Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 739 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Mój Ojciec w Niebie....

czwartek, 31 maja 2007 23:26
                                 
  Mój Ojciec w niebie dobrze wie,o burzy co me serce rwie.
On może chmury spędzieć w cień.I  zmienić ciemność w jasny dzień.
 
Mój Ojciec w niebie dobrze wie,czym leczyć rany bóle me.
On dotknie mie miłościa Swą.Uzdrowi chorą duszę mą.
  Mój ojciec w niebie dobrze wie,jak chwieją się me ręce mdłe.
On będzie  chronił mię od zdrad,Do końca mię zachowa rad.
  Mój Ojciec w niebie dobrze wie,o chwili kiedy wziąść mię chce.
O Panie obym w każdym dniu gotowym był i czekał tu.
  Mój Ojciec wie,On dobrze wie ,o burzy co me serce rwie.
Mój Ojciec wie On dobrze wie.On zgromi wichry,wyrwie z bólu mnie.

           

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (14) | A jakie jest Twoje zdanie?

ANI ZA ,ANI PRZECIW......

czwartek, 31 maja 2007 0:10
      "Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący.
 Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny,wypluję cię z ust moich"

                   


  Oto chrześcijanie - są nimi z nazwy: noszą tytuł, nie mając do niego prawa. Pod płaszczem religii, która - jak im się wydaje - doda im społecznej aprobaty i poszanowania, nie mają osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Posiadają tylko swoje własne opinie, sądy i wnioski. Dla nich Bóg i Jego Słowo, Chrystus i Jego krzyż, wieczność, niebo i piekło to sprawy bardzo dyskusyjne.
   Nie sprzeciwiają się ani nie chcą występować przeciwko Bogu, lecz z drugiej strony nie chcą też przestać korzystać ze wszystkiego, co świat ma im do zaoferowania. Pozwalają sobie na wszystko, nie ponosząc najmniejszego uszczerbku.

Chcieliby umrzeć jako święci, przeżywszy życie jako grzesznicy.
  Mówią chętnie o moralności i wypowiadają poglądy tak w sprawach społecznych, jak i religijnych, lecz jedynie w sposób czysto intelektualny i świecki.
  Nigdy nie mieli osobistej więzi z Bogiem. Unikają bliższego kontaktu z Chrystusem.
  Z dnia na dzień odkładają swą decyzję, mówiąc: "Zamierzam dokonać wyboru, lecz zrobię to później; życie jest krótkie, trzeba więc z niego korzystać".
  Drogi Przyjacielu, drga Przyjaciółko, jeśli tak wygląda Wasz portret, to najwyższy czas opowiedzieć się za Chrystusem.

       To krok, którego nigdy nie będziesz żałował.
Mat. 7:13-14,21
13. Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
14. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.
21. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie
.

                           Boże!!
          

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (14) | A jakie jest Twoje zdanie?

Musisz wybarć Jezus Chrystus ,czy Świat??? Wybór należy do Ciebie......

wtorek, 29 maja 2007 21:47
                Ostatni zew jeszce rozlega się w ciąż.
              Grzeszniku nie zwlekaj do Zbawcy wnet dąż.
                O pośpiesz do puki ten łaski czas trwa .
             O pośpiesz a Jezus Zbawienie Ci  da.
               Jak długo pozwolisz na dworze  Mu stać.
             O zechciej nareszcie swe serce Mu dać.
                Na zew ten ostatni odezwać się chciej.
            Gdyż Boża cierpliwość raz skończy się też.
              O śpiesz się,bo może ostatni to zew.
          Przyjm Zbawce za Ciebie On przelał Swą krew.
                               CHRYSTUS CZY ŚWIAT?
Rozmiar: 818 bajtów
Fil. 1,21 "Życiem dla mnie jest  Chrystus"

     Drogi Przyjacielu, może dopiero od niedawna jesteś własnością Pana Jezusa, którego znasz teraz jako swojego Zbawiciela. On przebaczył Ci Twoje grzechy i radujesz się teraz pokojem z Bogiem. Obecnie zaś chodzi o to, abyś szedł naprzód u boku Pana Jezusa i z Nim, i żył dla Niego.
  Pan Jezus mówi do Ciebie: "Synu, daj mi swoje serce". Twoje serce chce także posiąść świat, który znajduje się pod panowaniem szatana. Który z tych dwóch Cię pociągnie? Decyzja spoczywa w Twoich rękach. Powiedz, do kogo należą uczucia Twego serca i siła Twojego życia? Odpowiedź, jakiej udzielisz, zależy od miejsca, jakie dasz w sercu Panu Jezusowi.

Czy może On zająć u Ciebie pierwsze miejsce?

Czy zajmuje je zupełnie i bez reszty?

  Nie chodzi o to, abyś powziął jakieś postanowienia albo żebyś poczynił zapewnienia. Jeśli Twoje serce należy bez reszty do Pana, wtedy Twoje życie będzie życiem dla Niego, czyli otrzymane wieczne życie będzie się rozwijało. Oddechem nowego życia zaś, poświęconego Bogu, niech będzie ciągła modlitwa, a pokarmem czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Jeśli jednak Twoje życie będzie należało do Pana Jezusa tylko częściowo, wówczas będzie należało całkowicie do świata. Każdy dzień, który dajesz światu, jest jednocześnie dniem straconym dla Pana, ponieważ nikt nie może służyć dwóm panom.
 P.S.
Jak. 4:4-10

4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
5. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?
6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.
9. Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie.
10. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

         
Rozmiar: 818 bajtów
       

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (5) | A jakie jest Twoje zdanie?

Pan .... okazuje cierpliwość względem was,bo nie chce ,aby ktokolwiek zginoł,lecz chce.aby wszyscy doszli do poznania. 2list Piotra3,9

wtorek, 29 maja 2007 0:28
  Jeżeli powiemy ludziom,że nadchodzący sąd Boży jest blisko-nie uwierzą.Zachowują się tak,jak ludzie za czasów Noego,który przes słowo i czyny oznajmił im,że wktótce nadejdzie potop.Ludzie trwają w niewierze,bo uważają,że wszystko musi tak pozostać,jak było od początku stworzenia.(2 Piotra 3,4) Za czasów proroka Jonasza w Niniwie mieli bez wątpienia podobny sposób myślenia,gdy przypatrywali się swojemu wielkiemu i okazałemu miastu,nad którym to miał odbyć się sąd.Liczyło ono około 600 000 mieszkańców,było otoczone trzydiestometrowym murem,umocnione wysokimi wieżami.Poza tym silna armia Króla Asyrii zapewniała im bezpieczeństwo,uważali więc,że nie mieli się czego obawiać.A jednak sto lat później ogłoszono:"Niniwa jest zburzona"(Neh3,7)
  Dlaczego ta stuletnia zwłoka?Czy Jonasz nie mówił,że za 40  dni będzie zniszczona?Tak się stało,ponieważ obywatele Niniwy nie wyśmiewali i nie odrzucali poselstwa proroka,lecz pokutowali,upokorzyli się przed Bogiem,uwierzyli ostrzeżeniu o sprawiedliwych zamiarach Bożych i wołali do Niego.Bóg usłuchał ich w swej cierpliwości.
   Jeszcze dziś Bóg  cierpliwie czeka na wszystkich ludzi,bo nie chce ,aby ktokolwiek zginoł,ale by wszyscy pokutowali-to znaczy odwrócili się od wszelkiego zła ,od grzechu.
   Jakaż miłość! Czy zlekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości? Nie wiesz,że  dobroć i cierpliwość Boża okazywana jest ci po to,by doprowadzić cię do opamiętania?
          JEZU BEZ CIEBIE JESTEM
       

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (9) | A jakie jest Twoje zdanie?

Prawdziwy i fałszywy Dekalog,10 przykazań Bożych!!!

niedziela, 27 maja 2007 0:42
  DWA DEKALOGI

Poniżej przytaczamy obie wersje Dekalogu. Oryginalną (z Pisma Świętego), i katechizmową, znaną przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa. Przeczytajmy uważnie i porównajmy obydwa teksty Dekalogu.. Pierwszym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, drugim najnowszy Katechizm Kościoła Katolickiego wydany przez Pallottinum w 1994 roku.


                      
Dekalog z góry Synaj i dekalog z katechizmu:
Dekalog biblijny

dekalog katechizmowy

„Ja jestem Pan, twój Bóg...

„Ja jestem Pan, twój Bóg...

I

I

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną.

II

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na ziemi nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

III

II

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

IV

III

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co w nich jest, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

V

IV

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

VI

V

Nie będziesz zabijał.

Nie zabijaj.

VII

VI

Nie będziesz cudzołożył.

Nie cudzołóż.

VIII

VII

Nie będziesz kradł.

Nie kradnij.

IX

VIII

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstw jako świadek.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

X

IX

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego."

Nie pożądaj żony bliźniego twego.

X

Ani żadnej rzeczy, która jego jest."


   Drodzy czytelnicy jedyny  i prawdziwy  Dekalog  jest tylko i wyłącznie w Piśmie Świętym.
Powyższa tabela pokazuje nam różnice pomiędzy dwoma dekalogami ,pomiędzy dekalogiem Biblijnym,a pomiedzy dekalogiem Katechizmowym.Możemy jasno i pewnie powiedzieć,że prawdziwy dekalog znajduje się tylko i wyłącznie w Bibli.A dekalog Katechizmu jest FAŁSZYWYM DEKALOGIEM!    Fałszywym ,ponieważ zostały pościnane części wersetów dekalogu.Drógiego przykazania Biblijnego w katechiźmie nie ma,Zosotało Ono odżucone. a 2 przykazanie mówi o BOŻKACH w bibli jest to przykazanie a zaś katechizm jego nie ujawnia!! A z 9 przykazanie podzielono na dwie części czyli z 9 przykazania zroblili 9 i 10 Więc katechizmowy dekalog jest Fałszywy i omylny i zwodniczy!
 Ufajmy więcej Bibli ,gdzyż ono jest słowem Boga. A ksiązki są zwodnicze(Katechizmy)
i omylne podważające Pismo święte.Tylko z Bibli czerpmy wskazówki do życia bo w  niej znajduje sie PRAWDA!!!
Pamiętajmy TYLKO BIBLIA JEST PRAWDĄ.I W NIEJ JEST PRAWDA.
               

Podziel się
oceń
41
6

Takie zdanie mają inni (150) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 304  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« maj »
pn wt śr cz pt sb nd
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451304
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl