Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 739 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Znaki końca świata .Pan Jezus Chrystus już jesy blisko !! Maranatha!!

piątek, 25 marca 2011 12:39

 

 

 

 

 

 

Świat zmierza ku końcowi. Tego wyraźnie naucza nas Biblia. Jednakże tym co zniszczy świat nie będzie ani trzecia wojna światowa, ani zderzenie Ziemi z meteorytem. Dobrą nowiną jest to, że Jezus powraca, ponieważ taka jest jego obietnica. To On zakończy naszą historię, ale zakończy ją po to, aby rozpocząć coś o wiele wspanialszego. 

 Żyjemy w końcowym okresie historii świata. Następnym wielkim wydarzeniem będzie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Pytanie jednak kiedy Jezus zamierza przybyć? Czy możemy dokładnie określić czas Jego przyjścia? Jak wiele czasu pozostaje nam do końca? 
W tej lekcji dowiemy się co Jezus mówił na temat końca świata oraz w jaki sposób możemy rozpoznać to, że rzeczywiście żyjemy w jego przededniu?

 Zasadnicze pytanie

1. O co uczniowie zapytali Jezusa? Dlaczego postawili Mu oni takie pytanie?

Mateusz 24:1-"Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?"

W rozdziale 23 Jezus miał utarczkę z uczonymi w Piśmie i Faryzeuszami. Na końcu z rozdziału opłakuje On Jerozolimę i przewiduje że ich świątynia będzie spustoszona. Następnie, gdy On wychodził z świątyni uwagę uczniów przykuwają wspaniałe bloki kamienne, z których zbudowana była świątynia. W odpowiedzi Jezus przepowiada jej całkowite zburzenie. 
To spowodowało, że uczniowie zapragnęli dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych wydarzeń, które miały mieć miejsce. To dla nich było oczywiste, że tak wielka katastrofa jak zburzenie świątyni może być związana jedynie z końcem świata.

 Odpowiedź Jezusa

Odpowiedź, którą Jezus udzielił swoim uczniom, jest zapisana w Ew. Mateusza 24-25. Jezus szkicuje w niej pewne znaki identyfikacyjne, dzięki którym ludzie mogą poznać to jak blisko jest koniec świata.
Te dane przez Jezusa znaki można podzielić na cztery grupy.

 • Znaki dotyczące świata polityki.
 • Znaki dotyczące stosunków międzyludzkich.
 • Znaki dotyczące świata natury.
 • Znaki dotyczące świata religii.
 Ostrzeżenie

2. Czy jest możliwe poznanie dokładnej daty drugiego przyjścia Jezusa?

Mateusz 24:36: "Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec."

W Dziejach Ap. 1:7 Jezus w podobny sposób ucina wszelką dyskusję na temat dokładnego czasu Jego powrotu. Nie naszą sprawa jest znać to, czego Bóg nam nie objawił. Dlatego nie powinniśmy doszukiwać się w Biblii tego, czego w niej nie ma.

3. Skąd możemy wiedzieć jak blisko jest powtórne przyjście Jezusa?

Mateusz 24:32-35: "Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach!"

W Łukaszu 21:28 Jezus zachęca swoich naśladowców do tego, aby podnieśli swe głowy gdy ujrzą wokół siebie wypełniające się znaki, ponieważ są one dowodem tego, że ich wybawienie jest bliskie.
Chociaż dnia i godziny końca nikt nie zna, to jednak Bóg w swoim słowie mówi o tym jak możemy rozpoznać czas końca.

4. Jaka ilość znaków jest dostateczną gwarancją bliskiego przyjścia Jezusa?

Mateusz 24:33 "Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. ."

5. Jak Bóg chce abyśmy patrzyli na znaki zwiastujące rychłe przyjście Jezusa?

Mateusz 24:8: "Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści."

Najbardziej wierne tłumaczenie tego tekstu spotykamy w Biblii  i brzmi ono tak: "wszystkie te rzeczy są jedynie początkiem bólów porodowych. " Jezus przyrównuje czasy końca do porodu. Tak jak bóle u kobiety nasilają się w miarę tego jak zbliża się poród, tak też znaki czasu coraz bardziej intensywnie się wypełniają im bliżej jesteśmy końca. Paweł używa tej samej metafory w 1 Tesaloniczan 5:2
Niektórzy utrzymują, że wymienione przez Jezusa znaki czasu były od zawsze. Trudno jest się z tym nie zgodzić, jednak tym co odróżnia czasy końca od innych czasów jest intensywność i częstotliwość występowania tychże znaków. To tak jak z bólami porodowymi. Im bliżej porodu, tym są one intensywniejsze i częstsze.

 1. Znaki w świecie politycznym.

6. Jakie Znaki w świecie politycznym zwiastują rychły koniec?

Mateusz 24:6, 7: "Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu."

Jak trafnie został oddany w tych słowach stan naszego świata. Wojny i pogłoski o wojnach. Konflikty, które przeradzają się w otwarte działania wojenne i te, które potencjalnie grożą wybuchem wojny. Jezus opisuje czas końca jako czas w którym groźba wojny spędza ludziom sen z powiek. 
W wierszu 7 Jezus wyróżnia dwie kategorie konfliktów, które będą miały miejsce. "Państwo powstanie przeciw państwu". Słowo przetłumaczone jako państwo jest greckim 'ethnos', z którego pochodzi nasze słowo: etniczny. Tutaj Jezus odnosi się do do wojen na tle etnicznym. Druga kategoria to wojny pomiędzy nacjami. "Królestwo powstanie przeciwko królestwu". 
Żaden wiek w historii świata nie wsławił się tyloma wojnami i zniszczeniami co wiek XX. I tendencja ta z pewnością będzie się pogłębiać w wieku XXI. Można domniemywać, że im bliżej końca, tym bardziej straszne rzeczy będą się na świecie działy.

1 Tesaloniczan 5:3: "Kiedy bowiem będą mówić: 'Pokój i bezpieczeństwo' - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada."

Z jednej strony Jezus wskazuje na fakt, że przed swoim końcem świat będzie uwikłany w wojny. Z drugiej strony Paweł zdaje się opisywać coś odwrotnego, a mianowicie powszechne dążenie do pokoju i bezpieczeństwa. 
Po drugiej wojnie światowej powołano do życia Organizację Narodów Zjednoczonych, która miała czuwać nad bezpieczeństwem i zapewnić światu pokój. Czy ta organizacja spełniła pokładane w niej nadzieje? Bardziej niż przedtem przywódcy świata szukają i próbują zaprowadzić pokój, tylko że za każdym razem gdy wydają się być bliscy realizacji swego celu, ten ni stąd ni zowąd oddala się od nich.

 2. Znaki w świecie naturalnym 

7. Jakie znaki w świecie naturalnym zwiastują rychły końca świata?

Mateusz 24:7 "Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.."

Tego typu klęski zawsze miały miejsce w historii, ale czy zdarzały się one z taką częstotliwością i intensywnością jak obecnie? 
Słowo zaraza odnosi się do chorób. W naszym świecie choroby są na porządku dziennym. Niezliczone choroby są zmorą ludzi świata zachodu. Całemu afrykańskiemu kontynentowi grozi wymarcie z powodu AIDS. Pomyślmy o wirusie Eboli, chorobach zwierząt itd. Nasz świat jest chorym światem. 
A co jeśli chodzi o trzęsienia ziemi? Ich niszczycielska siła i częstotliwość występowania nie ma swego odpowiednika w przeszłości. Od IX wieku do XIX zanotowano jedynie 12 trzęsień ziemi powyżej 7 w skali Richtera. W samym wieku XX takich trzęsień ziemi było co najmniej 600. Ponad 1.5 milionów Ludzi zginęło w minionym wieku z powodu trzęsień ziemi.

Łukasz 21:11: "Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie."

Biblia przedstawia świat natury w stanie chaosu. W ostatnim dziesięcioleciu towarzystwa ubezpieczeniowe w stosunku do naturalnych katastrof używają określenia"zabójcza pogoda". To wygląda tak, jakby natura oszalała. Nie tylko mamy do czynienia z coraz bardziej groźnymi katastrofami, ale są one również coraz częstsze.

Mateusz 24:29: " Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte "

W ks. Apokalipsy św. Jana 6:12: również znajdujemy opis tych samych zjawisk przyrody i co ciekawe kolejność ich występowania jest również taka sama, z tym tylko że jest tu dodane jeszcze jedno zjawisko: potężne trzęsienie ziemi. Zauważmy, że to wszystko ma miejsce po otwarciu szóstej pieczęci. W proroctwie otwarcie szóstej pieczęci oznacza początek czasu końca, który zaczyna się w r. 1798. Tak więc mniej więcej w tym czasie powinniśmy spodziewać się pojawienia się tych naturalnych znaków. Te znaki znaczą początek ery końca, czyli tego czasu, który kończy się powrotem Jezusa. 
Czy te znaki pojawiły się tak, jak to zostało przepowiedziane? Rzeczywiście tak było. Biblia nigdy nie zawodzi.

 • Trzęsienie ziemi: Wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie 1 Listopada 1755.
 • Zaćmienie słońca: ciemny dzień 19 Maj 1780.
 • Księżyc przybiera barwę krwi: ciemny dzień 19 Maj 1780.

  "Słońce wzeszło czyste i jasne. O około dziewiątej ciemność stopniowo stawała się coraz większa. Tego wieczora księżyc miał barwę krwi, a ziemia była spowita nieprzeniknioną ciemnością.. Religijne osoby widziały w tym wydarzeniu wypełnienie się biblijnego proroctwa. 

 • Gwiazdy spadają z nieba: Meteorowy deszcz 13 November 1833.

  "Prawdopodobny najbardziej niezwykły ze wszystkich deszcz meteorytów ... były to Leonidy, Listopad 12, 1833. Szacuje się że w przeciągu tylko jednej godziny spadło ich około dwa miliony, a w sumie zjawisko to trwało od pięciu do sześciu godzin." 

Objawienie 11:18: "i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię."

Prorokom Biblijnym było objawione to, że w dniach ostatecznych ludzie będą niszczyć ziemię. Czy dziś to proroctwo nie wypełnia się na naszych oczach? Ten globalny proces niszczenia ziemi, jaki obserwujemy od ostatniego wieku, nie ma swego odpowiednika w historii. Aż do XX w. ludzkość nie dysponowała odpowiednią potęgą, aby uczynić dzieło niszczenia ziemi w ogóle możliwym. Dziś można zniszczyć ziemię nie tylko środkami militarnymi. Wystarczy ją źle eksploatować. Wystarczy, że ludzie nie postępują zgodnie ze wskazówkami Boga i zamiast dobrze szafować Jego własnością, ponad miarę zaspokajają swoje nienasycone żądze.

 3. Znaki w świecie społecznym.


8. Jakie znaki w świecie socjalnym świadczą o bliskim końcu świata?

Mateusz 24:7: " Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi."

Dziś większa część świata żyje poniżej minimum socjalnego. Na początku lat 90 ubiegłego stulecia z powodu głodu dziennie umierało przeciętnie 156 tys. ludzi i około 57 milionów rocznie.

Łukasz 21:25-26: "a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi."
Nie można było podać lepszej charakterystyki ludzi żyjących tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa. Ludzie nie rozumiejąc tego, dlaczego świat pogrąża się w coraz większym chaosie są skonsternowani, żyją w ciągłym niepokoju i strachu.

Daniel 12:4: "Wielu będzie przemieszczać się to tu to tam i pomnoży się wiedza"

Co za trafny opis naszych dni! Nigdy w historii ludzie nie byli w stanie podróżować po świecie tak jak obecnie. A co ze wzrostem wiedzy? Dokonuje się on w dwóch różnych obszarach: wiedza ogólna i wiedza o Słowie Boga. W obydwu przypadkach, od 1798 mamy do czynienia z eksplozją wiedzy. Pomyślmy tylko o ilości wiedzy, która jest dostępna dla ludzi. Niemal w każdej dziedzinie nauki postęp jest tak wielki, że istnieje zapotrzebowanie na coraz węższe specjalizacje, tak aby być w miarę na bieżąco ze znajomością danego tematu. 
Jeszcze 120 lat temu głównym środkiem transportu był wóz konny. I tak było przez tysiące lat. Dziś latamy na Księżyc, wysyłamy statki kosmiczne na Marsa, mamy super szybkie pociągi, samoloty itd. Proroctwo Daniela dokładnie się wypełniło.

Mateusz 24:37-39: " A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego."

Jezus mówi nam, że stan świata u progu Jego powrotu będzie odzwierciedlał stan świata, w jakim ten znajdował się tuż przed potopem. W Księdze Rodzaju 6:5, 11-13 znajdujemy opis tych, którzy zginęli w potopie:

 • Ludzie stali się źli i niegodziwi, byli wyzuci ze wszelkich zasad moralnych.
 • Ich myśli były ustawicznie złe.
 • Ziemia była wypełniona przemocą.
 • Jezus również mówi nam w wersetach 38-39 że ludzie, którzy żyli przed potopem żyli tak jak gdyby potop nigdy nie miał nadejść, a kiedy nadszedł zniszczył ich wszystkich, ponieważ nie poczynili odpowiednich przygotowań.

Czy świat, w którym żyjemy jest bezpiecznym światem, czy są w nim respektowane wartości moralne, czy nie ma w nim miejsca na gwałt czy przemoc? Czy ludzie przygotowują się na Powtórne Przyjście Jezusa? Czy zdają sobie sprawę z tego, że wkrótce ten świat dojdzie do swego końca? Odpowiedź brzmi, nie. Jeśli chodzi o moralność, to świat bardziej niż kiedykolwiek jest podobny do tych, którzy żyli przed potopem.

Jakub 5:1-7: "Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów."

 4. Znaki w świecie religijnym.


9. Jakie znaki w świecie religijnym świadczą o tym, że nadchodzi koniec?

Mateusz 24:4: "Na to Jezus im odpowiedział: 'Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł' ."

Powszechne zwiedzenie, przed którym Jezus ostrzegał swych uczniów, jest znakiem końca. Wielu twierdzi, że przychodzi w imieniu Jezusa i że są Jego reprezentantami. To powoduje, że ludzie są zdezorientowani. Spójrzmy tylko na chrześcijaństwo. Jak wiele jest w nim różnych denominacji i każde z nich uważa, że jest kościołem Boga.Rozprzestrzenia się ruch New Age, spirytyzm .Kościoły EKUMENICZNE -Ewangelia sukcesu wolno wszystko robić . Kościół katolicki mnustwo nauk niezgodnych z Bożem Słowem.Całe rzesze ludzi padają ofiarą fałszywych nauk. W takiej sytuacji jedyną bezpieczną rzeczą jest przyjąć Biblię jako Słowo Boże i w oparciu o nią sprawdzać czy coś jest prawdą czy nie.

Mateusz 24:23-26: "Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych...".

Mateusz 24: 9-12:

 • ""Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia."

 • "Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą"

 • "a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu."

 10. Co jest ostatnim znakiem końca świata?


Mateusz 24: 14: "A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec."

Przed powrotem Jezusa Bóg da każdemu człowiekowi sposobność poznania Ewangelii i dokonania ostatecznego wyboru: przyjęcia jej lub jej odrzucenia. Ten znak jak żaden inny pokazuje nam to, że koniec jest naprawdę bliski. Ewangelia, która przedstawia Jezusa jako naszego Zbawiciela i przygotowuje ludzi do Jego przyjęcia wówczas gdy On przyjdzie, jest dziś głoszona całemu światu. Jeszcze nie tak dawno istnienie Związku Radzieckiego było wielką przeszkodą w głoszeniu ewangelii. Jednak komunizm został obalony i dziś tysiące ludzi oddaje swe serca Jezusowi w rezultacie głoszenia ewangelii. Bóg znajdzie sposób na to, aby otworzyć drogę do głoszenia ewangelii w tych nielicznych krajach, gdzie te drzwi wciąż jeszcze pozostają zamknięte.

 Podsumowanie

Podsumujmy krótko to wszystko, co Biblia mówi na temat znaków końca. Te znaki w rzeczywistości są opisem tego jak świat będzie wyglądał tuż przed przyjściem Jezusa.
Biblia przedstawia świat w czasach końca jako świat pogrążony w chaosie spowodowanym przez wojny, choroby, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe i inne kataklizmy np. głód. Jest to świat, w którym wiele mówi się o pokoju, ale ten wciąż jest nieosiągalny. Jest to świat, w którym wartości moralne zanikają, świat w którym zło się panoszy, dochodzi do niesłychanych aktów przemocy i korupcji na niespotykaną skalę. Jest to świat, w którym ludzie żyją tak, jakby ten nie miał mieć końca, i Jezus nigdy nie miał powrócić. Świat, w którym bogaci wyzyskują biednych. Świat, w którym zwiedzenia są na porządku dziennym. Miliony idą za tymi, którzy mienią się być wysłannikami Boga, a nawet samymi Chrystusami, i którzy udowadniają swe roszczenia za pomocą wielkich znaków i cudów. Jest to świat, w którym łatwo o nietolerancję religijną i prześladowania. Świat, w którym Ewangelia Jezusa jest głoszona i jest podana do wiadomości każdej ludzkiej istocie po to, aby każda z nich mogła podjąć odpowiednią decyzję. 
Czy nie jest to dokładny opis sytuacji współczesnego świata? 
Co według Jezusa powinniśmy zrobić po tym, jak dojdziemy do wniosku że wszystkie przepowiedziane znaki wypełniają się na naszych oczach? Powinniśmy podnieść nasze głowy, ponieważ przyjście Jezusa jest bardzo bliskie. 
Tak przyjacielu, Jezus przychodzi wkrótce. Znaki czasu mówią nam o tym.

Gdyby Jezus wrócił dziś wieczorem, to czy wyszedłbyś na Jego spotkanie? Czy jest twoim pragnieniem być gotowym na tą chwilę, kiedy On przyjdzie aby zabrać cię do twego wiecznego domu?


Podziel się
oceń
5
0

Takie zdanie mają inni (21) | A jakie jest Twoje zdanie?

Ekumenia ,Ewangelia sukcesu...

niedziela, 20 marca 2011 0:17


Ewangelia sukcesu.... Jakze dzis zalewa wiele kosciolow chrzescijanskich,jakze ludzie ja kochaja. Ewangelie gdzie wszystko jest dozwolone ,kazdy chwyt . Wystarczy abys chodzil do kosciola oddawal dziesiecine a reszta juz jest nie wazna.Mozesz byc homoseksualista,zboczenscem,cudzoloznikiem,rozwodnikiem itp dla ewangeli sukcesu wszystko jest ok jestes mile widziany w grodzie koscielnym i nikogo nie obchodzi jak zyjesz ....  

Ewangelia sukcesu to herezja (mocne slowo!!!) Prosperity gospel is heresy!!

Tak taka ewangelia to Herezja koscioly z taka ewangelia sa kosciolami zwodniczymi.Ale ilez z chrzescijan kocha taka ewangelie.Jak fajnie sie chodzi do kosciola gdzie wszystko wolno nie ma zakazow ktore Bog ustanowil dla bezpieczenstwa wybranych ,nie ma ewangeli Jezusa Chrystusa tylko kawaly,opowiadania o czyms zabawnym ,wyglupiania sie na scenie i klaskanie Alleluja jaki Bog jest dobry! Kobiety sa takze w takich kosciolach pastorami,a Biblia zabrania kobieta nauczania w kosciolach. Szatan zwodzi swiat i nawet wdziera sie w koscioly chrzescijanskie.....

Niedawno poszlismy do jednego z takich kosciolow aby zobaczyc jak tam jest aby napisac cos na ten temat musielismy kilka razy tam pojsc aby poznac  jaka nauka jacy ludzie sie  tam znajduja. Wlosy na glowie stwaja kiedy sie slyszy taka ewangelie. Na poczatek 15 minutowa muzyka  rockowa gdzie serce bije jak szalone w rytm tej muzyki alebo na zawal po niej ...Huk bum bum i  tak azprzez 15 min. Potem wychodzi  pastor i zaczyna kazanie od kawalu ludzie sie smieja jest wesolo na sali Alleluja i do przodu.Ogladajac sie do okola  nie myslalam ze jestem w kosciele  a raczej w kinie czy w cyrku. Po prawej jedni pisza smesy tam gdzies z boku drudzy popijaja kawke  nastepni rozmawiaja sobie  o wszystkim maja dobry czas tam gdzies z tylu kobieta pol glowy we wlosach pol lysa  jeszcze jedna  takie spodenki ze az posladki jej widac  kolejna spodniczka tak krotka ze jak sie by  nachylila cala bielizna o ile ja miala wyszla by na wiezch... Wiecie co by Jezus zrobil jak by tam wszedl?? Bo my wiemy wziol by kija i powyganial by wszystkich z tamtad .! Taka jest wlasnie wangelia sukcesu ;-(

 

 Ekumenia..... Dzis w ekumenie wchodza wszelkie koscioly  Katolicy z zielonoswiatkowcami,z baptystami z muzulmanami itp Wszyscy chca utworzyc jeden swiatowy kosciol Jedna religie.Ale powiemy wam cos Ekumenia jest szatanskim dzielem!

Wiele ludzi zarzuca nam brak milosci bo nie tolerujemy ekumeni ,ze Oni w milosci sie polaczyli aby nie bylo podzialow .My jestesmy Przeciwni bo jak mozna laczyc sie z kosciolami balwochwalcow? Nauki niezgodniej z Bozym Slowem,Jak mozna laczyc sie z  grzechem i milowac go??? 

1 księdze Mojżeszowej 11: 1 - 9 :

"Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.  Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.   I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.   Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę,której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nierozproszyli się po całej ziemi!  Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.  I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.  Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!  I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.  Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. "


Wieża Babel jest symbolem zjednoczonej Europy.Słynne stwierdzenie  " Europa bez granic "    " jedna wielka Europa "   i co za tym idzie  " jedna religia " .
Antychryst nie może rządzić podzieloną Europą a więc w sferze religii również. 
Kolejną rzeczą jest Wieża Babel jako symbol jednej uniwersalnej religii.
Chcę także poruszyć temat Ekumenii.
Ekumenia tak naprawdę nie ma nic wspólnego z jednością w kościele czy też pomiędzy kościoła jak się modlił oto Pan Jezus Chrystus w 

Ewangelii Jana 17: 21-22  :
 " Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we
 mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy"

czy też jak pisał Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 1:10  :
" A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego,Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. "

 
O jaką Jedność tu chodzi? napewno nie o Ekumeniczną Chrześcijanie wyznający Chrystusa powini  żyć w Jedności ,ale  co ma wspólnego Jedność chrześcijańska z Jednością  religijną w której jest pełno Bożków ?
Szatan zaślepia  Jednością Diabelską  

Idziemy do lasu i zbieramy grzybki... czy zbieramy wszystkie?? Bo sa grzybkami z wygladu?? Nie zbieramy te dobre zas trujace pozostawiamy. Tak samo jest z nami chodzimy do takich kosciolow gdzie jest zdrowa ewangelia zgodna z Bozym Slowem .Odrzucamy te trujace ekumeniczne koscily tylko dla tego,ze sieja zwodnicza ekumeniczna nauke. 

 Jak często słyszymy wypowiedzi, które brzmią niemal identycznie: "Wszystkie religie są w rzeczywistości jednakowe. Wchodzimy na tę samą górę z różnych stron. Do zobaczenia na szczycie!".
Możesz być buddystą, mahometaninem, katolikiem - nie ma to znaczenia. Jezus, a może Allach? - wszystko jedno. Biblia? Bhagavad-Gita? Koran? Byle bys podlegal pod Ekumenie a do kogo  sie modlisz i w co wierzysz  nie ma znaczenia!

 O Ekumenii jest mowa w 2 liście do Koryntian 6: 14-18 :
" Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?  Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?  Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami?Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.  Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; "

W ekumenie wchodza nawet nie chrzescijanskie koscioly religie jak 

buddyzm, hinduizm,  islam itp. itd. Mozesz byc nawet i homoseksualista dla nich nie ma to znaczenia !                                                                                                                                                    Słowo Boże mówi wyraźnie w 2 liście do Koryntian 6:14-18 co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem albo co za dział ma wierzący z niewierzącym ?   Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami ?                      

"Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie".
 (Mt 7:21-29)Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (4) | A jakie jest Twoje zdanie?

Jak rozpoznać fałszywe nauki i Zwodnicze kościoły??

wtorek, 08 marca 2011 2:44

Czy sama wiara w Jezusa Chrystusa jest wystarczająca do zbawiennia??TAK ,no ale ktoś może narzucić pytanie  Przecież diabeł też wierzy w Boga?! Tak diabeł też wierzy w  Boga i drży tak nam mówi pismo święte. No ale z czym się wiąrze wiara w Boga i zbawienie przez wiarę ? Bo kiedy wierzymy w Boga to spełniamy Jego Świętą Wolę  Jego pozostawiony nam testamęt  .Zaś diabeł wierzy w Boga bo Go widział więc wie ,że On istnieje i tu się jego wiara kończy ,zaś drży przed swoim końcem bo wie co go czeka  ze strony Boga.


Dziś na świecie jest wiele nauk i kościołów ,które nauczają,że sama wiara w Jezusa Chrystusa jest niewystarczająca. Musi być wiara w Jezusa + coś jeszcze! NIE  tak już nauczają zwodnicze kościoły!

KATOLICYZM -do wiary w Jezusa narzuca ,chrzest,bierzmowanie,komunie,tysiące pośredników.Marię papieża  itd.

ZIELONOŚWIĄTKOWI- do wiary w Jezusa narzucają mówienie językami.

ŚW JEHOWI - W ogóle nie wierzą w Jezusa Chrystusa.

ADVENTYŚCI- do wiary w Jezusa narzucają czczenie soboty  

ITD ITD

Ktoś kiedyś powiedział tak;  

 Sama wiara nie wystarczy 

Jeśli nie przyjmujesz Sakramentów świętych ta łaska od Boga Cię omija. 

STOP FAŁSZ!! To NIEPRAWDA! Żadne sakramęty ( oczywiście są one NIEBIBLIJNĄ NAUKĄ) nie przybliżą Cię do łaski Bożej! 

Skąd możesz wiedzieć na pewno, że jesteś zbawiony? Przeczytaj werset z 1 Listu św. Jana 5:11-13: „A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”. Kto ma Syna? Ci, którzy uwierzyli w Niego i uznali Go za swojego Pana (Ewangelia wg św. Jana 1:12). Jeśli masz Jezusa, masz życie. Życie wieczne. Nie tymczasowe, ale wieczne.

TAK masz Jezusa wierzysz w Niego spełniasz Jego wolę będziesz zbawiony!

 Wiara w Jezusa Chrystusa ! nie plus coś jeszcze ! 

Biblia mówi o takich kościołach co nakładają na ludzi swoje diabelskie nauki.

„I wam, Zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion.” [Ew. Łukasza 11:46]

Tak kościół katolicki i kilka innych  narzuca ludziom brzemiona ,których sami nawet nie śmią dźwigać ..Zaś biedny lud idzie z tymi brzemionami przez życie ...

„Zapytywali go tedy Faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nie umytymi rękami? On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano:  ‘’Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.’’ Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie Przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować.” [Ew. Marka 7:5-9]

Zauważmy, że Jezus zganił uczonych w Piśmie i Faryzeuszy za dwie rzeczy. Powiedział do nich: obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia  oraz  Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Czy widzicie w tym miejscu, że Jezus staje w obronie Przykazań Bożych? Sprzeciwia się natomiast nakładaniu na ludzi ‘’ciężkich brzemion’’ w postaci ‘’nauk ludzkich’’, 

Bóg chce, byśmy mieli pewność zbawienia. Nie możemy przeżyć naszego życia zastanawiając się i martwiąc tym, czy naprawdę będziemy zbawieni, czy też nie. To dlatego Biblia w tak klarowny sposób mówi o zbawieniu. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony (Ewangelia wg św. Jana 3:16; Dzieje Apostolskie 16:31). Czy wierzysz, że Jezus jest Zbawicielem, że umarł biorąc na siebie karę za Twoje grzechy (List św. Pawła do Rzymian 5:8; 2 List św. Pawła do Koryntian 5:21)? Czy w kwestii zbawienia ufasz jedynie Jezusowi? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak”, jesteś zbawiony! Pewność oznacza „odrzucenie wszelkich wątpliwości”. Jeśli weźmiesz sobie do serca Boże Słowo, będziesz mógł przyjąć ponad wszelką wątpliwość prawdę, że Twoje wieczne zbawienie jest prawdą.Sam Jezus mówi o tych, którzy w Niego uwierzyli: „Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca” (Ewangelia wg św. Jana 10:28-29). 


KOCHANI Jeśli wpaja się wam,że Sama wiara w Jezusa Chrystusa jest niewystarczająca Uciekajcie od tej nauki.Gdzie mówią Wiara w Jezusa + Jeszcze coś! NIe nie ma plusów !

Czy łotr na krzyżu mósiał zejść i najpierw ochrzcić się ,wziąść komunię ,czy bierzmowanie,czy on mósiał wziąść te wszystkie fałszywe katolickie sakramęty?? Czy on mósiał najpierw mówić innymi językami? NIE! Po prostu uwierzył w Jezusa Chrystusa i został zbawiony odrazu!

Dz.Ap. 16r:31w, " A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom."

Uwierzierzyć w Pana Jezusa oznacza również trwanie w Jego nauce i  życie według Jego zaleceń :)


Młody mężczyzna chciał przejść przez zatłoczoną jezdnię, gdy wtem ktoś położył mu dłoń na ramieniu i wykrzyknął: „Czerwone światło!”
— Przecież wszyscy przechodzą! — odparł zdumiony młodzieniec.
— Niech pan nie patrzy na tych, co przechodzą! Niech pan patrzy na światło! — zawołał nieznajomy. Była to pierwszorzędna rada. Trafiała prosto w sedno sprawy.

Czym właściwie kierujemy się w życiu: owczym pędem czy sygnałami i znakami danymi światu przez Zbawiciela? Co skłania nas do łamania przepisów i regulaminów, jeśli nie bezmyślne oglądanie się na tłum i dorównywanie mu kroku. A przecież nie powinniśmy gubić z oczu światła wskazówek danych nam od Boga nieprawdaż?Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (23) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 291  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451291
Nasze wpisy
 • liczba: 484
 • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl