Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 865 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Ostatnio dostaliśmy zaproszenie wirtualne na modlitwe z różańcem nasza odpowiedź na temat różańca :)

sobota, 18 lipca 2009 4:20


Pytanie: Czy modlitwa na różańcu jest biblijna? Odpowiedź: Pomimo że modlitwa na różańcu zawiera fragment Pisma, cała druga cześć "Zdrowaś Mario" i część o "Święta Królowo" są ewidentnie niebiblijne. Podczas gdy pierwsza część Zdrowaś Mario jest niemal bezpośrednio zacytowana z Łukasza 1:28. to nie ma biblijnej podstawy dla
(1) modlitwa do Marii obecnie,
(2) tytułowanie jej jako "święta" Maria, czy
(3) nazywanie jej "naszym życiem" i "naszą nadzieją."

Czy to właściwe nazywać Marię "święta," co w znaczeniu Kościoła Katolickiego oznacza że Maria nigdy nie zgrzeszyła, także nie była skażona grzechem pierworodnym? Wierzący w Biblii są nazwani "świętymi" co może być tłumaczone jako "oddzieleni" lub "święci" ale zrozumienie Pisma jest takie, że sprawiedliwość, którą mają wierzący w Chrystusie jest sprawiedliwością przekazaną przez Chrystusa (2 Koryntian 5:21) jak kolwiek w obecnym życiu, nie są oni uświęceni od grzechu w praktycznym życiu. (1 Jan 1:9-2:1Jezus jest nazwanym naszym Zbawicielem wielokrotnie w Piśmie ponieważ On zbawił nas z naszego grzechu. W Łukasza 1:47, Maria nazywa Boga swoim "Zbawicielem." Zbawicielem od czego? Bezgrzeszna osoba nie potrzebuje Zbawiciela. Grzesznicy potrzebują Zbawiciela. Maria przyznała, że Bóg jest jej Zbawicielem dlatego też, Maria przyznała, że była grzesznikiem.

Jezus powiedział, ze przyszedł zbawić nas od naszych grzechów (Mateusz 1:21). Kościół Rzymskokatolicki rości sobie, że Maria była zbawiona od grzechów inaczej niż wszyscy inny...że była zbawiona od grzechów poprzez niepokalane poczęcie (poczęta bez grzechu). Ale czy to jest biblijne? Kościół Rzymskokatolicki otwarcie przyznaje się, że to nauczanie nie jest oparte na Piśmie. Kiedy młody mężczyzna zwrócił się do Jezusa jako "dobry nauczycielu" (Mateusz 19:16-17), Jezus zapytał dlaczego nazywa Go "dobry" ponieważ nie ma nikogo dobrego oprócz jednego, Boga. Jezus nie zaprzeczał swojemu własnemu bóstwu, On starał się uświadomić młodego mężczyznę, ze używał tego określenia zbyt nieodpowiedzialnie nie myśląc o tym co tak naprawdę mówi. Ale uwaga Jezusa jest ciągle ważna czy On nie mógł powiedzieć tak...nie ma dobrego tylko Bóg. To wyklucza wszystkich poza Bogiem , włączając Marię! To łączy się z Rzymian 3:10-23, Rzymian 5:12, i wieloma innymi fragmentami, które akcentują że w Bożych oczach nikt Ne jest sprawiedliwy. Również Maria nie była od tego zwolniona! Jeśli Maria była zachowana od skażenia grzechem, nie potrzebowałaby Zbawiciela, tak jak to wyznała (Łukasz 1:47).

Co w związku z pytaniem o modlitwę do Marii czy kogokolwiek innego oprócz Boga? Nigdy Biblia nie powiedziała nam że ktokolwiek inny może nas usłyszeć w Niebie. Wiemy, że sam Bóg jest wszystkowiedzący, wszechpotężny, i wszechobecny. Nawet aniołowie, z wieloma zdolnościami, które mogą posiadać mają swoje ograniczenia, i nie zawsze mogą nam pomóc, nawet jeśli może tego chcieli (Daniel 10:10-14). Kiedy Jezus nauczał swoich uczniów modlić się, dał im powszechnie zwane "Ojcze nasz." On nauczał nas aby adresować swoje modlitwy do Ojca w niebie. Kiedykolwiek modlitwa jest adresowana do kogoś to ma być Bóg! Nigdy nie znajdziesz pojedynczego przykładu kogoś modlącego się modlitwą do jakiegoś "świętego" czy anioła czy kogoś innego (oprócz modlitw do fałszywych bogów). Co więcej za każdym razem kiedy jakakolwiek pobożna osoba padała na twarz ( w kontekście religijnym) aby oddać cześć komuś innemu oprócz Boga (głównie przed apostołami lub aniołami) to kazano tej osobie powstać i przestać to czynić (Dzieje Apostolskie 10:25-26; Dzieje Apostolskie 14:13-16; Mateusz 4:10; Objawienie 19:10; Objawienie 22:8-9). Kościół Rzymskokatolicki głosi, że wielbi samego Boga, ale "oddaje cześć/szacunek" Marii i świętym. Jaka jest różnica? Osoba która modli się na różańcu częściej wzywa Marii niż Boga! Na jedno uwielbienia Boga w różańcu, przypada 10 uwielbień Marii.

Biblia stwierdza, że Jezus jest naszym Odkupicielem (Galacjan 3:13; 4:4-5; Tytus 2:14; 1 Piotra 1:18-19; Objawienie 5:9). Modlitwa "Zdrowaś, Święta Królowo" Nazywa Marie „naszą łaskawą orędowniczką", ale Biblia nazywa Jezusa naszym Orędownikiem przed Ojcem (1 Jan 2:1) i naszym jedynym Pośrednikiem (1 Tymoteusza 2:5). Jeden raz w Piśmie pojawia się tytuł "Królowa Niebios" ale w negatywnym znaczeniu (Jeremiasz7:17-19; 44:16-27). Całe Pismo naucza nas aby się modlić do samego Boga. Nigdzie nie znajdziesz przykładu czy napomnienia do modlitwy do kogoś innego! Jedyna podstawa dla idei modlitwy do Boga poprzez Marię jest zaczerpnięta z biblijnej historii gdy Maria przychodzi do Jezusa i prosi o Jego pomoc w czasie przyjęcia weselnego (John 2). Ale czy w świetle wszystkich pozostałych wersetów, włączając wskazówki Jezusa o tym jak się modlić, używanie tego fragmentu do nauczania, że powinniśmy się modlić przez Marię aby dostać się do Boga, ma sens?

Podobnie, czy jest to odpowiednie nazywać Marię naszym "życiem" i "nadzieją?" Ponownie, są to określenia używane w Biblii tylko do Boga, szczególnie Boga Syna, Jezusa Chrystusa (Jana 1:1-14; Kolosan 3:4; 1 Tymoteusz 1:1; Efezjan 2:12; Tytus 2:13). Zatem , praktyka odmawiania różańca jest sprzeczna z Biblia w wielu aspektach. Tylko Bóg może usłyszeć nasze modlitwy. Tylko Bóg może odpowiedzieć na nasze modlitwy. Biblia nigdzie nie naucza chrześcijan aby modlić się poprzez pośredników, czy przez wstawiennictwo świętych czy Marii (w niebie) przez ich modlitwy.


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (7) | A jakie jest Twoje zdanie?

Kaprysy Pogody?Czy Jednak Grzech ludzki zbiera swe żniwa?

piątek, 03 lipca 2009 10:45

O POLSCE!!


 Od pewnego czasu można zauważyć jak pełno kataklizmów dotyka Polskę. Trąby powietrzne ,powodzie,huragany itd,itd.Czy możemy powiedzieć,że to Kaprysy pogody? czy jednak Gniew Boży zaczął dotykać Polskę i jej ludność??
Na to pytanie po krótce chcielibyśmy odpowiedzieć.
Biblia mówi ;
2 Tymoteusz 4;3-4 "Albowiem przyjdzie czas,że zdrowej nauki nie ścierpią ,ale według upodobań nazbierają sobie nauczycieli,żądni tego co ucho łechcze. I odwrócą ucho od prawdy,a zwrócą się ku baśnią"
Dziś Polska odwróciła się od Słowa Bożego a zwróciła się ku baśniom ludzkiej nauki.Nie zgodnej z Bożym Słowem.
Ludzie modlą się do Obrazów zaś Bóg nazywa to Bałwochwalstwem. Polska modli się do Marii otacza ją większą czcią niż Jezusa Chrystusa i do różnych tak zwanych świętych.Zaś Biblia powiada "Jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi Jezus Chrystus" Można powiedzieć ,że Bóg opuścił Polskę i zaczyna ją karać za te rzeczy,gdyż Polska jest Daleko od Bożej nauki i Boga!
Co raz więcej homo seksualności ,co raz więcej cudzołóstwa ,coraz więcej kradzieży,gwałtów,pijaństwa,narkomanii.Coraz więcej bluźnierstw. I to wszystko  czynią CI co mówią,że wierzą w Boga ,chodzą do kościoła  co niedziele .Polska stała się jak Sodoma podobna do Gomory!
Ludzie dziś nie zdają sobie z tego sprawy ,że są samolubni  , rzeczywistość mówi nam ,że Polskę coraz więcej zaczyna dotykać Kataklizmów, o których jeszcze kiedyś nie było mowy!
Polska Nie jest krajem chrześcijańskim ,ponieważ nie postępuje tak jak Boże Słowo ,Bardziej idą za naukami Ludzkimi niż Bożymi. Polska jest krajem bałwochwalczym ,w której Panuje Maria niż Jezus Chrystus . A tak być nie powinno ! Kiedy by Jezus Chrystus panował w sercach Polaków a niżeli owa Maria na pewno by Polakom powadziło się znacznie lepiej . Kiedyś Bóg sprowadził swój gniew nad Sodomą i Gomorą .... dziś ciąży ona nad Polskim narodem .... przykre ale jednak prawdziwe .
POLSKO NIE MARIA NIE OWI ŚWIĘCI ,lecz JEZUS CHRYSTUS to jemu powinniście oddawać cześć Chwałę i swe modlitwy ! zwródźcie się do Jezusa Chrystusa nie do obrazów z drewna,czy z kawałka blachy czy figurek czy owej Matki ! Jezus umarł za was na krzyżu golgoty nie Maria . Czcząc ją sprowadzacie na siebie Gniew Boży, Zwróćcie się do Biblii bo w niej Bóg powiedział jak żyć i komu powierzać swe modlitwy i życie ! TYLKO JEZUS CHRYSTUS NIE MA INNEGO ODKUPICIELA ! Drodzy Polacy Odwróćcie się od Obrazów od modlitwy do Marii i świętych gdyż to jest NIE ZGODNE ze słowem Bożym.!Zwróćcie się TYLKO do Jezusa Chrystusa i Jego nauki gdyż dzięki niej możecie odkupić swe dusze od Kary Bożej!

O MELBOURNE  w Południowej Australii.

   
  Choć mieszkamy w Perth w Zachodniej Australii to jednak  wiemy co i  tam się dzieje .
Straszne powodzie,straszne pożary,kiedyś o tym nawet nie  było mowy a dziś?? Ciagle się o tym mówi.
  Zaczęło się to od  Ubiegłego roku jak Melbourne  jako Jedyne miasto w Australii zlegalizowało Aborcje  Mordowanie dzieci  nie ważne ,czy to 1 miesiąc czy 9 ty. Od kiedy ta ustawa weszła w życie  i kobiety  mogą  pozbywać się  ciąży zaczęły się  tam straszne pożary w Lecie ubiegłego roku  przeszło 200 ludzi spaliło się żywcem    to co tam się działo  można  przyrównać  do Gomory jak Bóg ją karał Ogniem i całą spalił wraz z ludźmi  którzy  żyli bezbożnie. Teraz obecnie  w Melbourne są straszne Huragany i powodzie ludzie tracą wszystko cały dorobek życia a nawet  swe życie .  CZY CZASEM  PO ZLEGALIZOWANIU USTAWY  O ABORCJII NIE ZACZĘŁO SIĘ TO DZIAĆ??  Ludzie  zeszli z drogi Bożej żyją własnym stylem życia  nie licząc się z nikim i niczym .
Świat  bardzo szybko  staje się  jak Sodoma  podobnym do Gomory  czytając słowo Boże każdy wie  dlaczego Bóg wytępił całą Gomore... 

O USA.

   Ostatnio w USA   pewien pastor  kazał  przynieść do kościoła  każdemu swą Broń aby podziękować  za nią Bogu ,że mogą legalnie jej używać.Czyż  to nie żenujące ?? Po co Chrześcijanom broń?  Biblia mówi mieczem wojujesz od miecza giniesz/  dziś kościoły  stały się podobne do cyrku gdzie występują klauny. Zamias  mówić o Bogu mówią o Polityce zamiast  mówić o Bogu opowiadają kawały.zamiast modlić się o Pokój modlą się  o broń i dziękują  Bogu za nią.  Świat  szalaje i dziczeje   ludzie razem z nim  mamy przykład życie i śmierci Michaela Jacksona od  tygodnia non stop o nim mówią w TV  lecią jego utwory  niektóre z nich świadczą,że to był diabeł w ludzkim wcieleniu w każdych sklepach w Australii gdzie się pójdzie  lecą Jego non stop utwory  Czy to normalne?? O Bogu na świecie się tyle nie mówi co o niektórych ludziach....


Redakcja  Radia DOBRA NOWINA


Podziel się
oceń
0
0

Takie zdanie mają inni (3) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

czwartek, 19 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 496  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« lipiec »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451496
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5448
Tyle już działamy: 3909 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl