Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 259 707 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Rzymsko Katolicka Biblia Odpowiada!

sobota, 27 lutego 2010 2:29

 
Niniejszy artykuł nie jest wystąpieniem przeciwko komukolwiek,--- jest to szczere pragnienie wypowiedzenia,o czym biblia rzymsko katolicka mówi,aby pociągnąć tak katolika jak chrześcijanina do Jezusa Chrystusa.


[1] Czy Chrystus Pan  powiedział,że zbuduje kościoł Swój na Piotrze??

   Chrystus pan powiedział --  cytuję z Nowego testamentu Biblii rzymsko katolickiej.
"A ja Tobie powiadam żeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję kościół mój,a bramy piekielne nie przemogą go" [Mateusz 16-18]
Nie powiedział jednak Chrystus  Pan ,że zbuduje kościół na Piotrze  jak poniżej zobaczymy.Klucze i moc rozwiązania na ziemi,reprezętują autorytet,którego udzielił wszystkim wierzącym [mateusz 18-10-19]
"Zaprawdę powiadam wam"Co kolwiek zwiążecie na ziemi ,będzie związanie w niebie,a cokolwiek rozwiążecie na ziemi ,będzie rozwiązane w niebie" Klucze odnoszą się do Królewstwa Bożego a nie do  kościoła.
   Piotr w języku greckim "Petros" oznacza mały kamień,słowo zaś opoka w języku greckim  jest "Petra" Co Chrystus Pan powiedział to jest "Ja zbuduję kościół Swój"na opoce" On Sam jest tą opoka.Nie rzekł --- Zbuduję Kościół Swój na Piotrze  bo "mały kamień" byłby chwiejącym fundamentem.
    Piotr w swoim 1-wszym liście[2-5-8]  "I wy jako żywe kamienie na nim się budujecie w dom duchowy,w kapłaństwo święte,dla składania duchownych ofiar,przyjemnych  Bogu  przez Jezusa Chrystusa .Dlatego w Piśmie  stoi  "Oto zakładam na Syjonie kamień węgielny wybrany,kosztowny ,a kto weń uwierzy ,zawstydzony nie będzie.Dla was tedy wierzących cześć a dla niewierzących ,kamień który  odrzucili budujący ---  ten stał się  głową węgła i kamieniem obrazy  i skałą zgorszenia tym,którzy potykają się o słowo i nie wierzą na co i są postawieni. --- mówi o wierzących jako żywych kamieniach a o Chrystusie  jako " Kamieniu Węgielnym"
   Chrystus jest nazwany kamieniem węgielnym .Kościół więc nie jest zbudowany  ani na Piotrze  ani na Jego następcach ,ale na Jezusie Chrystusie  -- Kamieniu Węgielnym  --- OPOCE!
    Jako najwyższy dowód przytaczam słowa Apostoła Pawła [Koryntów 1.3-11]
"Albowiem fundamentu inego nikt nie  może  założyć oprócz tego ,który  jest założony ,a który jest Jezus Chrystus" Paweł mówi ;Jezus Chrystus jest fundamentem --opoką.Na tej opoce kościół jest zbudowany.

[2]  Chrystus Zbawia czy kościół?

   Wielu ludzi uważa,że kościół zbawia i że niema zbawienia po za kościołem rzymsko katolickim.Mieszają kościół z Chrystusem.Lecz co mówi Pismo święte ?W jaki sposób nieomylna rzymsko katolicka biblia odpowiada na tak waże pytanie?
  "Tym zaś którzy go przyjęli dał prawo stać się dziecmi bożymi" [jan 1,12]. Co On opowiada??W jaki sposób stajemy się dziećmi Bożymi? Przez  przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela .Niema  jednego słowa wzmianki  o kościele czy nie  tak?
  "Aby  karzdy  ,który weń wierzy ,nie zginął,ale miał żywot wieczny" [Jan 3,15] W  jaki sposób? Czy przez przynależność do kościoła?
Nie! --- Przez wiarę w Niego ... W Jezusa Chrystusa.
    "Albowiem tak  Bóg umiłował świat,że Syna swego jednorodzonego dał ,aby karzdy kto weń wierzy ,nie zginął ,ale miał żywot wieczny" [Jana 3,16] Znowu nie ma wspominku o kościele.Po raz drugi  wymieniony jest  tylko Chrystus.Wszyscy ,co wierzą weń ,mają żywot wieczny.
 Nasze zbawienie zależy więc na stosunku nie do kościoła,ale do Chrystusa.Chrystus jest tym ,któy zbawia.kościół nie jest wspomniany.
"Ja jestem drogą .nikt nie przychodzi do Ojca ,tylko przez mnie" Sam Chrystus to mówi.Zauważ -- proszę Cię,że On nie powiedział  --kościół jest drogą.Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez kościół .Nie mój przyjacielu! --- On rzekł "Jam jest droga" Jezus Chrystus  jest drogą --- jedyna  ---  droga do Boga!
   "Kto ma Syna ma żywot,kto nie ma syna żywota nie ma" [1 Jana 5-12] Ta sama odpowiedź  znowu ,tym razem z ust  natchnionego apostoła Jana .Nie kościół  lecz Chrystus  "Ten kto ma Syna"
 "I nie masz w żadnym innym zbawienia Albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym byśmy  mieli być zbawieni" [Dz Apostolskie 4.12]
 To wyszło z pod piora  Piotra .To jest  znamienny głos wielkiego Apostoła.
    Co on mówi?? Opowiada,że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie,a nie w nikim innym.
"Nie masz innego imienia " mówi.Ani protestantyzm, ani katolicyzm,ani  zielono świątkiowcy,ani św jehowy ani adwentyści itd itd ,żaden kaznodzieja,żaden ksiądz ,żaden papież ani MARIA ,ani żaden święty "NIE MASZ INNEGO IMIENIA" -- On nalega . Żaden z kościołów  ZBAWIENIE  --- oświadczył Paweł -- jest przez  Chrystusa i tylko przez Chrystusa. Dlaczego więc nie zwrócić się do Niego .?Ta cudowna rzymsko katolicka Biblia mówi  nam,że zbawienie  jest w Chrystusie ,a nie w kościele.

   WIĘC  KTOŚ  TU MUSI OKŁAMYWAĆ KATOLIKÓW ? Bóg? a może Biblia? Jeśli nie Bóg i jego słowo to kto??  Nauczyciele KRK katechizm ludziej nauki itp zwodzą  naukami które się nie opierają na Piśmie Świętym!
Zastanówcie się  kochani przyjaciele na tym .Ps "Cytaty z Bibli  wzięte są z biblii katolickiej  " Bo  Nasi kochani katolicy mówią nam,że posiadamy inne Biblie niż o
ni ;-)


Podziel się
oceń
3
0

Takie zdanie mają inni (25) | A jakie jest Twoje zdanie?

Zakonnictwo NIE JEST DROGA DO BOGA!

niedziela, 14 lutego 2010 6:54

CHCIAŁEM BYĆ... ZAKONNIKIEM

 Pisałem niedawno o tym, jak to bywałem - jako dobry katolik - w sanktuarium maryjnym w Górce Klasztornej. Było kiedyś tak, że każdego roku odbywały się tam festiwale piosenki religijnej "Maria Carmen" - dedykowane, oczywiście, "Najświętszej Panience" - "Matce Bożej Góreckiej". Podczas jednego z festiwali poznałem wspaniałych ludzi - siostrę, brata i księdza ze zgromadzenia Samarytan Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi (Sam. PMNSM). Spędziliśmy razem sporo czasu, sporo rozmawialiśmy... Potem spotkaliśmy się jeszcze kilkakrotnie przy różnych okazjach. Dostałem od nich sporo materiałów poświeconych medytacji, modlitwie i ich wspólnocie zakonnej. To bardzo mała i młoda wspólnota, więc nawet większość katolików zapewne jeszcze o nich nie słyszała - jest ich zaledwie kilkadziesiąt osób - pracują w Polsce, w Niemczech, we Włoszech i bodajże jeszcze na Ukrainie, ale tego pewny nie jestem.

 Bardzo mi się spodobała ich pogoda ducha, serdeczność, styl życia, działalność oraz... ich stroje. Bracia i księża chodzą wprawdzie w zwykłych, czarnych sutannach, lecz przepasanych zielonym sznurem. Siostry zaś noszą piękne, zielone (!) habity i białe welony. Podobał mi się charyzmat zgromadzenia - pomoc potrzebującym, tworzenie miasteczka dla osób niepełnosprawnych w Małopolsce. I to do tego stopnia, że w pewnym momencie zacząłem myśleć, że to może dobra droga dla mnie - że nie mam szczęścia do dziewczyn, to może Bóg pragnie, abym poświęcił się mu w zakonie. Było to tym dziwniejsze, że równocześnie pasjonowałem się UFO, ezoteryką i kilkoma równie "fajnymi" rzeczami, co wcale mi nie przeszkadzało, "harmonijnie" łączyłem to z wiarą w Boga. Myślałem nawet, by pojechać do nich, zostać przez kilka tygodni, poznać bliżej ich życie i ścieżkę własnego powołania... Zastanawiałem się jakby to było, gdybym został takim braciszkiem zakonnym (kapłanem nigdy być nie chciałem), nosił habit, pełnił proste posługi w zgromadzeniu... Nawet zastanawiałem się jak to by było, jak bym wyglądał w habicie, a ludzie by mówili do mnie: "Bracie ........... (tu imię)"...

 Dziś, z perspektywy czasu, wiem, że zakon nie jest drogą do Boga. Myślę, że w ten sposób przejawiało się po prostu w moim życiu takie zwykłę pragnienie poznania Boga, zbliżenia się do Niego. Postrzegam to dziś jako przejaw duchowego głodu. Bóg pokazał mi inną ścieżkę, którą należy iść - z dala od kultów i tradycji katolickich, od dogmatów, od maryjności (niestety Samarytanie są zgromadzeniem bardzo maryjnym). I dziś sam się z siebie śmieję, że kiedyś chciałem być zakonnikiem. Gdybym wówczas poszedł tą drogą - zakładając, że bym został przyjęty - z czasem pewnie stało by się ze mną to samo, co przed wiekami z Marcinem Lutrem, który - chcąc być posłusznym Bogu - musiał odejść z zakonu i z Kościoła katolickiego wogóle. dziś mam świadomość tego, że taki wybór byłby dla mnie nieszczęściem...

 Choć na tej mojej ścieżce do Pana, którą On sam mi wskazaqł, zdarzają się upadki, choć czasem ląduję z nosem przy ziemi, bo potknąłem się o jakiś kamień, to wiem, że jestem na właściwej drodze. Wiem też, że Bóg jest wspaniały i jeśli człowiek faktycznie pragnie Go poznać, to Bóg na to pragnienie nie pozostaje obojętny. Bóg wie, co i jak! Bóg zna dobrą ścieżkę!... I prowadzi mnie do siebie - choć inną ścieżką, niż ta, którą kiedyś myślałem do niego iść - pomimo moich upadków. Wierzę, że ta ścieżka jest o wiele lepsza - bo Bóg przecież zawsze wskazuje coś lepszego.

"Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni." (Psalm 37, 5)

środa, 18 października 2006, haereticus
 
 Cóż więcej napisać Chwała Bogu,że Bóg swe dzieci zabiera z religii kultów i obrzędów pogańskich nauk !
Patty&Mick


Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (35) | A jakie jest Twoje zdanie?

Ekumenia dzieło ANTYCHRYSTA!!

piątek, 05 lutego 2010 4:41

1 księdze Mojżeszowej 11: 1 - 9 :

"Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.  Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.   I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.   Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę,której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nierozproszyli się po całej ziemi!  Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.  I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.  Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!  I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.  Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. "

Wieża Babel jest symbolem zjednoczonej Europy.Słynne stwierdzenie  " Europa bez granic "    " jedna wielka Europa "   i co za tym idzie  " jedna religia " .
Antychryst nie może rządzić podzieloną Europą a więc w sferze religii również.
Kolejną rzeczą jest Wieża Babel jako symbol jednej uniwersalnej religii.
Chcę także poruszyć temat Ekumenii.
Ekumenia tak naprawdę nie ma nic wspólnego z jednością w kościele czy też pomiędzy kościoła jak się modlił oto Pan Jezus Chrystus w


Ewangelii Jana 17: 21-22  :
 " Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy"
czy też jak pisał Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 1:10  :
" A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego,Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. "
O jaką Jedność tu chodzi? napewno nie o Ekumeniczną Chrześcijanie wyznający Chrystusa powini  żyć w Jedności ,ale  co ma wspólnego Jedność chrześcijańska z Jednością  religijną w której jest pełno Bożków ?
Szatan zaślepia  Jednością Diabelską.
Zbierajmy w lesie wszystkie grzyby: maślaki, prawdziwki, muchomory. Po co ograniczenia? Niech każdy zbiera to co lubi,wrzucimy do Jednego gara i zrobimy z tego pyszną zupkę a jak zjemy ?  potem zobaczymy co się będzie działo !". Jak często słyszymy wypowiedzi, które brzmią niemal identycznie: "Wszystkie religie są w rzeczywistości jednakowe. Wchodzimy na tę samą górę z różnych stron. Do zobaczenia na szczycie!".
Możesz być buddystą, mahometaninem, katolikiem - nie ma to znaczenia. Jezus, a może Allach? - wszystko jedno. Biblia? Bhagavad-Gita? Koran? Nieważne. Jedzmy grzybki, wszystkie wymieszane w jednej misce. Nie przeszkadzajmy sobie samym, ani jeden drugiemu... 
Jezus zaprosił do nieba tylko ludzi na nowo narodzonych, tych, którzy trzymają się biblijnej drogi...............

O Ekumenii jest mowa w 2 liście do Koryntian 6: 14-18 :
" Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?  Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?  Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami?Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.  Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; "


Ekumenia jest zła i właśnie ten powyższy tekst 2 Koryntian 6:14-18  mówi m.in. o tym jako wchodzenie w układ ze złem, można również poczytać w księdze Objawienia Jana 17 rozdziale (Apokalipsa)  nierządna kobieta zwana wszetecznicą symbolizuje odstępczy kościół.
Czy też słynna Światowa Rada Kościołów w której skład wchodzą  różne niechrześcijańskie religie takie jak buddyzm, hinduizm,  islam itp. itd. 
Słowo Boże mówi wyraźnie w 2 liście do Koryntian 6:14-18 co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem albo co za dział ma wierzący z niewierzącym ?  
Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami ?
    W czasch ostatecznych Biblia mówi ,że będzie wielu fałszywch proroków i  pojawi się wiele fałszywych kościołów ,które będą dążyć do zjednoczenia się w tak zwaną ekumenię.Z naszego punktuu widzenia Ekumenia  jest to prosto z piekła . Kochani uważajcie do jakich kościołów chodzicie  i czy jest głoszona w nich ewangelia zgodnie z BIBLIĄ bo w owych dniach abście nie  byli tymi którym Jezus powie Nigdy was nie znałem. Idźcie Precz odemnie!

 
  
"Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie".

 (Mt 7:21-29)


Podziel się
oceń
6
0

Takie zdanie mają inni (13) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 270  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« luty »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451270
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl