Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 738 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Koniec Swiata

środa, 27 czerwca 2012 12:12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jakie są znaki przyjścia końca Świata?
  WYPEŁNIŁY SIĘ!!!
"Powiedz nam kiedy to się stanie ,jaki będzie znak Twojego przyjścia
i końca świata?" ew Mateusza 24.3
 Pan Jezus na to pytanie odpowiedział;
" Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną ,przez wojska wówczas wiedzcie ,że przybliżyło się jej burzenie .Wtedy mieszkańcy Judei ...padną od ostrza,miecza i zostaną uprowadzenie do niewoli u wszystkich narodów" 
ew Łukasza 21;20-24
"Zaprawdę powiadam wam spadnie to wszystko na ten ród" ew Mateusza 23-36
"A cały lud odpowiadając rzekł... Krew Jego na nas i na dzieci nasze..." ew Mateusza 27-25
                Początek końca

Ale to wszystko dopiero początek boleści. Św.Mateusza 24,8

  I wojna światowa 1914-1918

  II wojna światowa 1939-1945

  Straszne widoki 

 

A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się : musi się to stać,
Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu...(Ew. św. Marka 13, 7-8)
...i będą 
straszne widoki, i znaki ogromne z nieba.(Ew.św.Łukasza21,11)
 

 WYPEŁNIAJĄ SIĘ!!!

 .Jerozolima miasto konfliktów !
"Oto ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło ... i ciężki kamień dla wszystkich ludów .... " Ks.Zachariasza 21-24
"......a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan ,aż się dopełnią czasy pogan..." Ew Łukasza 21-24
 .Związanie się z Unią Europejską!
"Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo ,które kruszy,tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.A że widziałeś nogi i palce po części z gliny ,a po części z żelaza .Będzie po części mocne i po części kruche .A że widziałeś żelazo zmieszane  z gliniastą ziemią znaczy. Zmieszają się z sobą ,lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego" Ks Daniela 2 ;40-41-43 
 .Ukazanie się znamienia 666 na różnego rodzaju produktach!
"I że nikt nie może kupować ,jeśli nie ma znamienia .To jest imię zwierzęcia ,lub liczby jego imienia.A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Ob.Jana 13;17-18
 .Złe trudne czasy!
Grzech-Przemoc-Terroryzm- Przestępczość -Nie moralność-Narkotyki.
"że w dniach ostatecznych nastąpią trudne czasy .Ludzie bowiem będą samolubni ,chciwi ,chełpliwi ,pyszni,bluźnierczy,rodzicom nie posłuszni ,niewdzięczni,bezbożni,bez serca,niepowściągliwi,okrutni,nie miłujące tego co dobre,zdradzieccy,zuchwali,nadęci ,miłujący więcej rozkosze niż Boga,którzy przybierają pozór pobożności ,podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy." 2 Tymoteusz 3;1-5
 .Zniszczenie środowiska skażenie kuli ziemskiej .
Rzeki i morza są skażone ,ryby umierają ,podziemnie wody zanieczyszczone ,Palenie się lasów(Brak tlenu)
Słońce będzie paliło ziemię (bark ozonu ,spustoszenia,zjawisko dziury ozonowej)
"Więdnie i obumiera ziemia,marnieje i obumiera świat,marnieją dostojnicy ludu ziemi,Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami ,gdyż przestąpili prawa,wykroczyli przeciwko przykazaniom,zerwali odwieczne przymierze,dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi ,nie wielu ludzi pozostanie." Izajasz 24;4-6
 .Nowe Uporządkowanie światowe (Wspólnota Światowa ) Ekonomia ,Socjalność ,Narodowość,Religie,Polityki bez wyjścia.
"Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo wtedy przyjdzie na nich zagłada" 2 Tesalomiczan 5;3
 .Stosunki międzyludzkie!
Brak miłości-Znieczulica społeczna-Samotność-Beznadziejność-Rozwody-Stres o przyszłość-Samobójstwa-Uspokajające leki. 
"A ponieważ bezprawie się rozmnoży przeto miłość wielu oziębnie" Ew.Mateusza 24-12
 .Wielkie Błogosławieństwo Czasów ostatecznych Głoszenie Ewangelii po całej ziemi.
"I stanie się w dniach ostatecznych,że góra ze Świątynią Pana ...będzie wyniesiona ponad pagórki a tłumnie będą do niej zdążać....i wiele ludów mówiąc... ;Pójdźmy na górę Pana i będzie nas uczył dróg swoich" Izajasz2;2-3
"I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec" Ew.Mateusza 24;14
 .Ostatnie poróżnienie między ludźmi wierzącymi a nie wierzącymi.
"Nie mniemajcie ,że przyszedłem ,przynieść pokój na ziemię ,nie przyszedłem przynieść pokoju ,ale miecz.Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego Ojcem." Ew.Mateusza 10; 34-35
"Kto czyni nieprawość,niech dalej czyni nieprawość,a kto brudny niech nadal się brudzi,lecz kto sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość,a kto święty,niech nadal się uświęca." Ob.Jana 22;11
 WYPEŁNIĄ SIĘ !!
 .Porwanie Oblubienicy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa!
"A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce,przyjdę znowu i wezmę was do siebie ,abyście gdzie ja jestem i wy byli" Ew.Jana 14-3
"A nie chcemy bracia abyście byli w niepewności ...że my którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana ,nie wyprzedzimy tych którzy zasnęli.Gdyż sam Pan na dany rozkaz ...zstąpi z nieba...wtedy najpierw powstaną ci ,którzy umarli w Chrystusie.Potem my którzy pozostaniemy przy życiu ,razem z nimi porwani będziemy na obłokach w powietrze,przeto pocieszajcie się tymi słowy nawzajem" 2 Tesaloniczan 4;13-18
 .Kiedy będzie porwanie ? Tylko Bóg o tym wie!
"A o tym dniu i godzinie nikt nie wie ,ani aniołowie w niebie,ani Syn .tylko sam Ojciec"Ew,Mateusza 24-36
 .Ale wierzący wiedzą,że CZAS już jest blisko!
"Tak i wy gdy ujrzycie to wszystko ,wiedzcie ,że blisko jest tuż u drzwi,Nie przeminie to pokolenie ,aż się to wszystko stanie" Ew.Mateusza 24-33-34
 .I czekają....
"Czuwajcie więc, modląc się cały czas abyście mogli ujść przed tym wszystkim co nastanie" Ew.Łukasza 21-36
 .I ponownie odbudują Świątynię Salomona !
"I zawrze ścisłe przymierze z wieloma ,na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów A w świątyni stanie obraz obrzydliwości." Daniel 9;27
 .Ukazanie się i wzniesienie się Antychrysta!
"Objawi się człowiek niegodziwości ,syn zatracenia ,przeciwnik który wynosi się ponad wszystko,co się zwie Bogiem.Lub jest przedmiotem Boskiej czci.podając się za Boga "2 Tesaloniczan 2;3-4
 .Przyjdzie od Diabła.
"A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą Szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów" 2 Tesaloniczan2;9
 .Siedmio letnia dyktatura Antychrysta.
Znamię 666 dla człowieka .Te znamię Antychryst da człowiekowi na na prawą rękę ,albo na czoło,Człowiek stanie się jednym numerem z wielkim ekologicznym plikiem którym będzie mógł kierować i sprawdzać antychryst!w ten sposób zabierze człowiekowi to co mu dał Bóg czyli CAŁKOWITĄ WOLNOŚĆ!
"On też sprawia ,że wszyscy mali i wielcy ,bogaci i ubodzy ,wolni i niewolnicy,otrzymują na swoją prawą rękę albo na swoje czoło i że nikt nie może kupić ani sprzedać ,jeśli nie ma znamienia ,to jest imię zwierzęcia ,lub liczby jego imienia .Tu potrzebna jest mądrość kto ma rozum niech obliczy liczbę zwierzęcia ,jest to bowiem liczba człowieka .A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć ! "Objawienie 13;16-18
 .Bóg razem z dwoma prorokami i aniołami będzie radził ludziom aby nie przyjmowali znamienia ,aby nie kłaniali się przed Antychrystem i Jego obrazem.
" I dam dwóm moim świadkom moc i będą prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni "Objawienie 11-3
"A trzeci Anioł szedł za nimi mówiąc donośnym głosem ;Jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka."Objawienie 14;9-10
 .Antychryst będzie zabijał tych którzy nie będą przyjmować znamienia i nie będą mu oddawać czci!
"Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu i zniszczy możnych i lud święty." Daniel 8;24
 .Największy ucisk ludzkości!
Antychryst zdepcze Świątynię Salomona
"Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia ...Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk ,jakiego nie było od początku świata aż dotąd nie będzie." Mateusz 24;15-21
 .III WOJNA ŚWIATOWA!
"Od tych trzech plag to jest od ognia i od dymu ,i od siarki wychodzących z ich pysków ,wyginęła 3 część ludzi" Objawienie 9;17-18 
 .Gniew Boży
"I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów .Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię...wrzody na ludziach,i wszelkie stworzenie żyjące w morzu ,zginęło ...na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew ...na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem.i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach ,i gryźli ludzie z bólu swoje języki.I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów ,i nie opamiętali się w swoich uczynkach ...i wielkie trzęsienie ziemi jakiego nie było ,odkąd człowiek istnieje na ziemi.I rozpadło się wielkie miasto" Objawienie 16;1-19
 .Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa!
"Gdyż jak błyskawica pojawi się od wschodu i jaśnieje aż na zachód ,Tak będzie z przyjściem Syna człowieczego "Mateusz 24;27
"I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego.i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na Obłokach nieba z wielką mocą i chwałą" Mateusz 24-30
 
Drogi czytelniku nie strać pochwycenia oblubienicy!
Oddaj swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi i poproś Go aby cię zbawił.On Wylał Swoją Krew za twoje grzechy ,za twoje choroby i za twoje zmartwienia .Wezwij Jezusa Chrystusa a On cię uwolni.
On żyje jest prawdą,że zmartwychwstał uwierz w To ! Wszakże Kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony .Dz Apostolskie 2;21


Podziel się
oceń
1
0

Takie zdanie mają inni (7) | A jakie jest Twoje zdanie?

Strach..

poniedziałek, 25 czerwca 2012 15:31

W rozwiązanie bezprecedensowego kryzysu, związanego z wyciekiem tajnych informacji z Watykanu zaangażował się osobiście papież. Wciąż jednak nie wiadomo, na czyje zlecenie działał aresztowany majordomus Paolo Gabriele. "Wojna na papiery" może zakończyć się dymisją kard. Bertone i wprowadzeniem "rządu technicznego" - spekuluje włoska prasa.

 

Przed nadejściem wakacji w Watykanie i wyjazdem Benedykta XVI do Castel Gandolfo za Spiżową Bramą nasiliły się działania, by wyjaśnić okoliczności skandalu.

Największa zagadka

 

Obserwatorzy podkreślają jednak, że największą zagadką pozostaje to, kiedy uda się ustalić, kto stał za procederem wynoszenia poufnych materiałów i listów do papieża zarówno z jego apartamentu, jak i z Sekretariatu Stanu. 

Miesiąc po aresztowaniu papieskiego kamerdynera Paolo Gabriele pozostaje on jedyną osobą podejrzaną o kradzież tajnych dokumentów. Przesłuchany został w tym czasie zaledwie kilka razy i nadal przebywa w areszcie watykańskiej żandarmerii. Wymiar sprawiedliwości Watykanu nie postawił mu formalnych zarzutów, ani nie przychylił się do tej pory do wniosku jego obrońców o przeniesienie do aresztu domowego

 

Watykaniści nie mają wątpliwości, że majordomus nie działał sam i nie jego inicjatywą było wynoszenie notatek i listów z mieszkania Benedykta XVI. Działał na czyjeś zlecenie albo przynajmniej w porozumieniu z innymi - podkreśla włoska prasa.

Na to, że była to zorganizowana akcja z udziałem być może nawet wysokiej rangi watykańskich hierarchów wskazuje przede wszystkim to, że co najmniej od początku roku listy, noty dyplomatyczne i inne dokumenty wyciekały z Sekretariatu Stanu. Część z nich zostało opublikowano najpierw we włoskiej prasie, a bardzo wiele ukazało się w książce Gianluigiego Nuzziego "Jego Świątobliwość". 

 

Watykańskie spory

Podczas gdy watykańscy dostojnicy mówią o niedopuszczalnej kradzieży i naruszeniu zasady prywatności papieża oraz autorów listów do niego, media zwracają uwagę na wyłaniający się z dokumentów obraz sporów i konfliktów w Watykanie, którym towarzyszą nawet zarzuty o korupcję. 

 

Nie ulega wątpliwości, że w centrum uwagi znalazł się sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone, bo to on - według nieoficjalnych doniesień - ma najwięcej przeciwników w Kurii Rzymskiej, także wśród tzw. starej gwardii złożonej z emerytowanych już najczęściej byłych współpracowników Jana Pawła II. 

Watykaniści stawiają tezę, że cały skandal Vatileaks dotyczy w głównej mierze właśnie watykańskiego "premiera" i może być interpretowany wręcz jako "wojna na papiery", by pokazać jakie ma on wpływy. 

O tym, że od dłuższego czasu narastał konflikt wokół - zdaniem antagonistów kardynała Bertone - nadmiernej władzy sekretarza stanu świadczy to, że na wiele miesięcy przed wybuchem obecnego skandalu do dziennikarzy docierały od niektórych dostojników kościelnych kontrolowane przecieki o jego rzekomo rychłej dymisji. 

 

Pożegnanie z Bertone?

Dziennik "La Repubblica" poinformował w niedzielę, że tym razem naprawdę zbliża się chwila - jak ogłosiła w tytule gazeta -"pożegnania z Bertone", który zostanie nakłoniony do rezygnacji. Watykanista dziennika twierdzi, że podczas sobotniej narady niektórzy kardynałowie zapytali papieża wprost, czy kardynał Bertone pozostanie na stanowisku. "Nie - miał odpowiedzieć Benedykt XVI. - Jego wiek i zdrowie na to nie pozwalają". 

Do dymisji miałoby dojść przed grudniem - sugeruje "La Repubblica". Inne gazety dodają, że nowym sekretarzem stanu raczej nie będzie Włoch .

 

Na medialne spekulacje dotyczące jego osoby i domniemanej kluczowej roli w obecnym kryzysie kardynał  Bertone zareagował zarzucając dziennikarzom, że "naśladują Dana Browna", autora skandalizujących bestsellerów na temat Kościoła. Te słowa sekretarza stanu zamieścił na pierwszej stronie dziennik "L'Osservatore Romano", co uznano za oficjalne stanowisko Stolicy Apostolskiej.  

 

Benedykt XVI chce odpowiedzi

Z informacji napływających zza Spiżowej Bramy wynika, że Benedykt XVI jest zdeterminowany, by jak najszybciej rozwiązać konflikt i powstrzymać falę krytyki także pod swoim adresem, również ze strony hierarchów z różnych krajów. Wyjaśnień i przejrzystości domaga się na przykład arcybiskup Paryża kardynał Andre Vingt-Trois, który postulaty te przedstawił niedawno w wywiadzie prasowym.

Najbliżsi współpracownicy papieża i dostojnicy Kurii Rzymskiej przyznają w mediach, że afera z wyciekiem dokumentów i aresztowaniem zaufanego kamerdynera papieskiego wyrządziła ogromne szkody wizerunkowi Watykanu, podważyła wiarygodność całego Kościoła i zaufanie do niego. 

Dlatego papież osobiście prowadzi rozmowy zarówno z przedstawicielami Kurii Rzymskiej, jak i emerytowanymi dostojnikami spoza kręgu władzy i na bieżąco prosi o informacje o wynikach postępowania, prowadzonego przez komisję kardynalską, jaką powołał w kwietniu dla wyjaśnienia okoliczności skandalu. Komisja "kardynałów-detektywów" przesłuchała dotychczas ponad 20 osób: aresztowanego kamerdynera i dostojników, a także świeckich pracowników Watykanu

 

Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi wyjaśnił, że rozmowy w sprawie skandalu, jakie prowadzi papież, mają służyć "przywróceniu spokoju i zaufania w służbie w Kurii Rzymskiej". Słowa te według watykanisty "La Repubblica" Marco Ansaldo najlepiej świadczą o powadze sytuacji. 

Techniczny rząd w Watykanie?

Najbardziej radykalną hipotezę przedstawia portal Vatican Insider, działający przy redakcji dziennika "La Stampa", który posługując się określeniem z włoskich realiów politycznych sugeruje, że w obliczu bezprecedensowego kryzysu zarządzania Benedykt XVI myśli o powołaniu "technicznego rządu".  To temu właśnie miałyby służyć prowadzone przez niego konsultacje, które będzie kontynuował także w najbliższych dniach. 

 

Innym dowodem na to, że pilnym zadaniem jest poprawa wizerunku Watykanu i całego Kościoła, a także tego, że dotychczasowe efekty polityki informacyjnej są niewystarczające, jest szeroko komentowana decyzja o mianowaniu korespondenta amerykańskiej telewizji Fox News Grega Burke'a specjalnym konsultantem Sekretariatu Stanu. Burke, należący do Opus Dei, będzie odpowiedzialny za strategię public relations Stolicy Apostolskiej i ma współpracować z księdzem Lombardim, który od kilku lat kieruje jednocześnie także Radiem Watykańskim i Watykańskim Ośrodkiem Telewizyjnym. Nominacja ta to absolutna nowość - zgodnie twierdzi włoska prasa. 

Komentatorzy, obserwujący wydarzenia w Kościele i w Rzymie od kilku dekad, wyrażają w mediach opinię, że jeśli u schyłku pontyfikatu schorowanego Jana Pawła II dominującym wrażeniem była ogromna siła Watykanu, to obecnie rzuca się w oczy jego słabość z powodu sytuacji, w jakiej znalazł się Benedykt XVI.

 

artykol z

http://www.tvn24.pl/kardynalowie-detektywi-wciaz-pracuja-papiez-wprowadzi-rzad-techniczny,260695,s.html

CZEGO ONI SIE OBAWIAJA??? Co oni tam ukrywaja?? Czy Bozy lud ma takie tajemnice ukrywane miedzy soba i boi sie aby nie wyszlo na jaw??

 

Boze Slowo Mowi

 

NIE MA NIC UKRYTEGO CO BY NA JAW NIE WYSZLO!

 


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (0) | A jakie jest Twoje zdanie?

Przykazania koscielne

poniedziałek, 04 czerwca 2012 4:26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio na pewnym blogu przeczytalismy  wpis pewnej osoby  katolickiego wyznania,ktora byla zbulwersowana  Nowymi Koscielnymi przykazaniami...a Mianowicie  tym ostatnim przykazaniem.

 

Przykazania Kosciola Katolickiego.

NOWA WERSJA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH:
1. W niedziele i w inne nakazane dni świąteczne wierni zobowiązani są uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac służebnych
2. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku spowiadać się ze swych grzechów
3. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię św.
4. W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymywać się od spożywania mięsa i zachować post 
5. Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby materialne Kościoła, każdy według swoich możliwości

 

Przykazanie 1 wsze.

Do 1 wszego przykazanie NIE mamy zastrzezen... Kazdy wierzacy powienien uczestrzac na nabozenstwa ...

 

Przykazanie 2 gie.

 Nie wiadomo czy sie smiac czy plakac?? RAZ W ROKU przynajmniej  spowiadac sie??  Czlowiek wierzacy stara sie zyc  nie grzeszac ale jestesmy tylko ludzmi wiec  swiadomie czy nie swiadomie bedziemy grzeszyc taka jest nasza natura   i jak raz w roku tata osoba pojdzie sie wyspowiadac  to chyba jej dnia zabraknie a owemu sluchaczowi ucho spuchnie :)

Ludzie wierzacy powinni codziennie przepraszac Boga za swoje grzechy o ile takowe popelni w ciagu dnia. I to Bog wybacza a NIE czlowiek!

 

Przykazanie 3

Komunie Swieta?? a gdzie w   biblii jest zmanka o komuni swietej? NIE ma takowej komuni swietej. Wierzacy czlowiek obchodzi wieczerze Panska  wtenczas kiedy ma pragnienie jak biblia mowi czyncie to na moja pamiatke.

---->A gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i dwunastu apostołów z Nim. Wtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć. Bo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się dopełni w królestwie Bożym. A potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: Weźcie go i podzielcie między siebie. Bo mówię wam, że odtąd już nie będę pił z owocu winnego szczepu, dopóki nie przyjdzie królestwo Boże. A potem wziąwszy chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im mówiąc: To jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana...

Przykazanie 4

 

W biblii nie ma napisane ze w poscie ma sie nie spozywac miesa!! Bzdura to jest !

Co biblia mowi o poscie? Jak powinien wygladac post ludzi wierzacych w Jezusa Chrystusa?

Czy mamy Obrzerac sie caly dzien  jedzoac wszystko  nie jedzac tylko miesa?? NIE! Bog nie nakazuje chrzescinanom poscic   nie nakazuje nam jako przykazanie. Lecz ukazuje ze jest on dobrym schodkiem do spolecznosci z Bogiem i wysluchania  modlitw... Post wedlug biblii polega  na nie jedzeniu przez pewnien wyznaczony okres  na modlitwie w tym poscie   i tylko modlitwe  . A nie ogladaniu Tv paleniu papieroska ,plotkowaniu,  biesiadach  etc etc???

 

Przykazanie 5

 

Wierni powinny dbac o dobra materialne kosciola?? A to ciekawe?Biblia mowi ,ze Kazdy pasterz ma dbac o wiernych swoich a nie wierni o pasterza i Jego dobrobyt !!! 

U nas pastor ma zone dzieci i chodzi do pracy a wiec sam sie utrzymuje A skladki koscielne ida na utrzymanie kosciola i jeszcze pomoc innym....

 

 

Mozemy teraz  zauwazyc jak kosciol katolicki dobiera sobie przykazania aby to IM bylo wygodnie . Trzma ludzi w ciemnocie i zklamaniu .


Podziel się
oceń
1
1

Takie zdanie mają inni (3) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 271  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« czerwiec »
pn wt śr cz pt sb nd
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451271
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl