Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 738 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Kim jesteśmy ,w co wierzymy i czego chcemy.......

wtorek, 31 lipca 2007 22:17
Jesteśmy.......

 zwykłymi ludźmi, którzy pochodzą z najrozmaitszych środowisk, posiadają różne wykształcenie i doświadczenie życiowe, są w różnym wieku i mają różne zainteresowania, ale łączy nas jedno - kochamy Boga i chcemy o Nim opowiadać innym.

 ludźmi, którzy żyli daleko od Boga, ale ponieważ przyjęliśmy ofiarę śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, staliśmy się dziećmi Bożymi.

 ludźmi, którzy nie są doskonali, ale swoje upadki i grzechy wyznajemy Bogu, który zawsze przebacza.

 ludźmi, którzy tak, jak wszyscy stykają się na co dzień z problemami i trudnościami, ale staramy się je rozwiązywać w oparciu o zawsze skuteczne wskazówki Pisma Świętego.

Wierzymy......

 że Pismo Święte jest

natchnionym, nieomylnym i jedynie wiarygodnym Słowem Bożym.

 w Wiecznego, Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 W boskość naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego cudowne narodzenie z dziewicy Marii, w Jego bezgrzeszne życie, w Jego cuda, w Jego śmierć za nas i odkupienie dzięki przelanej krwi, w Jego zmartwychwstanie w ciele, wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca oraz w osobiste powtórne przyjście Chrystusa w mocy i chwale.

 że odrodzenie z Ducha Świętego przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest absolutnie konieczne do zbawienia grzesznego i zgubionego człowieka.

 w potrzebę chrztu w wodzie jako wyznania wiary oraz praktykowanie Wieczerzy Pańskiej - zgodnie z poleceniem Pana Jezusa Chrystusa.

 w chrzest w Duchu Świętym potwierdzony mówieniem innymi językami wg Dz. Ap. 2:4 oraz w manifestowanie się duchowych darów i służb.

 w działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje w człowieku wierzącym, uzdalnia go do pobożnego życia.

 w zmartwychwstanie zarówno ludzi zbawionych, jak i zgubionych; zbawionych do życia wiecznego, a zgubionych na wieczne potępienie.

 w Kościół Jezusa Chrystusa i jedność ludzi wierzących.

 w praktyczną możliwość stosowania wiary chrześcijańskiej w codziennym życiu i w potrzebę służenia ludziom w każdej dziedzinie, nie tylko duchowej, lecz także fizycznej, społecznej.

Chcemy......

 głosić wszystkim żywego Jezusa Chrystusa, którego interesuje los każdego człowieka.

 pomagać ludziom zagubionym, zranionym, odrzuconym przez innych, ale kochanym przez Boga.

 modlić się z potrzebującymi o zbawienie, przebaczenie grzechów, uzdrowienie duszy i ciała.

 nieść pomoc ludziom związanym nałogami (alkoholizm, narkomania, nikotynizm) wierząc, że Bóg powołał człowieka do godności i wolności.

 dbać o właściwe relacje międzyludzkie, eliminując plotkarstwo, intrygi, obłudę, a pielęgnując miłość, akceptację, szczerość i otwartość.

 tworzyć model zdrowej rodziny, która daje rodzicom i dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz stwarza warunki rozwoju duchowego, intelektualnego i społecznego.

Przykład Prawdziwego biblijnego-Zgodnego z biblią Chrztu wodnego
 

  Jest to chrzest świadomej osoby,która postanowiła iść za Jezusem tak wygląda chrzest Biblijny.....

 Nabożeństwa Kościołów Chrześcijańskich.....
Podziel się
oceń
8
5

Takie zdanie mają inni (63) | A jakie jest Twoje zdanie?

Problem wolności......

wtorek, 31 lipca 2007 9:51

Rozmiar: 818 bajtów
"Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?"
Jan. 8,33


   Pan Jezus przedstawił się swoim słuchaczom jako Ten, który jest Prawdą i daje poznanie prawdy, która wyzwala. To bynajmniej nie wywołało u nich entuzjazmu ani radości, lecz protest: "Nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?". Pan Jezus przynosi wolność a ludzie mówią: nie potrzebujemy wolności. Jesteśmy wolni.
 Jest pomoc, ale wielu nie odczuwa jej potrzeby i nie przyjmuje jej. Apostoł Paweł był przez dwa lata więziony w Cezarei. Dwa razy stawał przed obliczem ludzi, którzy mieli nad nim władzę: przed namiestnikiem rzymskim Feliksem i przed królem Agryppą. Kto z tych ludzi był prawdziwie wolny? Apostoł zakuty w kajdany, związany łańcuchami - czy tamci, którzy mogli robić, co im się podoba? Oni nosili pęta niewidzialne dla oka. Feliks był więźniem mamony, "miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze" (Dz. Ap. 24,22-27). Agryppa żył w niewoli grzechu cudzołóstwa (Dz. Ap. 26,29). "Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu" - mówi Pan Jezus.
"Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie". Tego doświadczył celnik Zacheusz. Pan Jezus uczynił go człowiekiem wolnym. Chce i nas wyswobodzić z niewoli grzechu. Pan stawia obok siebie dwie sprawy: "Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu" i "Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie". Nie musimy być niewolnikami, możemy być dziećmi Bożymi. Panie, pokaż wszystkim niewolnikom grzechu, jak bardzo tej Bożej wolności potrzebują!

 Rzym. 6:3-7
3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
5. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
6. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
7. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.

 1 Kor. 6:12
12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.
 2 Tym. 2:24-26
24. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności,
25. Napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy
26. I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.
 

    Rodzaje grzechu;
1. ZŁE MYŚLI -----MAREK.7,20-21

2. CHCIWOŚĆ-----KOL.3,5; ŁUK.12,15

3. LUBIEŻNOŚĆ-----
MAREK.7,22;2 PIOTR.2,14

4. ZŁOŚĆ-----
MARE.7,22; RZYM.1,29

5. GNIEW-----
MAT.5,22; GAL.5,20

6.
WROGOŚĆ-----GAL.5,20;JAKUB4,4

7. PYCHA----
-RZYM.1,30; MAREK.7,22; 2 TYM.3,2

8. GŁUPOTA-----MAREK.7,22; 2 TYM.3,8-9

9. PRZEWROTNOŚĆ-----2 TYM.3,3; ŁUK.9,41

10. OKRUCIEŃSTWO-----2 TYM.3,3

11. SAMOLUBSTWO-----2 TYM.3,2

12.  PODŁOŚĆ-----RZYM.1,29

13. NIKCZEMNOŚĆ-----RZYM.1,29

  14. NIEPRAWOŚĆ-----RZYM.1,18

15. ZAZDROŚĆ-----
RZYM.1,29

16. OBŁUDA-----
1 PIOTR.2,1; 1 TYM.4,2; MAT.23,13

17. NIENAWIŚĆ----- TYTUS.3,3; 1 JANA 2,9-11

18.
NIEWDZIĘCZNOŚĆ-----
2 TYM.3,2

19. PODEJRZLIWOŚĆ-----1 TYM.6,4

20.
BEZBOZNOŚĆ-----RZYM.1,18; JUDA 15

21. SKĄPSTWO-----2 KOR.9,5-6

 22. MIŁOŚĆ PIENIEDZY-----1 TYM.6,10

23. CHEŁPLIWOŚĆ-----2 TYM.3,2; RZYM.1,30

24. ZAPALCZYWOŚĆ-----KOL.3,8; EFEZ.4,31

25. NIEPRZEJEDNANIE-----2 TYM.3,3

26. POŻĄDĄDLIWOŚĆ-------KOL.3
,5; GAL.5,16;EFEZ.2,3

27. BOJAŹLIWOŚĆ-----OBJ.21,18;MAT.8,26

28. NIEDOWIARSTWO-----HEBR.3,12; TYTUS.1,15; 2 KOR.4,3-4

29. PRÓŻNIACTWO-LEN ISTWO-----1 TYM5,13

30. CZYNIENIE RÓŻNICY W MIŁOŚCI DO BRACI -----
JAKUB.2,1-9

31.
     ZŁODZIEJSTWO -KRADZIEŻE --1 KOR.6,9-10

32.
    PIJAŃSTWO-----1 KOR.6,9-10; RZYM.13,13; 1 PIOTR.4,3

33.      OBŻERSTWO-----
ŁUK.21,34; GAL.5,21

34.      BIESIADY-----RZY.13,13; IZ.5,11-12

35.     OSZUSTWO-----
TES.4,6

36.      MORDERSTWO-----TYM1,9; (aborcja)RZYM.1,29; OBJ.21,8

37.      HANDLOWANIE LUDŹMI----
1 TYM.1,10

38.  NIEPOWŚCIĄGLIWOŚC----2 TYM.3,1-4

39. ZEMSTA-----RZYM.12,19

40.  WYNALAZCA ZŁEGO-----
RZYM.1,30; MICHEASZ 7,13

41.  NAMIETNOŚĆ-----KOL.3,5

42.  NIECZYSTOŚC-----KOL.3,5; GAL.5,19


43.  ZDZIERSTWO-----
1 KOR.6,10; 5,11

44.  BAŁBOCHWALSTWO-----
1 KOR.6,9; OBJ.21,8; 1 PIOTR.4,3

45.  BEZWSTYD-----
EFEZ.5,4; EZECH.16,36 (NIESKROMNOŚĆ)

46.
  SPOŻYWANIE KRWI -----DZ.AP.15,20,29

47.  POKARMY OFIAROWANE BAŁWANOM (ŚWIĘCONKI)-----DZ.AP.15,29; 1 KOR.10,19-28

48.  GORSZENIE SŁABYCH -----
MAT.18,6; 1 KOR.8,9-13
49. NIEPOSŁUSZEŃSTWO RODZICOM-----
RZY.1,30; 2 TYM.3,2

50. 
I TYM PODOBNE -----GAL.5,21

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (6) | A jakie jest Twoje zdanie?

Odpowiedź na komętarz Żylety;-))

niedziela, 29 lipca 2007 22:12
  Dostaliśmy komętarz tej treści..

 
 "Mi się bardziej podoba dekalog po prawej stronie, moim zdaniem dobrze, że przykazanie IIgie zostało pominięte, a dekalog unowocześniony. Nikt nie czci wizerunków Boga, ja nie potrzebuję świętego obrazka i krzyżyka na szyi, żeby pujść na łąkę i pomodlić się szczerze, pogadać z Bogiem, jak z kumplem, albo jak z ojcem. Uważam, że to wspaniale, że dawne dziesiąte przykazanie przekształocono w dwa różne, pożądanie czyjejś żony to zupełnie co innego niż porządanie jego rzeczy, w dekalogu biblijnym żona wymieniona jest obok osła, nie chcij mieć jego żony, nie chcij mieć jego osła...taaa. Moim zdaniem dekalog katechizmowy jest bardzo dobry, ale dziewiąte powinno brzmieć "nie pożądaj żony lub mężą bliźniego swego". Uważam, ze to świetnie, ze unowocześniono dekalog i dostosowano go do naszych realiów - te same wrtości tylko inne słowa"

Odważny autor!: --==Zyleta==--"


  A My chcemy na niego odpowiedzieć Tak;
 Biblia wskazuje na to, że wyłącznie ona i to w swej całości jest autorytetem stanowiącym o Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa.
Objawienie Jana 22:18--19 mówi nam o tym najlepiej:
Co do mnie,to świadczę każdemu,który słucha słów proroctwa tej księgi:Jeżeli ktoś dołoży coś do nich,dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;
A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie mu Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.

 
 Tą wypowiedzią Bóg ustanowił parametry prawdziwej Ewangelii.Jest ona opisana wyłącznie przez Biblię.Biblia dlatego,jest prawdziwym,Świętym Autorytetem.
Jest ona jedynym pełnym autorytetem stanowiącym o Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Ponieważ jest ona Świętym Autorytetem,ponieważ pochodzi od Boga, ma ona być w naszym życiu absolutnym autorytetem.Musimy ją gorliwie czytać i gorliwie studiować, uważając na to by być jej posłusznym.
A jeśli odkrywamy w naszym życiu jakąś praktykę czy doktrynę,która jest sprzeczna ze Słowem Bożym, wtedy wystąpi w nas, jako dzieciach Bożych, żywe pragnienie,by tą doktrynę czy praktykę zmienić stając się jeszcze bardziej posłusznym Słowu Bożemu.Jeśli podążamy za autorytetem węższym lub szerszym niż cała Biblia,nie podążamy za Ewangelią Biblii.
 
 Bez względu na to jak święta może się ona wydawać,Ewangelia ta nie zaprowadzi do zbawienia.Jeśli bazujemy bardziej na innych lekturach napisanych przez ludzi i na proroctwach które zaprzeczają Bożemu Słowu,to niestety Bóg  jest nie na 1 miejscu i nie idziemy drogą Boga.Tylko Biblia sięliczy i to czego w niej nie ma a ludzie to głoszą jest zwodniczą nauką niezgodna ze Słowem Bożym! Także droga Żyleto nie chcielibyśmy być w skurze tego co ZBESZCZEŚCIŁ słowo Boże ! Biblia w W Obj,Jana 22;18-19 opisuje co taką osobę czeka za Zbeszczeszczenie Jego Świętego Słowa!Także Tylk Z bibli powinniśmy czerpać  naszą wiedzę i wiarę Bo tylko Ona sie liczy.....
   Pozdrawiamy w Chrystusie

 Patrycja&Mick
   Zachęcamy do posłuchania Pieśni" Ojcze Święty Panie Boże nasz";-)
 
 Track_No10.  Pieśń kliknij ,aby posłuchać mp4
                
   

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (15) | A jakie jest Twoje zdanie?

Nauka o "TOLERANCJI" jest zwodniczą nauką!!!

piątek, 27 lipca 2007 9:09

WOLNOĆ TOMKU W SWOIM DOMKU

   "Wszystko wolno". "Jeśli coś wydaje się dobre - zrób to". Parę lat temu, gdy w Polsce zmieniał się system polityczny, szalenie modne stało się hasło: "Tolerancja". Mówiono, że człowiek musi być tolerancyjny, podchodzić "elastycznie" do problemów i wszelkich kwestii. Udowadniano, że "to zależy od..." i że nie można upierać się kategorycznie przy słuszności jakiegoś jednego stanowiska.

 Bądź tolerancyjny! Nie zwracaj nikomu uwagi na temat zachowania, poglądów, stylu życia. Nie mów o tym, co jest słuszne lub błędne. Bo "to zależy...". Jest sprawą gustu, mody, upodobania. Wskutek szerokiej akcji propagandowej prowadzonej przez środki masowego przekazu, dla wielu ludzi "bycie tolerancyjnym" wydaje się być podstawową cnotą. I odwrotnie: cechą negatywną jest nietolerancja. Taki sposób wartościowania stał się niemal powszechny. Skutki są widoczne. Dziś niemal wszystko wolno. Każdy może ustalić własne "reguły gry" i twierdzić, że wcale nie są one gorsze od innych.

   Jak byś się czuł w roli zawodnika tego dziwnego meczu koszykówki? Zagubiony? A jeśli stawkę w grze stanowiłoby twoje życie, to czy nie byłaby to sytuacja krańcowo niebezpieczna? Gdy nie wiemy co robić, a wolno robić wszystko, stajemy wobec ogromnego ryzyka. To tak, jakby wejść na zaminowane pole, nie wiedząc, w których miejscach są miny. Można przytoczyć wiele przykładów pokazujących, że ten rodzaj tolerancji, który zezwala na wszystko nie czyniąc żadnych różnic, w rzeczywistości jest zamaskowanym sposobem zwodzenia i... zabijania ludzi.

   Oto ktoś mówi: "Bądźmy tolerancyjni; zbierajmy w lesie wszystkie grzyby: maślaki, prawdziwki, muchomory. Po co ograniczenia? Niech każdy zbiera to co lubi, a potem zobaczymy". Jak często słyszymy wypowiedzi, które brzmią niemal identycznie: "Wszystkie religie są w rzeczywistości jednakowe. Wchodzimy na tę samą górę z różnych stron. Do zobaczenia na szczycie!".

  Tolerancja. Możesz być buddystą, mahometaninem, katolikiem - nie ma to znaczenia. Jezus, a może Allach? - wszystko jedno. Biblia? Bhagavad-Gita? Koran? Nieważne. Jedzmy grzybki, wszystkie wymieszane w jednej misce. Nie przeszkadzajmy sobie samym, ani jeden drugiemu...

   Jak to się dzieje, że sprawy moralnie jednoznaczne stają się "względne"? Że w świadomości ogromnej liczby ludzi mogą być "dobre": i kłamstwo, i kradzież, i aborcja; że "można" nawiązać romans z cudzą żoną i "nie jest to złe". Skąd się bierze popularność takich poglądów?

  
   Nie wolno nam być Tolerancujnumi popularność takich poglądów pochodzą od szatana,który zwodzi.....

    Oto droga. Ograniczona z dwóch stron. Wąska. Trudno zboczyć na prawo lub na lewo. Trzeba jechać prosto. Ale ta droga zaczyna się stopniowo rozszerzać. Jest trochę szersza, a za jakiś czas znów trochę szersza. W pewnym momencie widzimy po obu jej stronach betonowe słupki i zamienia się ona w luksusową autostradę. Przyjemnie jest jeździć autostradą. Ale i tu musimy przestrzegać przepisów: cztery pasy przeznaczone są do jazdy, a dwa - te od strony "słupków" - służą do zaparkowania samochodu w przypadku, gdyby się popsuł. Mamy więc "słupki", pasy, linie przerywane i ciągłe. Lecz nasza droga nie przestała się rozszerzać. Betonowe słupki i ograniczające barierki są od nas coraz bardziej oddalone. Widać je też coraz mniej wyraźnie. Podobnie: przestają być widoczne linie narysowane na jezdni. Pasy są więc już teraz bardzo szerokie. Gdzie zaczyna się i gdzie kończy ten, po którym prowadzisz swój samochód? W końcu nie wiesz nawet, czy jedziesz wzdłuż, czy może w poprzek trasy!

Sytuacja ludzi we współczesnym świecie przypomina jazdę po takiej właśnie zbyt szerokiej autostradzie. Stopniowe odrzucanie pewnych reguł i Bożych zaleceń odnoszących się do życia człowieka doprowadziło do ogromnego zamieszania w dziedzinie przyjętych w społeczeństwie norm moralnych. Obyczaje zostały rozluźnione do tego stopnia, że dziś nikogo już nie dziwi współżycie przedmałżeńskie, przerywanie ciąży lub brak szacunku dzieci dla rodziców. Jesteśmy "wyzwoleni" i robimy co nam się podoba. Z jakim skutkiem? Autostrada, która robi wrażenie tak wygodnej, jest jednocześnie bardzo, bardzo niebezpieczna. Nie wiadomo, gdzie właściwie jesteśmy i z której strony może niespodziewanie coś nadjechać.
   Tak samo jest i z chrześcijaństwem chrześcijanie WYZWOLENI i TOLERANCYJNI.......... (To chrześcianie ZWIEDZENI)

    Tolerancja. Musimy być na to hasło wyczuleni i wiedzieć, że może ono wracać w różnych formach. Może atakować, powodując od czasu do czasu wątpliwości. "Czy droga życia, którą zaleca Biblia, nie jest zbyt wąska?" To pytanie, które rzekomo ma na względzie twoje dobro, zadaje diabeł. On chce podsunąć ci myśl starą jak świat: "Na pewno nie umrzecie". Musimy zatem rozpoznać zwodziciela i mieć zupełną pewność, że Jezus Chrystus to jedyna Słuszna Droga dla człowieka. To prawda, że Pismo Święte nie jest "tolerancyjną" księgą. Wprost przeciwnie. Stawia ono wiele spraw w bardzo ostrym świetle, jakby "na ostrzu noża". Dokładnie taki sam był On - wcielone Słowo Boże. Nasz Pan nie wykazał ani odrobiny "elastyczności", kiedy powiedział: "Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" (Jana 14:6). Zwróćmy uwagę na małe słowo: "tylko". A zatem nie ma innego wariantu? A gdzie wszystkie pozostałe religie? Gdzie tolerancja dla odmiennych poglądów? Niestety, Jezus tych "innych poglądów" nie uwzględnił. On zaprosił do nieba tylko ludzi na nowo narodzonych, tych, którzy trzymają się biblijnej drogi...............

Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (21) | A jakie jest Twoje zdanie?

Jedyny prawdziwy Dekalog(10 przykazań ) Jest tylko w Piśmie Świętym!!!!

czwartek, 26 lipca 2007 0:35

Dekalog Biblijny!

Dekalog Katehizmowy!


„Ja jestem Pan, twój Bóg...

„Ja jestem Pan, twój Bóg...

I

I

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną.

II

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na ziemi nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

III

II

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

IV

III

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co w nich jest, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

V

IV

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

VI

V

Nie będziesz zabijał.

Nie zabijaj.

VII

VI

Nie będziesz cudzołożył.

Nie cudzołóż.

VIII

VII

Nie będziesz kradł.

Nie kradnij.

IX

VIII

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstw jako świadek.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

X

IX

Nie pożądaj domu bliźniego swego,nie pożądaj zony bliźniego swego,ani jego sługi ani jego służebnicy ,ani jego wołu ,ani jego osła, ani żadnej rzeczy,która  należy do blixniego twego.
Nie pożądaj żony bliźniego twego.

X
Ani żadnej rzeczy, która jego jest."


2 Księga Mojrzeszowa 20 r od 1 do 17 wersetu
     Kochani daliśmy do porównania 2 dekalogi.Dekalog z Pisma Świętego  i Dekalog z ksiązki Katechizmowej.
  Zauważamy,że te dwa dekalogi są sprzeczne ze sobą i nie zgadzają się ..... ponieważ w Katechizmowym dekalogu nie ma "2" Przykazania Bożego a z 9 przykaznia katechizm zrobił  9  i 10....
Dlaeczgo katechizm odżucił "2" przykazanie Boże,gdzie Bóg zabrania czcić i jego wizerunki i rzeźbionych  i czegokolwiek?? Dlaczego te przykazane zostło pominięte....?
Biblia mówi;
Apokalipsa Św.Jana.22r;18-19
"Co do mnie to świadczę każdemu,kto słucha słów proroctwa tej księgi ;jeśli kto dołoży coś do nich dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze.
  A jeśli ktoś UJMIE coś ze słów tej księgi proroctwa ,ujmie Mu Bóg z działu jego drzewa  żywota i ze świętego miasta ,opisanych w tej księdze."
   Kto maił takie prawo zmienić Boży dekalog? biblia mówi o tch  ludziach z bibli Boże proroctwa i Tych co dokładają do nich swoje słowa!
  Kochani jedynm nieswałszowanym Dekalogiem jest dekalog Biblijny i jego powinniśmy tylko pszestrzegać.Tylko z Bibli powinniśmy czerpać drogowskazy do życia i z niej powinniśmy tylko kozystać gdyż  Tylko w Bibli jest Prawda Boża!!!!
   Nie potępiamy tu nikogo ,ale pragniemy wam naświetlić,że Tylko Biblia jest prawdziwa nieswałszowana.Wszelkie księgi poza biblia są OMYLNE i zwodnicze.....Tylko Biblia i nic więcej......
                 

Podziel się
oceń
5
1

Takie zdanie mają inni (79) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 290  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« lipiec »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451290
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl