Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 259 707 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

PILNE PRZESŁANIE!!!

piątek, 20 marca 2009 4:31


Zostałem pobudzony przez Ducha Świętego, by wysłać to pilne przesłanie do wszystkich z naszej listy adresowej i do przyjaciół i biskupów, których spotkaliśmy po całym świecie.

NIEDŁUGO WYDARZY SIĘ NIESZCZĘŚCIE RUJNUJĄCE ZIEMIĘ.

BĘDZIE TO TAK PRZERAŻAJĄCE, ŻE WSZYSCY BĘDZIEMY SIĘ BAĆ - NAWET NAJBARDZIEJ BOGOBOJNI WŚRÓD NAS.


Przez 10 lat ostrzegałem, że w Nowym Jorku pojawi się tysiąc pożarów. Obejmie to całą metropolię, oraz część New Jersey i Connecticut. Największe miasta w całej Ameryce będą przeżywać zamieszki i pożary – takie, jak były w Watts, Los Angeles wiele lat temu.

Będą zamieszki i pożary w miastach na całym świecie. Będą grabieże – również na Times Square w Nowym Jorku. To, czego doświadczamy teraz, to nie recesja, nawet nie depresja. Doświadczamy gniewu Bożego. W Psalmie 11 czytamy, „Kiedy będą zburzone podstawy, Cóż pocznie sprawiedliwy?” (w. 3).

Bóg sądzi szalejące grzechy Ameryki i narodów. Niszczy świeckie fundamenty.

Prorok Jeremiasz błagał grzeszny Izrael, „Tak mówi Pan: Oto Ja przygotowuję na was
nieszczęście i podejmuję przeciwko wam postanowienie: Zawróćcie więc każdy ze swojej
złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny! Lecz oni odpowiedzą: Nic z tego! Pójdziemy raczej za naszymi zamysłami i każdy z nas kierować się będzie uporem swojego złego serca” (Jeremiasz 18:11-12).

W Psalmie 11:6 Dawid ostrzega, „Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, A wicher palący jest udziałem ich”. Dlaczego? Dawid odpowiada, „Bo Pan jest sprawiedliwy” (w 7). To jest sprawiedliwy sąd – tak, jak sąd Sodomy i jak w czasach Noego.

CO MAJĄ ROBIĆ SPRAWIEDLIWI? CO Z LUDEM BOŻYM?

Najpierw podam wam praktyczne słowo, które otrzymałem dla siebie. Zgromadźcie sobie zapasy żywności, środków higienicznych i innych potrzebnych rzeczy na 30 dni. W dużych miastach sklepy mogą zostać opróżnione w ciągu jednej godziny na wieść o nadchodzącym nieszczęściu.

Jeżeli chodzi o reakcję duchową, mamy dwie opcje. Są one zapisane w Psalmie 11, „Ulatuj jak ptak w góry!” Albo jak Dawid mówi, „Kieruję swoje oczy na Pana, którego tron w niebie; oczy jego widzą, Powieki jego badają ludzi (w. 4). „Zaufałem Panu”. (w. 1).

Powiem do swojej duszy: Nie musisz uciekać... nie musisz się kryć. Bóg dokonuje sprawiedliwych dzieł. Będę oglądał Pana na jego tronie, a w Jego oczach jest dobroć i On z miłością pilnuje każdego mojego kroku – ufając Mu, że On przeprowadzi Swój lud nawet przez powodzie, pożary, nieszczęścia, próby i wszelkiego rodzaju doświadczenia.

Nie wiem, kiedy to wszystko się wydarzy, ale wiem, że to jest już niedaleko. Otworzyłem przed wami moją duszę. Zróbcie z tym, co chcecie.

Niech Bóg was błogosławi i zachowa.

W Chrystusie

LINK do strony DAVID WILKERSON po Polsku

Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Już za niedługo ŚWIETA WIELKANOCNE,ale czy są one chrześcijańskimi Świetami ?

czwartek, 12 marca 2009 1:48

 Wiem ze poruszam bardzo drażliwy temat, ale warto się zastanowić, jeśli kocham Boga to co dla mnie jest ważniejsze? Tradycja czy to co Bóg przekazał nam za pośrednictwem Biblii
warto przy tej okazji pamiętać o słowach Jezusa zapisane w ew. Mateusza 15:6; "(...) i tak przez waszą tradycję , unieważniliście słowo Boga". Co było dla Jezusa ważniejsze? Tradycja czy słowo Boga? a teraz parę cytatów z różnych publikacji i encyklopedii na temat tego święta.
 Korzeniami tkwi WIELKANOC  w pogaństwie. Chociaż ma upamiętniać zmartwychwstanie Jezusa, związane z nim zwyczaje są niechrześcijańskie. Na przykład o popularnym „zajączku wielkanocnym" inna encyklopedia mówi: „Zając to symbol pogański, który zawsze był wyobrażeniem płodności" (The Catholic Encyclopedia).
 Powszechnie uważa się, że Wielkanoc upamiętnia zmartwychwstanie Chrystusa, tymczasem wiarogodne źródła łączą to święto z obrzędami religii pogańskiej. Jak informuje pewien słownik, Wielkanoc była "pierwotnie świętem wiosny na cześć teutońskiej bogini światła i wiosny, znanej w języku Anglosasów jako Eastre" lub Eostre (The Westminster Dic-tionary of the Bibie). Inne dzieło zawiera następującą konkluzję: "W Nowym Testamencie nie ma żadnej wzmianki o świętowaniu Wielkanocy" (Encyclopczdia Britannica, wydanie 11). Pierwsi chrześcijanie nie obchodzili Wielkanocy.

 W The Encyclopcedia Britannica czytamy: „Ani w Nowym Testamencie, ani w pismach Ojców apostolskich nie ma żadnej wzmianki o obchodzeniu Wielkanocy. Pogląd, że jakiś okres miałby być szczególnie święty, był obcy pierwszym chrześcijanom" (1910, t, VIII, s. 828).
 W Słowniku mitów i tradycji kultury W. Kopalińskiego pod hasłem „Wielkanoc" można przeczytać: „Chrześcijaństwo wyparło szereg pogańskich świąt wiosennych, ale zachowało wiele zwyczajów świątecznych, nadając im odmienną symbolikę" (Warszawa 1985, s. 1276).
 W książce Alexandra Hislopa The Two Babylons (Dwa Babilony) podano następujące wyjaśnienie: „Co oznacza sam wyraz Easter [angielski odpowiednik polskiego [„Wielkanoc"]? Nie jest to nazwa chrześcijańska. Od razu rzuca się w oczy jej chaldejskie pochodzenie. Easter to nic innego jak Asztarte, jeden z tytułów Beltis, królowej nieba, której imię, (...) znalezione przez Layarda na pomnikach asyryjskich, brzmiało Isztar. (...) Takie są dzieje Wielkanocy. Popularne zwyczaje związane dziś z tym świętem wystarczająco potwierdzają historyczne świadectwo jego babilońskiego pochodzenia. Gorące, oznaczone krzyżem bułki w Wielki Ratek oraz kraszanki na Paschę, czyli Wielkanoc, były częścią składową zarówno obrzędów chaldejskich, jak i dzisiejszych" (Nowy Jork 1943, ss. 103, 107, 108;).

 PISANKA - Zwyczaj malowania jaj narodził się w Persji. W procesie chrystianizacji pisankę włączono do elementów symboliki wielkanocnej. Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach cesarstwa rzymskiego. Dawniej zdobieniem jaj zajmowały się wyłącznie kobiety, mężczyźnie wówczas nie wolno było wchodzić do izby. Jeśliby się tak zdarzyło, odczyniano urok, który intruz mógł rzucić na pisanki. Początkowo Kościół zabraniał jedzenia jajek w czasie Wielkanocy. Zakaz został cofnięty w XII wieku, konieczne jednak było odmówienie przed posiłkiem specjalnej modlitwy. Wynikało to z dążenia do rozdzielenia tradycji Kościoła od obrzędowości pogańskiego święta związanego z kultem zmarłych, w których jajko - początek nowego życia - odgrywało ważną rolę. Jajka zdobiono w celach magicznych. W ludowych wierzeniach zwyczaj ten uważany był za jeden z warunków zapewnienia ciągłości świata.


 ZAJĄCZEK - wiele z symboli egipskich przeniknęło do chrześcijańskiej wiary - między innymi zając, jako symbol zmartwychwstania i płodności. Otóż jak podają egipskie mity, Izyda - bogini miłości i ogniska domowego - przyczyniła się do zmartwychwstania swojego męża Ozyrysa, który wcielił się w postać zająca. Od tej chwili długouchy symbolizował zmartwychwstanie. Ponadto Grecy podziwiali szaraka za jego płodność, gdyż wiadomo jest, iż to jedyne zwierzę, którego samica będąc w ciąży jest w stanie zostać ponownie zapłodniona. Wśród starożytnych Greków zając symbolizował również szczęście i miłość, był atrybutem Afrodyty i Erosa. A ze względu na swój krótki żywot, nasz długouchy przyjaciel, często był umieszczany na pomnikach grobów, jako symbol przemijania.

 Jeżeli obchodzenie Wiel­kanocy jest tak ważne, to dlaczego w Biblii nie ma wyraźnego nakazu, by tak czynić? Czy istnieją jakieś doniesienia, że pierwsi naśladowcy Jezusa obchodzili to święto?                                                                                                                              Biblia nie pomija milczeniem, które uro­czystości należy świętować, a których uni­kać. 
chrześcijanom  niedwuznacznie polecono obchodzić Pamiąt­kę śmierci Jezusa         
(l Koryntian 11:23-26; Kolosan 2:16, 17).         

 Ani Pan, ani jego apo­stołowie nie nakazali ob­chodzenia WIELKANOCY czy jakiegoś innego święta".   
             Słowo Boże wyraża się jasno. „Światło" prawdziwych nauk nie może mieć nic wspól­nego z „ciemnością" świata podległego Sza­tanowi; nie może też być „zgody" między Chrystusem a kultem pogańskim. Dlatego nakazano nam: „,„Wyjdźcie spośród nich i się oddzielcie", mówi Bóg, „i przestań­cie dotykać tego, co nieczyste"'; ,„a ja was przyjmę"'" (2 Koryntian 6:14-18). Apostoł Paweł ostrzegał przed mieszaniem prawdy i fałszu, mówiąc, że „trochę kwasu zakwasza całą masę"
(Galatów 5:9)    

 

 PATTY&MICK

 


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (6) | A jakie jest Twoje zdanie?

Piękna pieśń na życzenie naszych czytelników ;)

wtorek, 10 marca 2009 10:5708_Moze_myslisz_jestem_sam.mp3
 PIEŚŃ!!


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (4) | A jakie jest Twoje zdanie?

Opowieść.....

czwartek, 05 marca 2009 3:50


Parę lat temu chrześcijański  doktor wędrujący  poprzez wrzosowiska ,przechodząc przez ławę  wysokiej trawy ,zastał w środku tego obszaru,siedzącego chłopca  z klatką pełną skowronków .
DOKTOR; "Dzień  dobry chłopcze ,co ty tu masz?"
CHŁOPIEC;"Klatkę pełną skowronków,które złapałem-proszę pana."
DOKTOR;"Nie wygladaja one na  bardzo szczęśliwe.Spojrzał na nie .
                    Pióra ich zmierzwione i wszystkie one nie szczęśliwe.
                    Wszystkie one zbite w kącie tej klatki .
                    Jestem pewnien,że Bóg  nigdy nie uczynił je takimi jakimi są.
                    Ile chcesz za  nie wszystkie?"
CHŁOPIEC;"Dwa funty panie,a ja oddam klatkę panu"
Dając chłopcu dwa szeleszczące banknoty ,chrześcijański doktor podniósł klatkę ,otworzył drzwiczki  i skierował klatke  ku niebu  powiedział te słowa.
DOKTOR;"Ptaszki małe,Bóg stworzył was nie po to byście żyły w klatce,lecz byście latały wysoko po niebie,szczęsliwe ,pełne radości.Kupiłem was własnym kosztem.jesteście teraz wolne."
Kilka  razy potrząsnął klatka i pierwszy ptak zaczął nerwowo piąć sie ku drzwiczkom ,jakby  nie mógł w to uwierzyć.Odfrunął z  trzepotem skrzydeł,a inne ptaki odleciały z nim w szybkiej ucieczce.W ciągu dwóch minut  niebo zapełniło się ptaszkami.Każdy z nich spiewał swą własną radosną pieśń o wolności....
   Lekarz zwrócił się do chłopca z wyjaśnieniem.
DOKTOR;" Jest to obraz ludzi bez Boga ,pochwyconych w klatkę  zbudowaną przez szatana ,desperacko próbujących radować się  z samych siebie,lecz stale uwięzionych  w swym grzechu.Niektóre próbują popełnić samobujstwo.inni tylko egzystują  od dnia do dnia,podczas gdy jeszcze inni ponownie szukają ucieczki  w roskoszach i  i w kosztownych podróżach .Uwięzieni ,w swych  zdarzających się czasemi chwilach opamiętania ,będąc szczerymi wobec siebie zapytują;
"Dlaczego my jesteśmy tutaj?Co to wszszystko znaczy?"
Wówczas,ponieważ oni autentycznie poszukuja,słyszą głos emitujący niektóre bardzo pouczające słowa.
   "Godzien jesteś Panie i Boże nasz,przyjąc chwałę i cześć i moc,ponieważ Ty stworzyłes wszystko i z woli Twojej zostało stworzone  i zaistniało. obj.Jana 4/11
  I ponownie ;"Jeśli więc syn was wyswobodzi ,prawdziwie wolnymi będziecie."
 Ew,Jana 8/36
 Głos ten kontynuuje "Zostałeś schwytany przez swój własny grzech.Ja wykupiłem Cię  moim własnym kosztem .Moją własną drogocenną krwią .Ja uwolnię cię z chwilą kiedy  będziesz  zdolny  modlić się  tą modlitwą i oddać swe życie otwarcie  dla mnie."
"Modląc się modlitwą o zbawienie  i publicznie wyznając  mnie przed ludźmi uzyskasz zbawienei,które ja zapewniam."
 
  "Bo jeśli USTAMI swoimi wyznasz,że Jezus jest Panem ,i uwierzysz w SERCU  swoim ,że Bóg wzbudził  o z martwych .ZBAWIONY bedziesz."
Rzymian 10/9
   Niech przyjdzie krach monetarny -światowy rząd-satanizm-fałszywe religie -MY CGRZEŚCIJANIE pójdziemy w górę  na spotkanie z Jezusem.
 "Gdyż Pan na dany rozkaz ,na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba.Wtedy najpierw powstaną ci,którzy umarli w Chrystusie ,potem my ,którzy pozostaniemy przy życiu,razem z nimi porwani będziemy  w obłokach  w powietrze ,na spotkanie z Panem i tak  zawsze będziemy z  Panem.Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy." Tesaloniczan 4/16;18
    Drogi przyjacielu CENA za Twoje zbawienie  została już zapłacona.Kto jest tym wspaniałym Zbawicielem?Imię Jego jest
PAN JEZUS CHRYSTUS!
  Znajdź teraz  ciche miejsce zegnij kolana i zacznij się modlić.
1.pokutuj /żałuj/za swe  grzechy,zwracając się do Jezusa.
2.Uwierz,że On zmarł za Ciebie.
3.Przyjmij go ZAPROŚ  do swego serca.
  Jeśli zauważysz ,że nie wiesz jak się modlić ,oto tu  modlitwa o zbawienie.

          Panie Jezu Chryste ,ja przyszedłem do Ciebie teraz ,ponieważ jestem grzesznikiem.
Dzisiaj Panie Jezu -ja żałuję za moje  grzechy ,ja odwracam się od moich grzechów.I  ja zwracam się do Ciebie.
Ja wierzę drogi Panie ,że  Ty umarłeś za mnie.
Dziękuje Ci Panie ,ponieważ krew  Twoja zgładza  wszelkie moje grzechy .Nic innego i  nikt nie może mnie wybawić tylko TY Jezu.
Teraz Ja otwieram  drzwi mojego serca ,Przyjdź do serca mego  Panie Jezu i obmyj mnie .oczyść  mnie,i uczyń mnie Twoim dzieckiem. Ja przyjmuję Cię obecnie przez Wiarę .pomóż mi żyć dla Ciebie  każdego dnia ,do czasu Twego ponownego  przyjścia. ja dziękuje Ci Panie Jezu,ponieważ dzisiaj przez wiarę przyjełem Ciebie i Ty Panie pzyjąłeś mnie.
   OTO OBIETNICA
"Tymi zaś ,którzy Go przyjęli dał  prawo stać się dziećmi Bożymi ,tym którzy wierzą  w imię Jego /Jezusa/ " Ew.Jana 1/12


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (2) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 258  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451258
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl