Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 738 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Pytanie: Czym jest chrześcijaństwo i w co wierzą chrześcijanie?

niedziela, 27 grudnia 2009 2:50


Odpowiedź:
1 List św. Pawła do Koryntian 15:1-4 stwierdza: „Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem".

Ogólnie o to chodzi w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo różni się od wszystkich innych wierzeń tym, że chodzi w nim bardziej o relację z Bogiem niż o praktyki religijne. Zamiast uczyć wypełniania listy nakazów i zakazów, chrześcijaństwo próbuje stworzyć u wierzących bliską relację z Bogiem Ojcem. Ta relacja jest możliwa dzięki Jezusowi Chrystusowi i działaniu Ducha Świętego w życiu chrześcijan.

Chrześcijanie wierzą, że ludzkość została stworzona właśnie po to, by człowiek mógł cieszyć się szczególną relacją z Bogiem. Jednak grzech oddzielił nas od Boga (List św. Pawła do Rzymian 3:23, 5:12).
Chrześcijaństwo naucza, że Jezus Chrystus chodził po ziemi będąc człowiekiem i jednocześnie Bogiem, (List św. Pawła do Filipian 2:6-11), i umarł na krzyżu.
Chrześcijanie wierzą, że po śmierci na krzyżu Chrystus został pogrzebany, zmartwychwstał, a teraz żyje po prawicy Ojca, ciągle wstawiając się za wierzącymi (List do Hebrajczyków 7:25).
Chrześcijaństwo ogłasza, że śmierć Jezusa na krzyżu wystarczyła by spłacić dług, który wszyscy ludzie mają do zapłacenia za swój grzech, i aby przywrócić nam właściwą relację z Bogiem. (List do Hebrajczyków 9:11-14, 10:10; List św. Pawła do Rzymian 5:8, 6:23).

Aby dostąpić zbawienia, każdy z nas po prostu musi uwierzyć w to, że ofiara, jaką złożył Chrystus na krzyżu jest wystarczająca. Jeśli ktoś wierzy, że Jezus umarł za niego, poniósł karę za jego winy, i zmartwychwstał, jest zbawiony. Nic nie możemy zrobić, by zasłużyć sobie na zbawienie. Nikt nie jest „wystarczająco dobry" by podobać się Bogu dzięki swoim własnym staraniom, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami (Księga Izajasza 53:6, 64:6-7). Po drugie nic już nie trzeba robić: Chrystus zrobił już wszystko! Kiedy cierpiał męki na krzyżu, Zbawiciel powiedział: „Wykonało się!" (Ewangelia wg św. Jana 19:30).

Tak jak nic już nie możemy zrobić, by zasłużyć na zbawienie, skoro raz na zawsze uwierzyliśmy, że Jezus je nam zapewnił, tak nic nie możemy zrobić, by je utracić. Pamiętaj, Chrystus dokonał dzieła zbawienia! Zbawienie w żadnym stopniu nie jest zależne od tego, kto je przyjmuje! Ewangelia wg św. Jana 10:27-29 oświadcza: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca".
Ktoś może powiedzieć: „Wspaniale, skoro już jestem zbawiony, mogę robić to, co mi się podoba, i nie stracę zbawienia!" Ale w zbawieniu nie chodzi o to, by być wolnym i robić to, co się podoba. Zbawienie to uwolnienie od starej grzesznej natury i siła by rozpocząć właściwą relację z Bogiem. Póki wierzący żyją na tej ziemi w grzesznym ciele, stale istnieje walka z grzechem. Jednak życie w grzechu utrudnia relację, jaką chce mieć z nami Bóg, tak więc póki wierzący człowiek żyje w grzechu, nie będzie miał z Bogiem relacji, o jaką naszemu Panu chodzi. Jednak chrześcijanie mogą zwyciężyć nad grzechem przez studiowanie i stosowanie nauk Słowa Bożego (Biblii) w swoim życiu, dzięki prowadzeniu Ducha Świętego, czyli dzięki poddaniu Jego prowadzeniu każdego dnia, i dzięki temu, że Duch Święty uczy nas posłuszeństwa Pismu Świętemu.

Tak więc tak jak wiele systemów religijnych wymaga, by człowiek robił pewne rzeczy, lub by ich nie robił, chrześcijaństwo polega na relacji z Bogiem. Chrześcijaństwo to wiara, że Chrystus umarł na krzyżu płacąc karę za nasze grzechy, i zmartwychwstał. Twój dług za grzech został spłacony i możesz cieszyć się relacją z Bogiem. Możesz zwyciężać nad swoją grzeszną naturą i chodzić z Bogiem w przyjacielskiej relacji i w posłuszeństwie. Takie jest prawdziwe biblijne chrześcijaństwo.
PAMIĘTAJ  to nie Maryia zawisła na krzyżu za ciebie ,lecz sam Jezus Chrystus .Więc wybór nalezy do Ciebie  kogo obrałeś za swego zbawiciela ale tylko Ci co Wybrali Jezusa będą zbawieni zaś ci co wybrali Marię czeka ich smutny koniec


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (14) | A jakie jest Twoje zdanie?

TO ŚMIESZNE.......

sobota, 26 grudnia 2009 3:38   To śmieszne, jak śmiesznym jest dla ludzi wyrzucić Boga, a potem dziwić się, dlaczego świat zmierza do piekła.
To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co jest napisane w gazetach książkach , ludzkich proroctwach -naukach a poddajemy w wątpliwość to, co mówi Biblia.
To śmieszne, jak bardzo każdy chce iść do nieba, pod warunkiem, że nie będzie musiał wierzyć, myśleć, mówić ani też czynić czegokolwiek, o czym mówi Biblia.
To śmieszne, jak ktoś może powiedzieć: "wierzę w Boga" - i nadal iść za szatanem, który tak a propos również "wierzy" w Boga.
To śmieszne, jak możesz wysyłać tyle "dowcipów" przez e-mail, które rozprzestrzeniają się jak nieokiełznany ogień, ale kiedy zaczynasz przesłania dotyczące Pana, ludzie dwa razy zastanawiają się, czy podzielić się nimi.
To śmieszne, jak wiadomości sprośne, bezwstydne, pikantne i wulgarne swobodnie przenoszą się w cyberprzestrzeni, lecz publiczna dyskusja o Bogu w szkole i w miejscu pracy jest tłumiona.
To śmieszne, jak ktoś może być zapalony do Chrystusa w niedzielę, a przez resztę tygodnia jest niewidzialnym chrześcijaninem.

Śmiejesz się?


To śmieszne, że kiedy przeczytasz tę wiadomość, nie wyślesz jej do zbyt wielu osób z Twojej listy adresowej, ponieważ nie jesteś pewny, w co wierzą lub co pomyślą o Tobie, kiedy im to wyślesz.

Czy myślisz?

Przekaż to dalej, jeżeli uważasz, że warto. Jeśli nie, to wyrzuć...ze swoich myśli to!Nikt się o tym nie dowie. Lecz jeśli to wyrzucisz,zapomnisz to nie stój z boku i nie narzekaj na fatalny stan tego świata.

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (6) | A jakie jest Twoje zdanie?

Tak wzbudź się wreszcie i ze snu powstań ,a uwolni PRAWDA Cię.Bo z Góry syjon Twój idzie zbawca Jezus Chrystus!

piątek, 25 grudnia 2009 2:26


Dla katolikow  Kliknij w link :)

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (10) | A jakie jest Twoje zdanie?

Boże Narodzenie Święto POGAN !

czwartek, 17 grudnia 2009 4:54
Dlaczego Chrześcijanie idą za światem?
W dzisiejszych czasach wielu ludzi ,którzy nazywają się prawdziwymi chrześcijanami .Obchodzą święta Babilonu święta Pogańskie!? BOŻE NARODZENIE- W niektórych kręgach sugeruje się czasami, że "Boże Narodzenie" (Używamy zwyczajowej nazwy "Boże Narodzenie" mając świadomość błędu, jaki w niej tkwi. Jednak nie istnieje w języku polskim stosowniejsza nazwa dla przetłumaczenia angielskiego "Christmas" - przyp.tłum.) jest świętem pogańskim i nie powinno być obchodzone ani uwieczniane przez chrześcijan. Dlaczego? Oczywiście, że obchodzenie szczególnie u nas w Polsce tzw. "Bożego Narodzenia" jest jedynie tradycją pogańską, adaptowaną do obrzędów religijnych przez kościół, jako święto chrześcijańskie. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA WCALE NIE SĄ URODZINAMI CHRYSTUSA. Nie pochodzą od Chrześcijan, ale od pogan z Babilonu. Niektórzy powiedzą, "Cóż z tego? Ważny jest nastrój tego czasu". Pójdźmy trochę dalej... JEZUS nie urodził się 25 grudnia, ani też w czasie zimy. Dlaczego? Ponieważ pasterze pilnowali na polu swych owiec w nocy (Łukasz 2:8). Przed 15 października w Palestynie pasterze zawsze zabierali swoje owce z pastwisk, by chronić je przed zimnem i deszczem. (Zobacz Pieśni Salo-mona 2:11 i Ezdrasza 10:9,13). W Palestynie zima jest porą deszczową i pasterze w tym czasie pozostają w domu. Wśród Żydów zwyczajem było w owych dniach wyprowadzać owce na pola i opuszczać pastwiska podczas Passover (wczesnej wiosny) i przyprowadzać je do domu w momencie pojawienia się pierwszego deszczu. Pasterze czuwali w dzień i w nocy. Żadna encyklopedia nie powie nam, że Chrystus nie urodził się 25 grudnia; data Jego narodzin nie jest znana. Jeżeli Bóg chciałby, aby człowiek świętował narodziny Dzieciątka jako 'Boże Narodzenie', zawarłby wskazówkę w Swoim Słowie i nie chciałby utrzymywać tej daty w tajemnicy. POWINNIŚMY BYĆ POINFORMOWANI, ŻE BIBLIA NIE ZAWIERA ANI JEDNEGO SŁOWA MÓWIĄCEGO NAM BYŚMY OBCHODZILI 'BOŻE NARODZENIE'. Czy to nie obraza samego Boga śpiewając Mu JEZUS MALUSIEŃKI? Jakiż on jest malusieńki przeczcież On ma już przeszło 2 tysiące lat!! Robienie z Boga dziecięcia i traktowanie go tak Jest Obrazą !!
CHOINKA ŚWIĄTECZNA
Co ona ma wspólnego z Bogiem? Czy Jezus w swoim słowie każe nam ubierać Choinki? NIE! Bo jest to kolejna tradycja Pogańskiego Babilonu! Przez wieki w różnych formach tradycji tego święta pojawiały się podobne elementy. Występowało ceremonialne spalenie dojrzałego drzewa - "bożonarodzeniowe polano" (ang. "Yule-log" - polano spalane w kominku w wigilię "Bożego Narodzenia" - przyp.tłum.) w dniu 24 grudnia, poprzedzającym przesilenie - ilustrujące śmierć sił witalnych świata, następnie w dniu 25 grudnia zasadzano młode drzewko - tradycyjną "choinkę", która wyobrażała nowe życie dla zbawienia świata. Czy Choinka daje nowe życie? Czy Ona zawisła na krzyżu Golgoty aby mogła zbawić Świat? Chrześcijanie którzy takie rzeczy czynią są z daleka od Prawdy Bożej! ( Jest tu mowa o ludziach którzy mówią ,że są chrześcijanami narodzonymi na Nowo !!) Czy naprawdę narodzili się na Nowo czyniąc takie babilońskie pogańskie rytuały?? Drzewko Bożonarodzeniowe: W tym momencie byłoby dobrze spojrzeć na to co Biblia mówi o drzewkach bożonarodzeniowych. "Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało." (JEREMIASZ 10:2-4) Pomyśl o tym, co powiedziane jest o nie przyjmowaniu pogańskich kultów i nie podążaniu za ich zwyczajami.
MIKOŁAJ
Dziś i chrześcijanie to święto obchodzą oszukują dzieci aby wierzyły w kogoś kto nie istnieje !Jeśli święty Mikołaj przynosi prezenty 6 Grudnia,to kto zostawia je pod Choinką ? Dziś się wierzy raczej mówi ,że Pan Jezus zostawia prezenty pod Choinką. Czy oby na pewno nie bluźnimy tym Bogu??Czy nie robi się w ten sposób Boga jako kelnera na którego można kiwnąć palcem?! Święty Mikołaj: On także ma pochodzenie pogańskie. Nazwa 'Święty Mikołaj' pochodzi od nazwy 'Święty Nicolas', był nim rzymskokatolicki biskup, który żył w piątym wieku. Święty Mikołaj był biskupem w mieście Myra, ten 'Święty' był czczony w dniu 6-go grudnia przez Greków i przez narody łacińskie. Legenda głosi, że podarował on potajemnie posąg trzem córkom zubożałego mieszczanina. Stąd wziął się zwyczaj, iż wieczorem przed dniem Świętego Mikołaja (6-go grudnia) daje się potajemnie prezenty. Przeszło to później na dzień Bożego Narodzenia. Od tego czasu istnieje powiązanie między Bożym Narodzeniem, a Świętym Mikołajem. Wielu Chrześcijan zaniedbuje Boże przykazana a trzymają się tradycji Pogańskiego Babilonu. Biblia mówi; Nie Możecie dwóm Panom służyć Bogu i mamonie!
 Właściciel Bloga Mick B.

Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (36) | A jakie jest Twoje zdanie?

Dlaczego Maria płacze ??

piątek, 04 grudnia 2009 13:00


Warto aby to przeczytać i zastanowić się nad tym,czy Katolicki kościół naucza zgodnie z Bożym Słowem....   zapraszamy do poczytania.....
 
Patty&Mick


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (19) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 286  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« grudzień »
pn wt śr cz pt sb nd
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451286
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl