Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 739 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

„Ujrzawszy, że się te rzeczy dzieją - wiedzcie, iż bliskie jest Królestwo Boże”

sobota, 11 października 2008 0:41

 PIEŚŃ "Przyjdź Panie Jezu Przyjdź .mp4


 „Naród powstanie przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu” (Łukasza 21:10)

Od roku 1914 zginęło na wojnach ponad 100 mln. ludzi (dane z 1989 roku, czyli zaniżone) W pierwszej wojnie światowej, która zapoczątkowała ten okres, wzięło udział 28 państw, a prócz nich — szereg istniejących kolonii. Tylko nieliczne kraje pozostały neutralne. Straciło wtedy życie 13 mln. osób, a 21 mln. żołnierzy zostało rannych.

Jeszcze nie skończyła się wojna, a wybuchła krwawa rewolucja w Rosji. Następnie nastała wojna domowa w Hiszpanii i agresja Włoch na Abisynię. Potem przyszła druga wojna światowa, o wiele bardziej niszczycielska od tej pierwszej, sprzed ok. 20 lat.

Stale na świecie toczy się jakaś wojna i jedna czwarta państw jest dziś uwikłana w jakiś konflikt zbrojny.

 „Będą wielkie trzęsienia ziemi” (Łukasza 21:11)

Ze 164 ważniejszych trzęsień ziemi, w przeciągu minionych 3000 lat — 89 miało miejsce po roku 1914 [dane z 1989 r.] i pochłonęły one 1 047 944 ofiary.

Wykaz obejmuje wyłącznie większe wstrząsy skorupy ziemskiej, a ponieważ opublikowano go w roku 1984 — nie wspomina on o kataklizmach, które po 1984 r. nawiedziły Chile, ówczesne jeszcze ZSRR, Meksyk, Japonię, Turcję …, grzebiąc kolejne tysiące ludzi.

 „Będą (…) zarazy” (Łukasza 21:11)

W roku 1918 wybuchła śmiercionośna epidemia grypy, zwana hiszpanką. Dotarła do każdego miejsca zamieszkanego zakątka ziemi, z wyjątkiem Wyspy Świętej Heleny, i zebrała większe żniwo śmierci, niż poprzedzająca ją czteroletnia wojna światowa.

Chociaż od tamtej pory, nauka zrobiła olbrzymi krok naprzód — sytuacja wcale nie napawa optymizmem.

Dzisiejsza medycyna nie potrafi skutecznie uporać się z chorobami, przenoszonymi droga płciową (AIDS i choroby weneryczne), z rakiem, miażdżycą tętnic wieńcowych (zawałem). W krajach rozwijających się, miliony cierpi na malarię, śpiączkę afrykańską, czy schistosomatozę. W Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, jedną z najczęstszych przyczyn śmierci jest biegunka. Zapada na nią rocznie 500 milionów niemowląt i małych dzieci, a od 5 do 15 milionów na nią umiera.

Jakby tego było mało — w ostatnim czasie pojawiają się nowe, nieuleczalne choroby. Po AIDS przyszedł tajemniczy SARS. Powraca też gruźlica, uważana już za całkowicie zwalczoną.

Chorują także zwierzęta, co zmusza hodowców i rządy państw do masowego wybijania całych stad.

 „Będą braki żywności” (Łukasza 21:11)

Naturalnym następstwem wojen są braki żywności. Pierwsza wojna światowa nie była pod tym względem wyjątkiem. Pociągnęła za sobą straszny głód. W samej tylko Ukrainie, z głodu zmarło 5 mln. ludzi. W roku 1950 było na świecie 1650 milionów niedożywionych, a w 1983 — już 2250 milionów, czyli o 36 procent więcej. I liczba ta stale rośnie.

 „Będą (…) straszne widoki wielkie znaki z nieba. Będą też znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręczenie narodów, nie znających drogi wyjścia, z powodu łoskotu morza i jego wzburzenia… (Łukasza 21:11)

W pierwszej wojnie światowej użyto nowych, potwornych rodzajów broni. Samoloty i sterowce zasypywały ziemię gradem bomb i pocisków. Jeszcze straszliwsze zniszczenie, łącznie z wybuchem dwóch bomb atomowych, spadło z nieba na bezbronną ludność cywilną, podczas drugiej wojny światowej.

Również na morzu wojna przybrała niespotykany dotąd charakter. Kiedy zaczęła się pierwsza wojna światowa, niemal w ogóle nie zwracano uwagi na łodzie podwodne, ale zanim skończyła się druga — zatopiły one przeszło 10 000 statków. W nowej, przerażającej wojnie totalnej, przyjął się barbarzyński zwyczaj torpedowania znienacka statków handlowych i pasażerskich.

Obecnie wielu uważa atomowe okręty podwodne, z rakietami balistycznymi, za najniebezpieczniejszą broń na świecie. Liczebność wojennej floty morskiej na świecie liczy się w wiele tysięcy. Dodajmy do tego jeszcze mnóstwo małych, lecz śmiercionośnych min morskich, a okaże się, iż nigdy dotąd człowiek tak groźnie nie „wzburzył” morza.

Ludzie wtargnęli też w sferę „słońca i księżyca, i gwiazd”. Pociski balistyczne wzbijają się przestworza, skąd spadają na wyznaczony cel. Statki kosmiczne penetrują najdalsze obszary układu słonecznego. Narody uzależniły się od całej masy sztucznych satelitów, okrążających ziemię (szpiegowskie, nawigacyjne, telekomunikacyjne, meteorologiczne). Satelity zastępują siłom zbrojnym supermocarstw wzrok, słuch i mowę. Planuje się umieszczanie na orbitach okołoziemskich nowoczesnych środków niszczycielskich, nazywając to programem wojen gwiezdnych.

 „Ludzie będą mdleli ze strachu, w oczekiwaniu tego, co ma nadejść (Łukasza 21:25-26)

W chwili obecnej, zgodnie z biblijną zapowiedzią „ludzie mdleją ze strachu, w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na zamieszkaną ziemię”. Żyją w strachu przed przestępczością, terroryzmem, groźbą wybuchu lokalnego, bądź globalnego konfliktu zbrojnego, załamaniem ekonomicznym, zanieczyszczeniem ziemi chemikaliami, odpadami czy skażeniem promieniotwórczym z elektrowni jądrowych oraz rosnąca groźbą zagłady nuklearnej.

 „Ujrzawszy, że się te rzeczy dzieją - wiedzcie, iż bliskie jest Królestwo Boże”


Podziel się
oceń
2
0

Takie zdanie mają inni (6) | A jakie jest Twoje zdanie?

DNI OSTATECZNE! Prawda czy kłamstwo??

niedziela, 10 sierpnia 2008 15:22
 Jakie są znaki przyjścia końca Świata?
 WYPEŁNIŁY SIĘ!!!
"Powiedz nam kiedy to się stanie ,jaki będzie znak Twojego przyjścia
i końca świata?" ew Mateusza 24.3
 Pan Jezus na to pytanie odpowiedział;
" Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną ,przez wojska wówczas wiedzcie ,że przybliżyło się jej burzenie .Wtedy mieszkańcy Judei ...padną od ostrza,miecza i zostaną uprowadzenie do niewoli u wszystkich narodów"
ew Łukasza 21;20-24
"Zaprawdę powiadam wam spadnie to wszystko na ten ród" ew Mateusza 23-36
"A cały lud odpowiadając rzekł... Krew Jego na nas i na dzieci nasze..." ew Mateusza 27-25
                Początek końca

Ale to wszystko dopiero początek boleści. Św.Mateusza 24,8

 I wojna światowa 1914-1918

 II wojna światowa 1939-1945

 Straszne widoki

 

A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się : musi się to stać,
Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu...(Ew. św. Marka 13, 7-8)
...i będą
straszne widoki, i znaki ogromne z nieba.(Ew.św.Łukasza21,11)


 WYPEŁNIAJĄ SIĘ!!!

 .Jerozolima miasto konfliktów !
"Oto ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło ... i ciężki kamień dla wszystkich ludów .... " Ks.Zachariasza 21-24
"......a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan ,aż się dopełnią czasy pogan..." Ew Łukasza 21-24
 .Związanie się z Unią Europejską!
"Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo ,które kruszy,tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.A że widziałeś nogi i palce po części z gliny ,a po części z żelaza .Będzie po części mocne i po części kruche .A że widziałeś żelazo zmieszane  z gliniastą ziemią znaczy. Zmieszają się z sobą ,lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego" Ks Daniela 2 ;40-41-43
 .Ukazanie się znamienia 666 na różnego rodzaju produktach!
"I że nikt nie może kupować ,jeśli nie ma znamienia .To jest imię zwierzęcia ,lub liczby jego imienia.A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Ob.Jana 13;17-18
 .Złe trudne czasy!
Grzech-Przemoc-Terroryzm- Przestępczość -Nie moralność-Narkotyki.
"że w dniach ostatecznych nastąpią trudne czasy .Ludzie bowiem będą samolubni ,chciwi ,chełpliwi ,pyszni,bluźnierczy,rodzicom nie posłuszni ,niewdzięczni,bezbożni,bez serca,niepowściągliwi,okrutni,nie miłujące tego co dobre,zdradzieccy,zuchwali,nadęci ,miłujący więcej rozkosze niż Boga,którzy przybierają pozór pobożności ,podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy." 2 Tymoteusz 3;1-5
 .Zniszczenie środowiska skażenie kuli ziemskiej .
Rzeki i morza są skażone ,ryby umierają ,podziemnie wody zanieczyszczone ,Palenie się lasów(Brak tlenu)
Słońce będzie paliło ziemię (bark ozonu ,spustoszenia,zjawisko dziury ozonowej)
"Więdnie i obumiera ziemia,marnieje i obumiera świat,marnieją dostojnicy ludu ziemi,Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami ,gdyż przestąpili prawa,wykroczyli przeciwko przykazaniom,zerwali odwieczne przymierze,dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi ,nie wielu ludzi pozostanie." Izajasz 24;4-6
 .Nowe Uporządkowanie światowe (Wspólnota Światowa ) Ekonomia ,Socjalność ,Narodowość,Religie,Polityki bez wyjścia.
"Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo wtedy przyjdzie na nich zagłada" 2 Tesalomiczan 5;3
 .Stosunki międzyludzkie!
Brak miłości-Znieczulica społeczna-Samotność-Beznadziejność-Rozwody-Stres o przyszłość-Samobójstwa-Uspokajające leki.
"A ponieważ bezprawie się rozmnoży przeto miłość wielu oziębnie" Ew.Mateusza 24-12
 .Wielkie Błogosławieństwo Czasów ostatecznych Głoszenie Ewangelii po całej ziemi.
"I stanie się w dniach ostatecznych,że góra ze Świątynią Pana ...będzie wyniesiona ponad pagórki a tłumnie będą do niej zdążać....i wiele ludów mówiąc... ;Pójdźmy na górę Pana i będzie nas uczył dróg swoich" Izajasz2;2-3
"I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec" Ew.Mateusza 24;14
 .Ostatnie poróżnienie między ludźmi wierzącymi a nie wierzącymi.
"Nie mniemajcie ,że przyszedłem ,przynieść pokój na ziemię ,nie przyszedłem przynieść pokoju ,ale miecz.Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego Ojcem." Ew.Mateusza 10; 34-35
"Kto czyni nieprawość,niech dalej czyni nieprawość,a kto brudny niech nadal się brudzi,lecz kto sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość,a kto święty,niech nadal się uświęca." Ob.Jana 22;11
 WYPEŁNIĄ SIĘ !!
 .Porwanie Oblubienicy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa!
"A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce,przyjdę znowu i wezmę was do siebie ,abyście gdzie ja jestem i wy byli" Ew.Jana 14-3
"A nie chcemy bracia abyście byli w niepewności ...że my którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana ,nie wyprzedzimy tych którzy zasnęli.Gdyż sam Pan na dany rozkaz ...zstąpi z nieba...wtedy najpierw powstaną ci ,którzy umarli w Chrystusie.Potem my którzy pozostaniemy przy życiu ,razem z nimi porwani będziemy na obłokach w powietrze,przeto pocieszajcie się tymi słowy nawzajem" 2 Tesaloniczan 4;13-18
 .Kiedy będzie porwanie ? Tylko Bóg o tym wie!
"A o tym dniu i godzinie nikt nie wie ,ani aniołowie w niebie,ani Syn .tylko sam Ojciec" Ew,Mateusza 24-36
 .Ale wierzący wiedzą,że CZAS już jest blisko!
"Tak i wy gdy ujrzycie to wszystko ,wiedzcie ,że blisko jest tuż u drzwi,Nie przeminie to pokolenie ,aż się to wszystko stanie" Ew.Mateusza 24-33-34
 .I czekają....
"Czuwajcie więc, modląc się cały czas abyście mogli ujść przed tym wszystkim co nastanie" Ew.Łukasza 21-36
 .I ponownie odbudują Świątynię Salomona !
"I zawrze ścisłe przymierze z wieloma ,na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów A w świątyni stanie obraz obrzydliwości." Daniel 9;27
 .Ukazanie się i wzniesienie się Antychrysta!
"Objawi się człowiek niegodziwości ,syn zatracenia ,przeciwnik który wynosi się ponad wszystko,co się zwie Bogiem.Lub jest przedmiotem Boskiej czci.podając się za Boga "2 Tesaloniczan 2;3-4
 .Przyjdzie od Diabła.
"A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą Szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów" 2 Tesaloniczan2;9
 .Siedmio letnia dyktatura Antychrysta.
Znamię 666 dla człowieka .Te znamię Antychryst da człowiekowi na na prawą rękę ,albo na czoło,Człowiek stanie się jednym numerem z wielkim ekologicznym plikiem którym będzie mógł kierować i sprawdzać antychryst!w ten sposób zabierze człowiekowi to co mu dał Bóg czyli CAŁKOWITĄ WOLNOŚĆ!
"On też sprawia ,że wszyscy mali i wielcy ,bogaci i ubodzy ,wolni i niewolnicy,otrzymują na swoją prawą rękę albo na swoje czoło i że nikt nie może kupić ani sprzedać ,jeśli nie ma znamienia ,to jest imię zwierzęcia ,lub liczby jego imienia .Tu potrzebna jest mądrość kto ma rozum niech obliczy liczbę zwierzęcia ,jest to bowiem liczba człowieka .A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć ! " Objawienie 13;16-18
 .Bóg razem z dwoma prorokami i aniołami będzie radził ludziom aby nie przyjmowali znamienia ,aby nie kłaniali się przed Antychrystem i Jego obrazem.
" I dam dwóm moim świadkom moc i będą prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni "Objawienie 11-3
"A trzeci Anioł szedł za nimi mówiąc donośnym głosem ;Jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka."Objawienie 14;9-10
 .Antychryst będzie zabijał tych którzy nie będą przyjmować znamienia i nie będą mu oddawać czci!
"Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu i zniszczy możnych i lud święty." Daniel 8;24
 .Największy ucisk ludzkości!
Antychryst zdepcze Świątynię Salomona
"Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia ...Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk ,jakiego nie było od początku świata aż dotąd nie będzie." Mateusz 24;15-21
 .III WOJNA ŚWIATOWA!
"Od tych trzech plag to jest od ognia i od dymu ,i od siarki wychodzących z ich pysków ,wyginęła 3 część ludzi" Objawienie 9;17-18
 .Gniew Boży
"I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów .Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię...wrzody na ludziach,i wszelkie stworzenie żyjące w morzu ,zginęło ...na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew ...na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem.i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach ,i gryźli ludzie z bólu swoje języki.I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów ,i nie opamiętali się w swoich uczynkach ...i wielkie trzęsienie ziemi jakiego nie było ,odkąd człowiek istnieje na ziemi.I rozpadło się wielkie miasto" Objawienie 16;1-19
 .Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa!
"Gdyż jak błyskawica pojawi się od wschodu i jaśnieje aż na zachód ,Tak będzie z przyjściem Syna człowieczego "Mateusz 24;27
"I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego.i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na Obłokach nieba z wielką mocą i chwałą" Mateusz 24-30

Drogi czytelniku nie strać pochwycenia oblubienicy!
Oddaj swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi i poproś Go aby cię zbawił.On Wylał Swoją Krew za twoje grzechy ,za twoje choroby i za twoje zmartwienia .Wezwij Jezusa Chrystusa a On cię uwolni.
On żyje jest prawdą,że zmartwychwstał uwierz w To ! Wszakże Kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony .Dz Apostolskie 2;21


Patty&Mick
opracowane przez naszych przyjaciół z Grecji  www.wordofgod.gr


Podziel się
oceń
6
1

Takie zdanie mają inni (20) | A jakie jest Twoje zdanie?

http://www.youtube.com/watch?v=UxitVDt9gz0&feature=player_embedded

środa, 18 października 2017

NASZ LICZNICZEK :  451 282  

...a gdyby z Biblią obchodzić się tak jak z telefonem komórkowym? ...byłaby zawsze w kieszeni ...zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie ...wracałoby się do domu gdyby się jej zapomniało ...a gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? ...a gdyby traktować ją jak coś,bez czego nie można żyć? ...a gdyby dać ją dzieciom w prezencie? ...a gdyby używać jej w podróży? ...a gdyby używać jej w nagłych wypadkach? ...z tym,że Biblia jest praktyczniejsza od telefonu komórkowego, bo nie ma zmartwienia, że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek...

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

"Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię." /Księga Joba 42, 2-5/ ...Tylko ze słyszenia wiedziałam o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię!! JEZU dziękuję Ci, że mogłam Cię poznać! Że przejąłeś ster mojego życia i mnie prowadzisz...wiem, że z takim sternikiem pokonam każdą przeszkodę, będę trzymać prawidłowy kurs i bezpiecznie dotrę do celu - żywota wiecznego:)... i proszę, nie pozwól mi na to, abym chciała kiedykolwiek stanąć za sterem...wiesz, że to by miało tragiczny koniec.Bo tylko Ty znasz drogę do tego celu...< Życzymy wspaniałej podróży z JEZUSEM przez całe życie! <

Kto -szuka nie błądzi

Wpisz swoj adres e-mail jeśli chcesz aby cię powiadomiono o naszym nowym wpisie.

"Panie Jezu Ty zmieniłeś życie me,miłosnym głosem wołałeś mnie i przytuliłeś mocno w ramiona Swe. Usłyszalam Panie kiedyś twój głos przyjołam Twoje wezwanie,Wyżekłam się o Boże mój tego świata i wybrałam Cię.Chcę być już z Tobą Panie mój ze szczęścia płakać u Twych stóp,chcę być w objęciach Twoich już i mocno trzymać ramię Twę! Moja dusza Panie kocha Cię tęskni i uwielbia,moja dusza Panie pragnie Tylko Cię.Panie Jezu jesteś życiem mym ,słodkościa moich ust.Panie Jezu jesteś życiem moim już."

Kazania

Nasze strony

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mat 11-28.

Naszym celem jest głoszenie ewangelii. Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie!!

"Tak mówi Pan: Oto ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci"Jer.21-8.

Zyjemy dla Jezusa :)

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Obj 3-20

Jesteś naszym gościem: 451282
Nasze wpisy
  • liczba: 484
  • komentarze: 5446
Tyle już działamy: 3908 dni
stat4u

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl