Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 865 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

POMÓŻ CHOREMU 3 letniemu MACIUSIOWI szczegóły na blogu http://maciuss1.blog.onet.pl

czwartek, 29 maja 2008 10:39
   

 Drogi Panie Boże przychodzimy dziś przed Twoje Święte oblicze i prosimy Cię w imieniu Twojego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa ,abyś wejrzał na małego chorego Maciusia .Panie Ty wiesz wszystko najlepiej i wszystko się stanie według Twojej Woli .Prosimy Cię obdarz To dziecko zdrowiem ,aby mogło rosnąć na Chwałę dla Ciebie ... Panie Boże Objaw są moc !  Dziękujemy Ci Panie ,że możemy do Ciebie przychodzić w każdej Chwili z każdym naszym problemem . Bo Ty jesteś świętym Bogiem Królem Królów I Panem Panów .Ty jesteś najcudowniejszym lekarzem Chorych ,Twoja moc była jest i będzie na wieki. Panie Jezu  pragniemy błogosławić tą rodzinę i tego chłopczyka .Niech się dzieje twoja Wola Ojcze nie nasza lecz Twoja .Dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa Amen!Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (3) | A jakie jest Twoje zdanie?

Czy Bóg toleruje ROZWODY wśród Wierzących ...... i nie wierzących

środa, 28 maja 2008 3:32

 Jak długo powinno trwać małżeństwo? Biblia mówi: „Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem.” RZYM. 7,2 (BW)

 Chrystus akceptuje tylko jeden powód rozwodu. Biblia mówi: „A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.” MAT. 5,32 (BW)

 Bóg szczególnie potępia tych, którzy rozwodzą się ze współmałżonkami, którzy zawsze byli im wierni. Biblia mówi: „...Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie: Dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem. Czy nie Jeden (Bóg) uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości! Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją — mówi Pan, Bóg Izraela — plami swoją szatę występkiem — mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!” MAL. 2,13-16 (BW)

 Jeżeli człowiek opuszcza współmałżonka z innego powodu niż niewierność, nie może po rozstaniu z nim związać się z inną osobą. Biblia mówi: „Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi.” 1 KOR. 7,10-11 (BW)

 Fakt, że współmałżonek jest osobą niewierzącą nie jest wystarczającym powodem do rozwodu. Biblia mówi: „Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi; i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte.” 1 KOR. 7,12-14 (BW)Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (5) | A jakie jest Twoje zdanie?

Małżeństwo <>< Jak powinno wyglądać u ludzi wierzących

niedziela, 25 maja 2008 3:07 Wszyscy widzimy, że współczesny świat propaguje wartości, które niszczą relacje rodzinne i małżeńskie. Bez trudu zauważymy też, że większość współczesnych problemów społecznych wynika z tego, że wokół nas jest tak wiele chorych małżeństw i chorych rodzin. Świat się zmienia i pod jego wpływem zmienia się również obraz rodziny. To, co było kiedyś nie do pomyślenia np. konkubinat i rozwody, teraz staje się normą.. Zdaję też sobie sprawę, że bloog nie jest miejscem, gdzie można mówić o wszystkich sprawach dotyczących małżeństwa i rodziny, ale jeśli nie my, pastorzy, to kto na ten temat będzie mówił do ludzi wierzących i nie wierzących .


 Co Biblia mówi na temat małżeństwa? Małżeństwo jest stałym, poświęconym związkiem pomiędzy mężczyzną i kobietą. Biblia mówi: „I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza." MAT. 19,5-6 (BW)

 W jaki sposób mężowie powinni traktować swoje żony? Biblia mówi: „Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje." EFEZ. 5,25-28 (BW)

 Mężowie powinni szanować swoje żony. Biblia mówi: „Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody." 1 PIOTRA 3,7 (BW)

 W jaki sposób żony powinny traktować swoich mężów? Biblia mówi: „Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim." EFEZ. 5,22-24 (BW)

 Czy oznacza to, że tylko żony powinny być ugodowe i uległe? Nie! Małżeństwo wymaga kompromisów z oby stron. Biblia mówi: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!" EFEZ. 5,21 (BT)

 Biblia zabrania słownego i fizycznego znęcania się nad współmałżonkiem. Biblia mówi: „Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi." KOL. 3,19 (BW)

 Jeżeli pragniesz, aby twoje małżeństwo było szczęśliwe staraj się rozwiązywać wszelkie nieporozumienia na bieżąco. Biblia mówi: „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym". EFEZ. 4,26 (BW)

 W swoim związku pielęgnuj i rozwijaj wzajemne zrozumienie i poczucie jedności. Biblia mówi: „Bądźcie zawsze pokorni, łagodni, cierpliwi. Znoście jedni drugich z [prawdziwą] miłością. Starajcie się trwać w jedności, którą zapewnia wam Duch [Święty], troszcząc się nawzajem o zachowanie pokoju". EFEZ. 4,2-3 (BWP)

 W jaki sposób powinniśmy traktować małżeństwo? Biblia mówi: „Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg." HEBR. 13,4 (BW)

 Którymi przykazaniami Bóg ochrania małżeństwo? Siódmym i dziesiątym. Biblia mówi: „Nie cudzołóż." i „...nie pożądaj żony bliźniego..." 2 MOJŻ. 20,14.17 (BW)

 Jezus podał jedyny, dopuszczalny powód zakończenia małżeństwa. Biblia mówi: „A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży." MAT. 5,32 (BW)

 Jak długo powinno trwać małżeństwo? Biblia mówi: „Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem." RZYM. 7,2 (BW)

 Biblia podaje kilka rad na temat kogo powinniśmy wybierać na współmałżonków. Biblia mówi: „Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?" 2 KOR. 6,14 (BW)


 Flirt i pożycie seksualne są błogosławione przez Boga tylko w związku małżeńskim. Biblia mówi: „Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości! Miłej jak łania, powabnej jak gazela! Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością!" PRZYP. 5,18-19 (BW)Daję Ci moją dłoń
Daję Ci moje serce
Weź w swoje ręce mnie
I pójdź przez życie dobre i złe
A gdy napotkasz na drodze życia
kłującą różę-uśmiechnij się i powiedz
nie boli-bo kocham Cię.Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (12) | A jakie jest Twoje zdanie?

Ja i Jego Wymagania <><

czwartek, 22 maja 2008 13:06" Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa".
Fil. 2,21

"Ludzie będą bowiem samolubni..."
2 Tym. 3,2


  "Ja" to maleńkie, dwuliterowe słowo, lecz to, co się za nim kryje, jest czymś olbrzymim, statecznie wspierającym się na dwóch ogromnych słupach, które nazywają się egoizmem i dumą połączoną z własną wolą. "JA" to coś, co łatwo rozszyfrować u innych; chętnie też je osądzamy, o ile dotyczy innych, w żadnym zaś wypadku, jeśli chodzi o naszą osobę.

 Chrześcijanie, uczmy się je rozpoznawać, gdy ujawnia się w naszym sercu. Odrzucajmy jego wymagania, aby ustąpiło miejsca Panu Jezusowi Chrystusowi, Jego miłości, Jego prawom.

 Moralny portret chrześcijanina czasów ostatecznych kreśli apostoł Paweł, odsłaniając prawdę w Drugim Liście do Tymoteusza 3,2-7: 2 Tym. 3:2-7
2. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,
3. Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,
4. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga,
5. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.
6. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości,
7. Które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą.

 Pierwszym rysem, malującym ów portret, jest egoizm, z którym idą w parze inne cechy, takie jak chciwość, pycha, zazdrość. Jakże uwłacza godności chrześcijanina, gdy zamiast prawdziwej miłości Bożej, która nie myśli o sobie i nie spodziewa się odpłaty, często okazuje egoizm.

 Biblia ani razu nie dopuszcza myśli, bym miał oczekiwać od mojego bliźniego, iż będzie mi okazywał miłość. Przeciwnie, oznajmia mi, wręcz przypomina, iż to ja mam ją mu okazywać.

Miłość to służba innym, podczas gdy egoizm chce, by to nam służono.

 W przeciwieństwie do nas w Chrystusie nie znajdujemy postawy ani nawet słowa podyktowanego egoizmem. "JA" nie znalazło w Nim miejsca. Naśladowanie Jezusa to jedyny skuteczny środek na mój straszny egoizm.

Efez. 4:22-24
22. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze,
23. I odnówcie się w duchu umysłu waszego,
24. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.

Gal. 2:20
20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (1) | A jakie jest Twoje zdanie?

Panie Jezu dziękujemy Ci za to,że prowadzisz nas swymi Drogą ,drogą wąską która prowadzi do Ciebie !

środa, 21 maja 2008 12:37


 Tą pieśnią uwielbiam Cię Panie Jezu Chryste

 KOCHAM_CIE__PANIE.mp3

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (6) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

czwartek, 19 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 499  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« maj »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451499
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5448
Tyle już działamy: 3909 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl