Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 739 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Kilka słów do nas którzy powierzyliśmy swoje życia Jezusowi Chrystusowi naszemu Zbawcy......;))

niedziela, 29 czerwca 2008 5:21

   Dziękuje Ci Ojcze za ten dzień,że mogliśmy się obudzić,że podarowałeś nam kolejny dzień życia.Aby móc Cię uwielbiać i każdą sekundę naszego życia poświęcać tylko dla Ciebie Jezu!
    Jeśli żyjesz dla Boga i spełniasz jego prawa -przykazania i powierzyłeś Mu swoje grzeszne życie ,w którym teraz już unikasz kontaktu z grzechem służąc Mu każdego dnia,a przede wszystkim pokładasz swoje życie tylko w Zbawicielu Jezusie Chrystusie to te wersety poniżej  są  i dla Ciebie.......

1 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna,
że nie poznał Jego.

2 Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło,
czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
3 Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję,
uświęca się podobnie jak On jest święty.

Musimy unikać grzechów

4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia,
ponieważ grzech jest bezprawiem.
5 Wiecie, że On się objawił po to,
aby zgładzić grzechy,
w Nim zaś nie ma grzechu.
6 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy,
żaden zaś z tych, którzy grzeszą,
nie widział Go ani Go nie poznał.
7 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
kto postępuje sprawiedliwie,
jest sprawiedliwy,
tak jak On jest sprawiedliwy.
8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn Boży objawił się po to,
aby zniszczyć dzieła diabła.
9 Każdy, kto narodził się z Boga,
nie grzeszy,
gdyż trwa w nim nasienie Boże;
taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.

Mowie wiec.według Ducha postępujcie,a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.
gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi,a Duch przeciwko ciału,a te są sobie przeciwne,abyście nie czynili tego co chcecie.
A jeśli Duch was prowadzi,nie jesteście pod zakonem.
Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie:

-wszeteczeństwo.
-nieczystość.
-rozpusta.
-Bałwochwalstwo.
-czary.
-wrogość.
-spor.
-zazdrość.
-gniew.
-knowania.
-waśnie.
-odszczepieństwo.
-zabójstwa.
-pijaństwo.
-obżarstwo.

  I tym podobne: o tych zapowiadam wam,jak już przedtem zapowiadałem,ze Ci,którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego Nie odziedziczą!!

Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości

10 Dzięki temu można rozpoznać
dzieci Boga i dzieci diabła:
każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga,
jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
11 Taka bowiem jest wola Boża,
którą objawiono nam od początku,
abyśmy się wzajemnie miłowali.
12 Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego
i zabił swego brata.
A dlaczego go zabił?
Ponieważ czyny jego były złe,
brata zaś sprawiedliwe.
13 Nie dziwcie się, bracia,
jeśli świat was nienawidzi.
14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia,
bo miłujemy braci,
kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.
16 Po tym poznaliśmy miłość,
że On oddał za nas życie swoje.
My także winniśmy oddać życie za braci.

17Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata
i widział, że brat jego cierpi niedostatek,
a zamknął przed nim swe serce,
jak może trwać w nim miłość Boga?
18 Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!
19 Po tym poznamy,
że jesteśmy z prawdy,
i uspokoimy przed Nim nasze serce.
20 A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.
21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
mamy ufność wobec Boga,
22 i o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba.
23 Przykazanie zaś Jego jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.
24 Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (6) | A jakie jest Twoje zdanie?

Bóg jest miłością ,ale też ogniem trawiącym !

niedziela, 22 czerwca 2008 10:21

 

<><_Jak_to_bedzie.PIESN mp4<><

 Zważonyś przed Panem, za lekkoś tu żył.
Twój wyrok wydany.Niewiernym żeś był.
I smutno brzmi słowo,Strwoniłeś swój czas.
Stracone Twe prawo, i skarb Bożych łask.
Zważonyś przed Panem, czyś słyszał ten głos?
Na dnie Twego serca,o biedny twój los.
Ty nie wiesz gdzie staniesz , za lekkoś tu żył.
Twe wszystkie starania obrócą sie w pył.
Zważone Twe czyny,Twe myśli twój sąd.
upadki i winy i wszystek Twój błąd.
Lecz Jezus przebaczy Ci rój grzechów Twych,
On wyrwie rozproszy, uwolni Cię z nich.
Lecz musisz na pana skierować Swój wzrok,
I z panem uzgodnić swa myśl i każdy swój krok,
I z panem wciąż chodzić, On będzie Cię szczegł.
Byś nie był za lekki,gdy skończy sie życia Twój bieg!!


   Czytając ten wiersz, za każdym razem uświadamiam sobie jaka wielka miłość Bóg nam Grzesznikom okazał mnie grzesznej i wam drodzy czytelnicy!.Nam wydaje sie ,ze kochamy Boga,ze jak chodzimy na nabożeństwa, jesteśmy tylko dobrzy ,nam sie wydaje , ze jesteśmy tacy bez grzechu, bo nie robimy tego, czy tamtego. Ale według Boga jesteśmy najbardziej pożałowania godni , jak nie potrafimy sie przyznać, do tego, ze potrzebujemy Bożego zmiłowania,ze jesteśmy grzesznikami,którzy potrzebują tej ofiary Jezusa na krzyżu, dla oczyszczenia!Dla opamiętania, dla nowo narodzenia sie, i ku zbawieniu! W dzisiejszych czasach, bardzo dużo ludzi mówi o Bogu. ale większość nie stosuje sie do Bożych Praw!!Wielu ludzi uważa ,że  Bóg jest miłością i nawet grzesznicy, którzy nie chcą sie opamiętać, czy ci co w niego nie wierzą,czy homoseksualiści  będą zbawieni.,ale to jest NIEPRAWDA! Powiem krotko Na tyle co czytam biblie to Jezus wyraźnie mówi, jacy ludzie będą zbawieni a jacy pójdą na wieczne potępienie!Ci co pełnią wole Ojca mego, będą Zbawieni!Ci co powierzyli Jemu swoje, życia, i postępują według Bożego standardu życia! Będą Zbawieni! W takim razie , co z tymi co tak nie chcą żyć z Bogiem co z Tymi co mówią,że żyją dla Boga i go kochają a nie żyją na Jego prawach i zasadach ??? Odpowiedzmy sobie na to pytanie sami!! Czy nasze życie jest wystarczająco godne, dobre do tego, aby być zbawionym???? Czy uważamy ,że obojętnie jak żyjemy będziemy zbawieni??
Drodzy czytelnicy, Biblia wyraźnie podkreśla oby dwie grupy ludzi, Ci którzy zasługują na zbawianie.I ci którzy pójdą na wieczne potępienie
!
 Objawienie Jana 22,12-15
"Oto przyjdę wkrótce,a zaplata moja jest ze mną,by oddać każdemu według jego uczynków.
Ja jestem alfa i omega,pierwszy i ostatni,początek i koniec.
Błogosławieni,którzy piorą swoje szaty,aby mieli prawo do drzewa żywota, i mogli wejść przez bramy do miasta.
Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy i zabójcy, i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je."

 Kochani niech ten werset z Biblii wyryje wam sie w sercu i da wam dużo do myślenia. Bóg jest miłością a także ogniem trawiącym. Sam tak sie określa w Biblii!! Drodzy żyjmy tak aby podobać sie Bogu, żyjmy według Jego praw, bo tez niedługo według Jego praw będziemy sadzeni ze swego życia !Ku żywotowi wiecznemu, lub ku potępieniu. Czytajmy Pismo Święte i czerpmy z niej te drogocenne klejnoty wiary, bierzmy przykłady jak żyć dla Jezusa- z Biblii.
  żadne książki nie dadzą nam Zbawienia Tylko słowo Boga Biblia świętą! Czerpmy z niej jak najwięcej, bo tylko w niej jest ta drogocenna prawda wiary!!żyjmy tylko tak aby Bogu sie podobać, aby być czystym , nieskazitelnym w oczach Jego i godnymi odziedziczyć Jego Królestwo .....


 

Patty&Mick 

 Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (7) | A jakie jest Twoje zdanie?

Czy kościół katolicki naucza dobrze aby mieć Figurki i rzeźby Boga? Zobaczmy co na ten temat mówi sama Biblia !!

piątek, 20 czerwca 2008 3:51

Drugie przykazanie Dekalogu.

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole,
i tego co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, i nie będziesz im służył,
gdyż ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach
do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego
pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
2 Mojż. 20:4-6

" W Bożym przykazaniu wyraźnie Bogu chodzi o to aby przedmioty te nie stały się obiektem kultu. Obrazy przedstawiające jego oblicze
Drugie przykazanie wyraźnie to podkreśla: "nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył"
Kościół katolicki sam w sobie w środku ma pełno kultowych figurek obrazów rzeźb ,którym oddają cześć ,powierzają modlitwy .A według Słowa Bożego jest to NIE ZGODNE !!"

1. Pismo święte potępia bałwochwalstwo.
 "Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne
do złota albo srebra, albo do kamienia wytworu sztuki i ludzkiego umysłu." Dz.Ap.17:29

 "Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga
na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka." Rzym.1:22.23

 "Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa" 1 Kor. 10:14
 "Nie łudźcie się…bałwochwalcy…Królestwa Bożego nie odziedziczą." 1 Kor. 6:9
 "Udziałem zaś …bałwochwalców…będzie jezioro płonące ogniem i siarką." Obj. 21:8

 Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu co uczyniły ich palce.
 I tak poniżył się człowiek i spodlał rodzaj ludzki. Ty im nie przebaczysz." Izaj. 2:8,9

 "W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote,
które sobie zrobił, aby im się kłaniać. A wejdzie do jaskiń skalnych i do szczelin między opokami,
ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, gdy powstanie aby wstrząsnąć ziemią." Izaj. 2:20,21

 "Nawróćcie się synowie izraelscy do Tego, od którego tak bardzo się oddaliliście.
Gdyż w owym dniu, porzuci każdy swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote
Które sporządziły dla was wasze grzeszne ręce." Izaj. 31:6,7

 "Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu.
Ja Pan jestem Bogiem waszym." 3 Mojż. 19:4

 "Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego
ulał rzemieślnik a złotnik powlókł złotem, i przylutował srebrne łańcuszki?" Izaj.40 :18,19

 "Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was
na Horebie pośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej
czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia."
5
Mojż.4:15-18


 "Boga nikt nigdy nie widział" (Jan 1;18) a wszelkie ludzkie wyobrażenia o Nim,
są tylko karykaturami ośmieszającymi i obrażającymi Go
Prawdziwi czciciele Boga oddają Mu cześć "w duchu i w prawdzie" Jan 4 :23,24

 


Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (17) | A jakie jest Twoje zdanie?

list Św. Pawła do Rzymian 12, 1-2

niedziela, 15 czerwca 2008 10:40

 

 

„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. "

 "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

 W tym rozdziale jest bardzo praktyczne nauczanie, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie.  Przez jedenaście rozdziałów Paweł wyjaśniał ewangelię a teraz  pokazuje jak powinno wyglądać życie osoby, która uczestniczy w Bożym zbawieniu.  Paweł wzywa nas na podstawie Bożego miłosierdzia.   Grzeszyliśmy i zasłużyliśmy na Boży gniew, ale zamiast gniewu, Bóg okazał nam miłosierdzie przez to, że stał się człowiekiem, prowadził życie bez grzechu i umarł na naszym miejscu.  Bóg wziął na siebie naszą karę.  Bóg okazał nam miłosierdzie  „wielką wymianę”-  Jezus wziął nasz grzech a w zamian dał nam swoją sprawiedliwość - „wielka wymiana”.  Jeżeli już byłeś uczestnikiem tej „wielkiej wymiany” Paweł wyjaśnia w tym rozdziale jak powinieneś teraz żyć. 
W pierwszym wersecie jest napisane, że powinniśmy ofiarować nasze ciało Bogu.  Powinniśmy codziennie ofiarowywać nasze ręce i nogi, języki i oczy, uszy i siłę Bogu.  Czyli nasze członki powinny być używane aby czynić Jego wolę.
I wierzę, że drugi werset mówi o tym samym, ale bardziej tłumaczy jak możemy ofiarować nasze ciało Bogu.  W pierwszym wersecie Paweł chce, żebyś wyobraził sobie ołtarz, że kładziesz siebie na ołtarzu i ofiarowujesz Bogu.  W drugim wersecie Paweł tłumaczy, jak mamy to robić w praktyce.  

 „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

Wierzę,że każdy Boży chrześcijanin BĘDZIE się odróżniał od ludzi z tego świata pod kilkoma względami;

 • Mową
 • Ubiorem
 • Wyglądem
 • Charakterem
Biblia do nas Chrześcijan mówi;

<<Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata» (. Mt 5, 13-14).

Także ludzie wierzący ,którzy żyją na zasadach Bożych nie mogą żyć stylem tego świata !
 • Nie chodzimy po zabawach
 • Nie pijemy alkocholu
 • Nie palimy papierosów
 • Nie używamy narkotyków
 • Nie przeklinamy
 • Nie słuchamy rocku niby chrześcijańskiego
 • Nie ubieramy się nie poeściągliwie
 • Nie obnażamy swych ciał na basenach -plażach itp
 • Nie idziemy za TRADYCJAMI tego świata  typu święta kultowe-Boże Narodzenie wielkanoc itp ,imieniny ,dzień matki,ojca itd
 • Nie czytamy Horoskopów
 • Nie medytujemy typ Yoga
 • Itd itd itd itd itd itd
 Jest  dużo rzeczy na NIE ale
Bóg zmienia Nasze serce i życie chrześcijańskie nie będzie dla nas trudem, ale będzie wypływać z Naszych najgłębszych pragnień. Jeśli pragniesz być zbawiony to wtedy służenie Bogu będzie tym, co sprawia ci największą radość w życiu.  Wtedy będziesz nienawidzić tego, co Bóg nienawidzi i nie będzie ci trudno wyłączyć telewizor, nie będzie ci trudno wyłączyć teledyski, nie będzie ci trudno wyrzucić wódkę z domu, bo będziesz nienawidzić to, czego Bóg nienawidzi.  Potrzebujemy przemienienia do samego dna.  Nie tylko nowe czyny, ale nowe serce, i nowy umysł.  Módl się, żeby Duch Święty pokazał ci chwalę Jezusa i żeby zniszczył twoje twarde serce, żebyś mógł stać się nowym stworzeniem.

Dzisiaj kogo się spotka na ulicy i zapyta czy jest chrześcijaninem to każdy odpowiada,że nim Jest.Ale  na kilometr czuć od niego nikotyną ,na kilomert czuć od niego alkocholem. każde jego słownictwo zaczyna i kończy się bluźnierstwem ,Diabeł porobił z ludzi klaunów  szczególnie kobiety  wyfarbowane włosny ,barwy wojenne na twarzy typu makijaż ! U kobiet  ubiór męski typu spodnie tak obcisłe ,że wysztko się wypukla to samo z koszuklą .
Ostatnio przeczytaliśmy na pewnym Blogu pewien artykół o miłości do bliźniego  osoba ta  skarżyła się na brak miłości ale sama smarowała błotem innych ludzi czy Bogu o taką miłość chodziło w nauczaniu swoim?? Czy takie osoby mają prawo nazywać się chrześcijanami ?? raczej  kalają tą świętość chrześcijańską . Chrześcijanin powinien postępować według Bożych praw i żyć na Jego Prawach 24 h\7 tyg . Biblia mówi aby miłować swoich wrogów ,aby modlić się za tych którzy nas prześladują  . ..... a nie odpłacać oko za oko i ząb za ząb .
  Każdy kto chce żyć z Bogiem MUSI w dosłownym znaczeniu żyć tak jak Bóg tego chce ......


 Patty & Mick :-]


Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (21) | A jakie jest Twoje zdanie?

Pytanie: Co Biblia mówi o chrzcie niemowląt?

czwartek, 12 czerwca 2008 10:40


Odpowiedź: W różnych chrześcijańskich kościołach kwestia chrztu sprawia wiele zamieszania. Jednak nie wynika to z faktu, że Biblia wyraża się niejasno na ten temat. Biblia wyjątkowo jednoznacznie mówi o tym, czym jest chrzest, dla kogo on jest, i czemu służy. W Biblii jedynie ludzie, którzy uwierzyli Chrystusowi, byli ochrzczeni. Ich chrzest był publicznym wyznaniem wiary i utożsamienia się z ich Panem (Dzieje Apostolskie 2:38; List św. Pawła do Rzymian 6:3-4). Chrzest wodny przez zanurzenie jest krokiem posłuszeństwa. Jest to wyznanie wiary w Chrystusa, ogłoszenie, że poddajemy się Jemu i identyfikujemy się z Jego śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem.


Mając na uwadze te zasady biblijne możemy uznać chrzest niemowląt za nie biblijny. Niemowlę nie może uwierzyć w Chrystusa. Nie może podjąć świadomej decyzji, że będzie posłuszne Chrystusowi. Nie może ono zrozumieć, czego symbolem jest woda chrztu. Biblia nie wspomina chrztu żadnego niemowlęcia. Chrzest niemowląt polega na pokropieniu i polaniu niemowlęcia wodą, gdyż nie można go zanurzyć pod wodę. Nawet ta metoda jest nie jest biblijna. Czy pokropienie i polanie wodą może symbolizować śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

Wielu chrześcijan, którzy uznają chrzest niemowląt, uważa, że chrzest jest symbolem Nowego Przymierza, który zastąpił obrzezanie. Według tej nauki, tak jak obrzezanie przyłączyło Hebrajczyków do przymierza Abrahama i Mojżesza, tak chrzest przyłącza ludzi do Nowego Przymierza zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Jednak ten pogląd nie jest biblijny. Nowy Testament nie przyrównuje chrztu do obrzezania. Nowy Testament nie uznaje chrztu za znak Nowego Przymierza (1 List św. Pawła do Koryntian 11:25; 2 List św. Pawła do Koryntian 3:6; List do Hebrajczyków 9:15).

Chrzest nie ratuje nikogo od potępienia. Nie jest ważne, czy zostaliśmy ochrzczeni przez zanurzenie, pokropienie czy polanie wody – jeśli nie uwierzyliśmy w to, że zbawienie mamy dzięki Chrystusowi, chrzest (jako metoda) jest bezużyteczny i nie ma znaczenia. Chrzest wodny przez zanurzenie jest wyrazem posłuszeństwa człowieka zbawionego, który publicznie wyznaje wiarę w Chrystusa i utożsamia się z Nim. Chrzest niemowląt nie pasuje do biblijnej definicji chrztu czy biblijnych metod chrztu. Jeśli wierzący rodzice chcą poświęcić swoje dziecko Chrystusowi, mogą poprosić o błogosławieństwo dziecka w kościele. Jednak nawet jeśli dziecko jest poświęcone Panu, kiedy dorośnie, samo będzie musiał podjąć decyzję, czy uwierzy, że jedynie wiara w Chrystusa da mu zbawienie.

PATTY & MICK

Podziel się
oceń
2
1

Takie zdanie mają inni (22) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 303  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« czerwiec »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451303
Nasze wpisy
 • liczba: 484
 • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl