Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 259 707 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Dostaliśmy takie pytanie od "pewnej osoby"

środa, 30 kwietnia 2008 4:06

Jestem katolikiem, dlaczego powinienem rozważyć to, czy zostać chrześcijaninem?Pytanie: Jestem katolikiem, dlaczego powinienem rozważyć to, czy zostać chrześcijaninem?

Odpowiedź: Po pierwsze, proszę zrozumieć, że my nie mamy na celu nikogo obrazić, formułując pytanie w ten sposób. Rzeczywiście dostajemy wiele pytań od katolików, pytających pomiędzy wierszami: „Jaka jest różnica pomiędzy katolikami i chrześcijanami?” W czasie rozmów twarzą w twarz z katolikami słyszeliśmy dosłownie: „Nie jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem” Dla wielu katolików termin „chrześcijanin” i „protestant” są synonimami. Z tym wszystkim, co zostało powiedziane, intencją tego artykułu jest, aby katolicy przestudiowali, co mówi Biblia na temat bycia chrześcijaninem, i być może rozważyli, że wiara katolicka nie jest najlepszą reprezentacją tego, co opisuje Biblia. Jako tło, polecamy przeczytać nasz artykuł „Co oznacza bycie chrześcijaninem?”

Kluczową różnicą pomiędzy katolikami i chrześcijanami jest sposób postrzegania Biblii. Katolicy postrzegają Biblię jako autorytet na równi z Kościołem i tradycją. Chrześcijanie postrzegają Biblię jako najwyższy autorytet wiary i praktyki. Pytanie brzmi: w jaki sposób Biblia sama mówi o sobie? 2 List do Tymoteusza 3:16-17 mówi nam: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.” Pismo, samo w sobie jest wystarczające dla chrześcijanina, aby był prawdziwie przysposobiony do każdego dobrego dzieła. Ten tekst mówi nam, że Pismo nie jest „tylko początkiem” lub „tylko podstawą” czy „fundamentem na bardziej kompletne tradycje kościoła”. Wręcz przeciwnie, Pismo jest doskonale i całkowicie wystarczające pod każdym względem dla chrześcijańskiego życia. Pismo może nas nauczać, napominać, poprawiać, trenować i wyposażać. Biblijnie wierzący chrześcijanie nie zaprzeczają wartości tradycji kościoła. Jednak, chrześcijanie utrzymują, że aby tradycja kościoła miała wartość, musi bazować na jasnym nauczaniu Pisma, i musi się w pełni z nim zgadzać. Drogi przyjacielu katoliku, studiuj Słowo Boże sam dla siebie. W Bożym Słowie znajdziesz Boży opis i Boży zamiar dla Jego Kościoła. 2 List do Tymoteusza 2:15 mówi: „Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.”

Druga znacząca różnica pomiędzy katolikami i “biblijnymi chrześcijanami” to rozumienie w jaki sposób dotrzeć do Boga. Katolicy zwykli są przystępować do Boga poprzez pośredników, takich jak Maria czy święci. Chrześcijanie przystępują do Boga bezpośrednio, składając modlitwy nie do kogoś innego, ale właśnie do samego Boga. Biblia mówi, że my sami możemy mieć dostęp do Bożego tronu łaski (List do Hebrajczyków 4:16). Biblia jasno mówi nam, że Bóg pragnie abyśmy modlili się do Niego, abyśmy mieli z Nim społeczność, abyśmy prosili Go o rzeczy, których potrzebujemy (List do Filipian 4:6; Ew. Mateusza 7:7-8; 1 List Jana 5:14-15). Nie ma potrzeby mediatorów czy pośredników, ponieważ to Jezus jest naszym jedynym pośrednikiem (1 List do Tymoteusza 2:5) i Chrystus wraz z Duchem Świętym już wstawiają się za nami (List do Rzymian 8:26-27; List do Hebrajczyków 7:25). Przyjacielu katoliku, Bóg kocha cię i poprzez Jezusa zapewnił ci, otwarte drzwi do bezpośredniej relacji z Nim.

Największa różnica pomiędzy katolikami i “biblijnymi chrześcijanami” dotyczy sprawy zbawienia. Katolicy postrzegają zbawienie prawie całkowicie jako proces, podczas gdy chrześcijanie widzą zbawienie jednocześnie jako uzyskany status i jako proces. Katolicy widzą siebie jako „ci, którzy są zbawiani” podczas chrześcijanie postrzegają siebie jako „ci, którzy zostali zbawieni”. 1 List do Koryntian 1:2 mówi nam „(tym) poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym...” Słowa „poświęcony” i „święty” pochodzą od tego samego greckiego korzenia. Ten werset deklaruje, że chrześcijanie są jednocześnie poświęceni i powołani do tego, aby być uświęconymi. Biblia prezentuje zbawienie jako dar, który otrzymuje się w momencie, kiedy osoba wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela (Ew. Jana 3:16) Kiedy osoba otrzymuje Chrystusa jako Zbawiciela, staje się usprawiedliwiona (List do Rzymian 5:9), odkupiona (ocalona od niewoli grzechu – 1 List Piotra 1:18), pogodzona z Bogiem (doświadczająca pokoju z Nim – List do Rzymian 5:1), uświęcona (oddzielona dla Bożego planu – 1 List do Koryntian 6:11) i narodzona na nowo - jako nowe stworzenie (1 List Piotra 1:23; 2 Listo do Koryntian 5:17). Każdy z tych wymienionych faktów są spełnionymi faktami, które otrzymuje się w momencie zbawienia. Chrześcijanie są od tego momentu powołani do tego, by żyć praktycznie (powołani by być świętymi) i do tego, co już jest prawdą – w pozycji – uświęconych.

Katolicki pogląd mówi, że zbawienie jest dane przez wiarę, ale później musi być “utrzymane” poprzez dobre uczynki i udział w sakramentach. Biblii chrześcijanie nie zaprzeczają wartości i znaczenia dobrych uczynków, ani tego, że Chrystus powołuje nas do przestrzegania Jego przykazań i do posłuszeństwa względem Niego. Różnica polega na tym, że chrześcijanie postrzegają te rzeczy jako rezultat zbawienia, nie jako wymóg zbawienia, albo powód utrzymania zbawienia. Zbawienie to zakończona praca, wykonana przez ofiarę Jezusa Chrystusa (1 List Jana 2:2). Bóg oferuje nam zbawienie i zapewnienie zbawienia ponieważ ofiara Jezusa była pełna, kompletna i doskonale wystarczająca. Jeśli otrzymujemy Boży cenny dar zbawienie, możemy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni. W 1 Liście Jana 5:13 czytamy „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.”

Możemy wiedzieć, że mamy życie wieczne i możemy mieć pewność zbawienia dzięki wielkości ofiary Chrystusowej. Ofiara Chrystusa nie potrzebuje tego, aby ją odnawiać. List do Hebrajczyków 7:27 mówi nam: „...uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie”. List do Hebrajczyków 10:10 podaje „...mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.” 1 List Piotra 3:18 „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga...” Ofiara Jezusa raz na zawsze była absolutnie i doskonale wystarczająca. Jezus powiedział na krzyżu „Wykonało się” (Ew. Jana 19:30) Ofiara Jezusa była całkowitą zapłatą za nasze grzechy (1 List Jana 2:2). W rezultacie, wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone i mamy obiecane życie wieczne w niebie w momencie otrzymania daru, jaki Bóg nam oferuje – zbawienia przez Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 3:16).

Katolicki przyjacielu, czy pragniesz tego „tak wielkiego zbawienia” (List do Hebrajczyków 2:3)? Jeśli tak, wszystko co musisz zrobić, to przyjąć je (Ew. Jana 1:12), przez wiarę (List do Rzymian 5:1). Bóg kocha nas i oferuje nam swoje zbawienie jako dar (Ew. Jana 3:16) Jeśli otrzymujemy Jego łaskę, przez wiarę, mamy zbawienia jako naszą wieczną własność (List do Efezjan 2:8-9). Raz zbawieni, nic nie może nas oddzielić od Jego miłości (List do Rzymian 8:38-39). Nic nie może nas wyrwać z Jego ręki (Ew. Jana 10:28-29). Jeśli pragniesz tego zbawienia, jeśli pragniesz przebaczenia swoich grzechów, jeśli pragniesz mieć pewność zbawienia, jeśli pragniesz bezpośredniego dostępu do Boga, który Cię kocha – przyjmij to i jest to twoje. To jest zbawienie, za które Jezus poniósł śmierć, a które Bóg oferuje jak dar.


Patrycja&Mick

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (9) | A jakie jest Twoje zdanie?

Odpowiadamyna komentarze "Chrześcijański Rock następny atak SZATANA"

piątek, 25 kwietnia 2008 3:08
 Dostaliśmy komentarze tej treści Fragmęty  ;
Nazywam się: aurinko -Widzieliście zespół No Longer Music? Widzieliście jak oni wyglądają? dredy, tatuaże, kolczyki, punkowy styl ubierania się. I co z tego?
Nazywam się: Diler Polski - Mój komentarz jest taki:
Trochę luzu, należy znaleźć ideę złotego środka!!!!
Są fajne zespoły typu 2TM2,3 które grają ROCK CHRZESCIJAŃSKI!!

Nazywam się: skygod -Ale jak są słowa uwielbiające Pana i dla Pana. To jest muzyka np: Christian Rock. Jest ku uwielbiania Panu, i Słowa są np; Hillsong: Saviour- Czyli zbawca, zbawienie. Tam śpiewają o Jezusie dla Jezusa!.

Nasza odpowiedź brzmi tak ;
   Diabeł jest królem masy czartów-DEMONÓW,które mają włosy kobet a twarze mężczyzn !Nie jest to przypadkowe  ,że dzisiejsze grupy rockowe tak wyglądają .Młodzi ludzie są w dniach dzisiejszych zniszczeni przez inwazję Demonów z piekła! Trudno jest dziś pójść dziś gdzie kolwiek by nie usłyszeć ochrypłego Bum-bum-bum-bum-bum-....;
I w tym śpiew o Bogu hmm ale o Jakim Bogu ?? Napewno nie o Bogu Zbawicielu!!
    SZATAN RYCZY ZE ŚMIECHU!!
 Pamiętajcie muzyka jest w zaplanowanym porządku ;
a/ Melodia,              b/Harmoni        c/Takt
Obecnie Diabeł zmienił  i przekręcił to tak ,by pierwszy był takt,rytm ,uderzenie.
Pewien film który rzeczywiście popiera niepochamowane rytmy  zatytuowany jest "Gorączka sobotniej nocy"
  W opisie Lucyfera ,Bóg powiedział
  księga ezechiela r 28 wiersz 13 i dalej
" .....ze złota zrobione były twoje bębenki......"
Księga Ezechiela 28/16
"......napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś....."
Chrześcijański rock -Punk
    Lucyfer związany był z muzyką w niebie .Dlatego znał on jej moc! Bębenki i lutnie zrobione były w dniu gdy został stworzony .Był on rodzajem muzycznego  instrumentu!Zobacz księge Ezechiela28/13
  Kiedy upadł w swej mądrości i piekności. muzyka Jego zaczeła śmierdzieć .Zgnilizna rozwineła się pod nim i robactwo go okrywa!
  Księga Izajasza
" Twoją pychę i brzęktwoich lutni strącono do krainy umarłych.Twoim posłaniem zgnilizna,a robactwo twoim okryciem "
Muzyka Szatana stała się wrzaskiwa i płodzona w gwałcie zobacz księgę Ezechiela 28/16
Muzyką  ROCKOWĄ szatan niszczy ludzi choć śpiewa się w niej o Bogu!
  Objawienie Jana 9/7;11
" Z wyglądu  szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju a na głowach  ich coś jakby złote korony,a twarze ich jakby twarze ludzkie .A wosy miały jak włosy kobiece ,a zęby były  ich jak u lwów.Miały też pancerze  niby pancerze żelazne.A szum ich skrzydeł  jak turkot wozów wojennychi wielu koni pędzących do boju!Miały też ogony podobne do skoriopnów  oraz żądła a w ogonach  moc wyrządzania ludziom szkody przez  pięć miesięcy.I miały nad sobą ,ajko króla anioła odchłani ,które imię brzmi po Hebrajsku Abaddon,po grecku zaś imię jego jego imię brzmi Apollyon /Niszczyciel/"
  Dzisiaj na Chrześcijańskich koncertach  Rockowych,jak i za równo świeckich   zespoły i indywidualiści którzy mają nadzieję dostania się na szczyt  swej muzyki  sprzedają duszę szatanowi .
   Te grópy soecjalizują się ;
- w dymie
-w obsesji ze śmiercą
 -w dziwacznych skojarzeniach
-w symbolach okultu
-w wersetach biblijnych ,
-w braku rzeczywistej radości,

  
 MISTRZOWSKI ATAK SZATANA!!

   Powiodło się mu w niektórch Chrześcijańskich grupach, rockowe uderzenia wyraża się przez przesadny bas  i bębny , tak iż szatan zaciera swoje ręce.Podczas konfrontacji z ta prawdą chrześcijańscy muzycy mówią "Oh tak ale słowa sa cudne" Wtedy odpowiadamy im  
"DIABEŁ i tak nie słócha słów to co ich przyciąga to rytmiczne uderzenia"!
   Herman Riffel odwiedzając amerykańską chrześcijańską misję  w afryce w Zaire zapytał pewnego misjonarza ;
"Jak idzie bracie Twoja praca"
  Babtystyczny misjonarz odrzekł "Paskudnie większość ludzi opuściła kościół" Gdy spytał się  miejscowego  starszego zboru  dlaczego tak się stało ,odrezekł ;"Pastorze tak długo  jak pański syn zwoływać będzie duchy w swoim pokoju  my nie wrócimy do kościoła"
   Okazało się ,że syn tego pastora  po przybyciu do domu w USA ,zakupił tak zwanyą CHRZEŚCIJAŃSKĄ ROCKOWĄ  KASTĘ !! Afrykański starszy zboru kontynuował;" My nie rozumiemy tych słów ,ale my napewno rozpoznajemy te uderzenia"
KLUCZ MAJOROWY -radosny,żywy,zwycięski.
BÓG OJCIEC    =1-sza nuta.
BÓG SYN       =3-cia nuta.
BÓG DUCH ŚWIĘTY= 5-ta nuta
  Łatwo jest to rozpoznać chwalenie i uwielbianie w tym duchu ROCKU!!
KLUCZ MINOROWY   -smutny,tęskny,czasami depresyjny
BÓG OJCIEC       =1-sza nuta.
BÓG/SYN/JEZUS/   =3-cia nuta obniżona o połowę w tonie.
BÓG DUCH ŚWIĘTY  =5-ta nuta.
    Zauważcie,że w kluczu minorowym ,Jezus zostaje wyparty  ze swojej pozycji,Jest obecnie trudnoi niemal niemożliwe  wprowadzić chrześcijańską  grupę w chwalenie  i wuielbianie oraz  śpiew w Duchu  z klucza minorowego.
   Wschodnia muzyka -odrzuaca Jezusa całkowicie i wszytsko co lewe jest pierwsze w połączeniu z piątym akordem.
  Chcemy skierować te słowa do wszystkich chrześcijan .
"Jeśli narodziłeś się na nowo  i jesteś w Bożej rodzinie wierzymy,że  jest to wspaniałe przeżycie!Nutka minorowa jest wówczas  używana  wstrzemięźliwie . Ludzie wysp Pacyfiku,to bardzo radosne społeczeństwo Ich tradycyjna muzyka  nie ma w ogóle  minorowych akordów Przejżyj  swoje płytowe  i kasetowe nagrania  zniszcz każda która;
a/daje depresyjny efekt.
b/ma hałaśliwy łomot wybijania taktu
c/posiada zwodzący ,jęczący dźwięk gitar/jest to podrobiony dźwięk wielostreumowej hinduskiej -sistar/
d/rockową muzykę chrześcijańską
Objawienie Jana 10/5;6
"Anioł zaś którego widziałęm stojącego na morzu i na lądzie ,podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego ,który żyje  na wieki wieków ,któy stworzył niebo i to co w nim i ziemię i to co na nieji morze i to co w nim ,że to już długo nie potrwa"
a/  Duch   -świadomość Boga/łączność z Bogiem w duchu Bożym.
b/  Dusza  -świadomość własna/życie/-sumienie,rozum,wola i emocje
c/  Ciało  -świadomość świata-namiot,mieszkanie duchai duszy .
  Duch w was daje możliwość uwielbiana Boga
Jest to zasadnicza różnica pomiędzy  tobą a zwierzęciem
czy wiesz,że gdy staniesz się nowonarodzonym ,tylko twój duch jest narodzony ponownie.
   Ew.Jana3/6  ".........co się narodziło z Ducha ,duchem jest"
Dusza twa i ciało potrzebują stałej  obslugi i pracy nad nimi dla zbawienia zahamowania z nowymi dążnościami  ducha.
  Czy wiesz,że twoja muzyka w królewstwie twojej duszy ,może albo błogosłąwić ,albo niszczyć twój duchowy wzrost.
Czy wiesz,że jako muzyk  możesz uprzeć się i odmówić racji co do tego wszystkiego ,możesz zaatakować  nas słowami lub listownie ,ale stale cichy głos sumienia w tobie będzie ci przypominał mówiąc;
"Ty nie chcesz przyjąc tego ale oni mają rację ,ty wiesz ,Twoja cała duchowość jest na powierzchni.Nie ma głębokości."
  Kochani nas  zróbcie sami sobie przysługę  i UWAŻAJCIE NA WASZĄ MUZYKĘ!!
   Patrycja&Mick Błoniarz

  
Podziel się
oceń
3
1

Takie zdanie mają inni (128) | A jakie jest Twoje zdanie?

Muzyka rockowa nawet jeśli śpiewa o Bogu jest Muzyką DEMONICZNĄ!!

wtorek, 22 kwietnia 2008 16:33

Oto przykład Muzyki ChrześcijańskiejMuzyka chrześcijańska?? Czy Demoniczna??

Pragnę poruszyć tym razem, budzący wiele emocji, problem muzyki chrześcijańskiej. Nie jest moim celem rozpatrywanie, jaka jest rola "świata dźwięków" w naszym życiu, przyjmuję po prostu, że jest bardzo ważna i nie można jej lekceważyć. Pytania które mi się nasuwają są inne. Czy wraz z chrześcijańską muzyką rockową, w społeczność chrześcijańską wkradają się: bałwochwalstwo, demonizm, pogaństwo i grzech? Ile racji jest w argumentach przeciwników "szatańskiej" muzyki metalowej? Czy można ją wykorzystywać do głoszenia ewangelii?...

Gdy zastanawiam się nad postawionym w tytule problemem, pierwszą myślą, która mi się pojawia, jest to, jak bardzo trudno porozumieć się różnym stronom tej dyskusji. Z jednej strony, od co bardziej zagorzałych dyskutantów słyszy się okrzyki: "Demoniczna muzyka! Szataństwo!", druga nie pozostając dłużna woła: "Jesteście nietolerancyjni! A jakie w ogóle macie pojęcie o tym co mówicie! A słyszeliście kiedyś jakąś chrześcijańską kapelę rockową? Konserwa!" itd. Przerażające jest, jak często mówimy o tym, że Bóg nas kocha, a jak mało my sami staramy się Go w tym naśladować...


Nie każda muzyka może być nazywana chrześcijańską. Nie każdym gatunkiem można chwalić Boga. Można to przyrównać do wpływów pogańskich w pierwotnym chrześcijaństwie. Jest wiele gatunków muzycznych, które pobudzają seksualnie , są też takie które rozbudzają agresję seksualnie . Są też takie rodzaje muzyki, których źródłem są pogańskie rytmy  Posłuchajcie też co oni śpiewają: masa wulgaryzmów, seks i przemoc - oto najczęstsze tematy. Przypatrzcie się też koncertom. To co się tam dzieje to Sodoma i Gomora. Pijaństwo, narkotyki, wolny sex, agresja. Co to ma wspólnego z Bogiem? Jak tam można głosić Ewangelię? A czy inaczej jest na "chrześcijańskich" koncertach rockowych? Dymy, błyski, ludzie szaleją, skaczą co to ma wspólnego z głębokim uwielbieniem Boga? Czy w taki sposób można głosić Ewangelię? Czy nie zaszczepia się młodym ludziom fałszywego obrazu Boga? Bóg jest przecież Bogiem porządku. Czy jeśli ludzie ze świata zobaczą chrześcijan zachowujących się tak jak oni, to czy będą chcieli coś zmienić w swoim życiu? No i świadectwo życia świeckich muzyków. Homoseksualizm, otwarte nawoływanie do wolnego seksu, narkotyki, wulgarne słownictwo. Czy można wobec tego przy ich muzyce śpiewać o Bogu? Jestem głęboko przekonany, że tylko muzyka tradycyjnie wykonywana przez chrześcijan może być używana do ewangelizowania i tylko ona może budować wierzących. Uważam, że nie wszystkie gatunki a szczególnie Woodstok muzyka rockowa nie  podobają się Bogu.!!

  Kochani uważajmy jeśli ktoś wam proponuje takiego typu muzykę ,nawet jeśli  są w nich słowa o Bogu !! Nie djacie się zwieść  takim ludziom bo i szatan ma swoje dzieci!!   Muzyka chrześcijańska to muzyka spokojna, łagodna, ale nie CHRZEŚCIJAŃSKI ROCK!!......Bo Bóg jest Bogiem łagodnym . A w Rocku nie ma łagodności Bożej ,tam jest Ryk szatana który pod pozorem słów o Bogu zwodzi ludzkość UWAŻAJCIE KOCHANI na tego Typu muzykę .....

Patrycja & Mick

Podziel się
oceń
3
2

Takie zdanie mają inni (86) | A jakie jest Twoje zdanie?

Nie wstydzimy się Jezusa Chrystusa!!

niedziela, 20 kwietnia 2008 12:18


@)-->-->--nie_moge dłóżej Panie PIEŚN .mp3 posłuchaj @)-->-->--

Wychodzimy ukrycia!
Nie możemy  być cicho. Nie możemy tego zatrzymać dla siebie. To jest za dobre, aby się nie podzielić.
Jezus Chrystus umarł za nas, ale teraz żyje, i uwolnił nas z mocy grzechu. Tak, możemy  grzeszyć jeśli chcemy, ale już więcej nie chcemy. Nie jesteśmy dłużej prowadzeni do grzechu. Jestemśmy wolni!
Jeżeli homoseksualiści mogą wyjść z ukrycia, i paradować dumnie po ulicach - dlaczego MY mamy być cicho?
Nie wstydzimy się Jezusa Chrystusa. On jest cudowny! On jest świetny! On wciąż robi te same rzeczy jakie kiedyś robił. On zrobił dla nas tak wiele, że zajęło by to wiele czasu aby wszystko opowiedzieć!
Wiemy, że religia jest tematem tabu i nie powinieneś mówić o niej w społeczeństwie. Ale MY odkryliśmy, że Jezus Chrystus nie jest tylko starą, martwą religią, ale żywą i cudowną osobą!
Faktycznie , Jezus Chrystus nawet nie myśli o religii! Religia jest ludzką próbą osiągnięcia Boga podczas gdy Jezus Chrystus jest Bogiem próbującym dotrzeć do naszej ludzkości.
Wiemy, że ludzie stworzyli religię na tym czego nauczał Jezus, ale to nie dla tego Jezus przyszedł na ziemię.
Jezus przyszedł na ziemię aby umrzeć za nas - ponieść karę za wszystko co zrobiliśmy złego. Jak widzisz, Boża miłość zmusza Go do bycia sprawiedliwym i traktować ludzi szczerze. A sprawiedliwość wymaga, aby była kara dla źle czyniących.
Wielką nowiną jest to, że Bóg ukochał cię i resztę ludzkości, tak bardzo, że zaplanował cierpieć karę za twoje grzechy, abyś mógł być wolny! Zrobił to w osobie Jezusa Chrystusa prawie dwa tysiące lat temu w Izraelu, kiedy umarł na krzyżu.
Bóg tak umiłował ludzi tego świata, że dał swego jedynego Syna, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna aby świat potępił. On posłał Go aby świat zbawić! (Jan 3:16-17)
Tak, jesteśmy podekscytowani Jezusem. To takie cudowne, odnaleźć, że gdzieś tam, jest ktoś kto się troszczy o nas i kocha nas takimi jakimi jesteśmy. Jak wiesz, nie jest to takie łatwe!
Wielu ludzi ma fałszywy obraz Jezusa. Jesteśmy zadowoleni, że odkryliśmy rzeczywistą prawdę. Cieszymy się, że odkryliśmy, iż Jezus nie przyszedł założyć religii, ale kochać nas i dać nam pełnię życia!
Jeżeli potrzebujesz miłości, może powinieneś sam sprawdzić Jezusa. Niestety, wiele kościołów prezentuje wykrzywiony obraz prawdziwego Jezusa. To czego potrzebujesz, to samemu przeczytać Nowy Testament (w Biblii). Tą drogą możesz otrzymać czysty obraz.
Jezus cię teraz obserwuje, czeka abyś Go zawołał. On jest gotowy być przy tobie, kiedykolwiek zdecydujesz się do Niego zawołać!
Jeżeli chciałbyś mieć w swoim życiu coś, co by cię ekscytowało - proponowalibyśmy  Jezusa Chrystusa!
Nie jesteśmy w ukryciu! Nie wstydzimy się Jezusa Chrystusa! Jesteśmy gotowi i chcemy rozmawiać o Jezusie w każdym czasie.


Podziel się
oceń
5
1

Takie zdanie mają inni (12) | A jakie jest Twoje zdanie?

Serdecznie zaprszamy do odwiedzenia poniższego linku !!

sobota, 19 kwietnia 2008 2:36

 http://video.google.co.uk/videoplay?docid=3493207271920409738


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 260  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« kwiecień »
pn wt śr cz pt sb nd
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451260
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl