZDROWIŁEŚ MNIE!!;-) Chwała Tobie za to mój lekarzu i Zbawicielu  .Wyznaje ,że kocham Ciebie i jestem dumna ,ponieważ poznałam Ciebie i Ci służę,wiem,że nigdy nie zawiedziemy się na Tobie .......
Wiem,że nigdy Bóg nie opuści mnie nie pozwoli bym sam przez życie szedł ......

Kochani ufajmy Bogu,kiedy w naszym życu coś się dzieje nie tak,kiedy dotknie nas jakaś choroba,niemoc,ból ,smutek .Ufajmy Bogu i powierzmy Mu swoje życie ,a Pan zacznie działać .Ja w to wierzę,bo osobiście doświadczyłam nie raz łaski Jezusa Chrystusa.Czy ty też wierzysz ,że tylko Jezus może zmienić Twoje życie???


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (36) | A jakie jest Twoje zdanie?

Mój Bóg jest wspaniałym Bogiem ,którego wielbić będzie moja dusza aż do końca!!

czwartek, 20 grudnia 2007 0:32

 Rzymian 8 r 35-39w
 "Któż nas odłączy  od miłości Chrystusowej ?Czy utrapienie,czy ucisk,czy prześladowanie ,czy głód ,czy nagość,czy niebespieczeństwo,czy miecz?
Jak napisano ;
Z powodu Ciebie  co dzień nas zabijają.Uważają nas za owce ofiarne.
Ale w tym wszystkim zwyciężamy,przez tego który nas umiłował.
Albowiem jestem tego pewien,że ani smierć,ani zycie ,ani aniołowie,ani potęgi niebieskie ,ani teraźniejszość,ani przyszłość,ani moce,ani inne stworzenie,nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej która jest w Chrystusie Jezusie  Panu naszym."

Kiedy poruszam się w problemach
Jak we mgle
W nocy czy w dzień
Ty zawsze
Pomóc mi chcesz
Kiedy ogarnia mnie strach
Faktów dzisiejszego dnia
Ty mówisz nie bój się
Przy tobie ja
Kiedy zagubię się
W dążeniach dnia
W gąszczu codziennych spraw
Twe słowa
Wskazują mi właściwy szlak
Kiedy ty mówisz zaufaj
Wiem że rozkazu
Twego wysłucham
I chociaż nie znam daty tego dnia
Pewność już mam że niedługo już
Przyjdziesz uleczyć mnie i światPodziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (10) | A jakie jest Twoje zdanie?

Kilka kłamstw Szatana!!!!

poniedziałek, 10 grudnia 2007 9:06

1) Bóg kocha wszsytkich ludzi!!

Półprawda, wynikająca ze zniekształconych wersetów biblijnych oraz błędnego rozumowania. Wielu pastorów twierdzi, że miłość Boga do człowieka jest niezgłębiona, nieograniczona i znosząca wszystkie nasze ułomności. Nas, ludzi nie stać na taką miłość, jaką reprezentuje sam Stwórca. Będąc naszym Ojcem, nie będzie nigdy krzywdził swoich dzieci i zawsze znajdzie w swoim sercu miłość dla każdego z nas.
Biblia mówi nam coś zupełnie odmiennego. Prawdą jest, że Bóg tak umiłował świat, że oddał zań swego Syna. ( Jana 3:16 ) Czy uczynił to po to, abyśmy nadal grzeszyli?
Przede wszystkim Bóg kocha ludzi posiadających wiarę w Niego oraz postępujących zgodnie z Jego przykazaniami. Bóg dał swego syna jako przykład dla nas i jako doskonałą ofiarę, ale postawił warunki konieczne do zbawienia.
Bóg dał przykazania Izraelitom ale podał warunki dla OBU stron owego porozumienia.
Bóg kocha Prawdę, jest Jej Autorem, ale z drugiej strony... Bóg nienawidzi zła!
Nienawidzi także wszystkich tych, którzy oddają się złu. Bóg dał wiele przykładów swojej nienawiści do zła. Pamiętamy potop? Sodomę i Gomorę, oba zburzenia Jerozolimy, kary na Żydach za morderstwo popełnione na Jego Synu? Pamiętamy plagi na zbrodniczych Egipcjanach, faraonie i jego armii? Pamiętamy wyroki Jego na zwyrodniałych i morderczych plemionach Kanaanu czyli mieszkańcach Ziemi Obiecanej Izraelitom?
Najważniejsza księga Objawienia mówi nam wyraźnie o wyroku na Babilonie Wielkim, na Szatanie oraz na całych królestwach ziemi. Nie dajmy się zwieść sługom Szatana!
Bóg kocha ludzi prawych i posłusznych. Wszyscy występujący przeciwko Niemu zostaną pozbawieni życia.

Następne kłamstwo:

2) Zaakceptuj Jezusa jako swego Zbawiciela a dostąpisz zbawienia

Częściowa Prawda, pomijająca najważniejsze zasady. Należy nie tylko zaakceptować Jezusa jako Zbawiciela ale także jako swego Pana i Zbawiciela!
Jedynie w takim przypadku możemy się spodziewać Jego akceptacji. Oczywiście są rozmaite wersje tego kłamstwa. Według jednych 'pastorów' wystarczy zmówić małą modlitwę, poprosić o wybaczenie grzechów i mamy zbawienie na wieki i dalszą możliwość (wiecznego?) grzeszenia.
Potem powtarza się owo kłamstwo twierdząc, że już się jest zbawionym dzięki łasce Pana. Zbawionym na wieki!

Co oznacza akceptacja Jezusa jako Pana?

Oznacza wierne Jego naśladownictwo oraz stosowanie Jego Prawa w swoim życiu. Jezus nauczał nas aby nie miłować tego świata, ponieważ cały świat należy do Złego, czyli Szatana.Tak więc akceptacja Jezusa oznacza akceptacja Jego Prawa, jego królestwa oraz tym samym kategoryczne odrzucanie hałaśliwej propagandy świata Szatana.Bez posłuszeństwa wobec Prawa Ja-szua nie ma zbawienia. Gdzie jest w Biblii napisane że aby dostąpić zbawienia należy jedynie uznać Jezusa za swego Zbawiciela? Czy mamy jakiś przykład biblijny?Tak więc w ślad za jednym kłamstwem wielu zwiedzionych chrześcijan wpada w pułapkę następnego kłamstwa.3)Zbawiony na wieki łaską Jezusa


Szeroko rozpowszechnione stwierdzenie - jestem zbawiony.
Gdzie to jest w Biblii napisane? Raz zbawiony - zbawiony na wieki? Czyż Biblia nie mówi, że wąska jest droga do zbawienia i niewielu tę drogę znajduje? Że każdy, kto WYTRWA do końca, ten będzie zbawiony? (Mateusza 7:14) Oczywiście dodaje się prędko, że wystarczy jedynie wiara a resztę zrobi niezmierzona łaska Chrystusa, który kocha wszystkich ludzi. Skąd owe kłamstwa się biorą? Rozpowszechniają je słudzy szatana pod postaciami wielu znanych ewangelistów.Owszem, ukazują oni nam wersety biblijny, który jest zręcznie przekręcany przez fałszywych nauczycieli.
2 Piotr 2;1-2 Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem ,jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele,którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana,który ich odkupił sprowadzając na się rychłą zgubę
I wielu pójdzie za ich rozwiązłością a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona.
1 Paweł 4;1 A Duch wyraźnie mówi ,że w poźniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną doduchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich.
Juda 1;4 Wkradli się bowiem pomiędzy was ,ludzie na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia ,bezbożni którzy łaskę Boga naszego obracają w rospustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa.

Wracając do ZbawieniaJana 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Szatan wyrwał ten werset z kontekstu.
Reszta brzmi tak:

17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.
20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.
21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

Czyli warunkiem zbawienia jest postępowanie w Prawdzie i miłości Jezusa. Brak tego postępowania jest równy wyrokowi śmierci!
Człowiek ma dwie możliwości - służyć albo Szatanowi i jego światu - albo Jezusowi.

Właściciel bloga MICK.


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (21) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 292  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« grudzień »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451292
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl